Úradná správa č. 16 - 21/22

1. SFZ vydal Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19. Celý manuál a usmernenie nájdete TU.

2. Pripomíname klubovým manažérom čerpanie kreditov na rok 2021. Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

 

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 13.10.2021 o.i.

Schválil:

1. Obsahové a organizačno - technické zabezpečenie konferencie ObFZ Kysúc dňa 20.11.2021.

Zobral na vedomie:

1. Kontrolu uznesení.

2. Aktuálne informácie podané predsedom  ObFZ Kysúc .

3. Správu KR o plnení podmienky počtu rozhodcov.

4. Správu hospodárskej komisie.

5. Hodnotenie priebehu súťaží.

6. Kalendár turnajov mládeže partnerských zväzov.

7. Hodnotenie medzi-oblastného turnaja mládeže v Žiline.

9. Správy zo sekretariátu.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek mládeže

1. Nariaďujeme:

1. TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.10.2021 o 14:00 hod.

2. Vzájomné dohody:

2.1. MŠK Snežnica - FK LODNO 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc -odložené

2.2. FK LODNO – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc -odložené

2.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica 5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 17.10.2021 o 12:00 hod.

2.4. FK LODNO – TJ Slovan Skalité  7.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc - odložené

2.5. TJ Kysučan Ochodnica – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 16.10.2021 o 14:00 hod.

3. Informujeme:

3.1. Dňa 16.10.2021 o 9.00 hod. HP umelá tráva Krásno nad Kysucou sa uskutoční turnaj prípraviek vo vekovej kategorií U11 a U9.

Prihlásené družstvá v kategorií U9 -TJ Kysučan Korňa, ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, Športový klub Horelica, TJ Slovan Skalité, FK Tatran Turzovka, TJ Tatran Krásno nad Kysucou,

Prihlásené družstvá v kategorií U11 - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, FK Lodno, TJ Slovan Skalité, FK Čadca, FK Tatran Turzovka, TJ Tatran Krásno nad Kysucou.

Prosím v prípade informácií o turnaji kontaktujte Michala Pagáča tel.č.+421 907 193 096.

Rozlosovanie turnaja nájdete tu.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

26. DS po 5 ŽK : DS-nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/5a DP - Matej Lastovica (1294065) TJ Štart Dunajov. Uvedený hráč si trest odpyká po vypršaní trestu za ČK z ÚS č.15-21/22 bod 23. (10 EUR MZF).

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.13:

• 7K NE 17.10.2021 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica – TJ Slovan Podvysoká: R Cisarik za Fonš, AR1 Drahňák za Krenželák, AR2 Trúchly M.

Mládež SsFZ zmeny:

• 12K SO 16.10.2021 14:00 5A.liga Dorast FK Čierne – ŠK Belá: AR1 Halfar za Staškovan

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart).

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Čadca, Raková, Turzovka, Makov, Staškov, Zborov, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy