Úradná správa č. 16 - 20/21

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vydané 16.10.2020

Text tu.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Upozorňujeme FK:

1. Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ.

Týka sa to aj odložených nariadených, dohodnutých ... zápasov od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí zákaz zhromažďovania sa, viac ako 6 osôb.

2. Nariaďujeme odohrať :

2.1. TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ dňa 04.04.2021 o 15:30 hod.

2.2. ŠK Radoľa – TJ Slovan Nová Bystrica 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ dňa 04.04.2021 o 15:30 hod.

2.3. TJ Slovan Klokočov - OŠK Rudina 10.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ dňa 04.04.2021 o 15:30 hod.

Úsek mládeže

1.Oznamujeme:

1.1 FK,že všetky MFS mládeže neodohrané v jesennej časti ročníka 2020/2021 sa budú dohrávať v jarnej časti

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pracovníci sekretariátu ObFZ Kysúc, v zmysle odporúčania SFZ od 15.10.2020 do 31.10.2020, pracujú v tomto období „z domu“.

V prípade potreby kontaktujte:

Lenka Rumanová +421 908 934 081,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Ing. Jozef Králik +421 948 643 507,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Oznamujeme klubom Turzovka, Staškov, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy