Úradná správa č. 17 - 19/20

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Nedostatky v MFS:

TJ Olešná - TJ Slovan Podvysoká (oneskorený začiatok, výpadok internetového pripojenia - opodstatnené)

Úsek mládeže:

1. Oprava RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.10 bod 10/c - Hráč zo skupiny U15 môže štartovať v kategórií dorastu po dovŕšení 14 roku veku.

2.Berieme na vedomie:

Podanie Róbert Fonš(rozhodca) - odohrané stretnutie.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

35. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl.37/3 DP: a) Lukáš Martinček (1259498) FK Vadičov (10 eur MFZ), b) Anton Ligáč (1239694) TJ Kysučan Korňa (10 eur MFZ), obaja od 28.10.2019

36. Vylúčený po 5 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl.37/5a DP: a) Peter Gašinec (1240908) Kysučan Ochodnica (10 eur MFZ), b) Juraj Franek (1216902) TJ Slovan Podvysoká  (10 eur MFZ),c ) Rostislav Dembický (1246931) ŠK Radoľa (10 eur MFZ), d) Pavol Dubovický (1122379) TJ Slovan Nová Bystrica, všetci od 28.10.2019

37. DO začína podľa 71/3 a DP disciplinárne konanie voči vedúcemu mužstva FK Vadičov , Marek Zátorský (1390412) a lekárovi mužstva FK Vadičov Jozef Minárik zo zápasu 11. kola VI. ligy medzi TJ Snaha Zborov – FK Vadičov, hraného dňa 27.10.2019. DO za účelom objasnenia žiada R Miroslav Ježík o písomné vyjadrenie k priestupkom menovaných, ktorí boli v stretnutí potrestaný ČK.

38. DO začína podľa 71/3 g DP disciplinárne konanie voči hráčovi OŠK Rudina U 19 Samuel Štuchal (1342778) za konanie podľa čl. 50/1b DP, zo zápasu 9. kola VI. ligy U19 medzi OŠK Rudina  –ŠK Čierne, hraného dňa 25.10.2019 za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 6.11.2019 o 14:00 hod. –hráča OŠK Rudina Samuel Štuchal (1342778), hráča ŠK Čierne Jakub Urbánek (1041932), HU – Veronika Čapková, vedúci mužstva OŠK Rudina Pavol Mičian a vedúceho ,mužstva ŠK Čierne Peter Tlelka. Učasť menovaných je povinná pod následkami disciplinárnych opatrení.

39. DO pokračuje v šetrení veci u US č. 16-19/20 bod 34.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 16.10.2019  v zmysle RS ObFZ 2019/2020 článok 26 bod 1

VI. liga: FK Čadca -1, TJ Kysučan Korňa -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, TJ Slovan Podvysoká -2, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1,

VII. liga: Slovan Klokočov -1, OŠK Rudina -1.

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 2019/2020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy