Úradná správa č. 16 - 19/20

 

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte


Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka


Úsek mládeže:

1. Dôrazne upozorňujeme trénerov, vedúcich družstiev mládeže:

1.1. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.10 bod 15. - štart a striedanie hráčov

1.2. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.12 bod 1.,4.,5.- konfrontácia

2. Podľa SP čl.43/3 Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF. R je povinný vytlačiť zápasovú súpisku a odovzdať ju vedúcim družstva pre vykonanie konfrontácie.

3.Vzajomná dohoda:

3.1. TJ Tatran Oščadnica - FK LODNO MFS 3.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 27.10.2019 o 11.00 hod.

3.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 10.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 05.04.2020 o 10.00 hod.

3.3. FK VADIČOV - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.04.2020 o 11.00 hod.-zmena poradia

3.4. TJ Slovan Skalité - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 6.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 25.10.2019 o 15.30 hod.

3.5. TJ Kysučan Korňa - FK LODNO MFS 7.kolo IV. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 25.10.2019 o 15.30 hod.

3.6. OŠK Rudina - ŠK Čierne MFS 9.kolo IV. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 25.10.2019 o 14.00 hod.

4.Schvaľuje:

4.1. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA- ŠK Čierne MFS 8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.10.2019 o 10.00 hod.

5. Oprava RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.10 bod 10/c - Hráč zo skupiny U15 môže štartovať v kategórií dorastu po dovŕšení 14 roku veku.


Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta


32. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl.37/3 DP: Andrej Ondreáš (1277622) FK Lodno U 19 od 20.10.2019 (7 eur MFZ)

33. Na základe žiadosti hráča Jozef Drozd (1240925) TJ Slovan Nová Bystrica  o podmienečné upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS, 1 MFS podľa čl.41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 6 mesiacov od 23.10.2019 do 3.4.2020 (10 eur MFZ)

34. DO začína podľa 71/3 b,g DP disciplinárne konanie zo zápasu 10. kola VI. ligy medzi TJ Slovan Podvysoká – ŠK Nesluša, hraného dňa 20.10.2019 voči členovi usporiadateľskej služby mužstva TJ Slovan Podvysoká , Petrovi Bytčánkovi , za konanie podľa čl. 58/1b D. DO za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 30.10.2019 o 14:00 hod. – HU Ľubomír Hranec, člen US Peter Bytčánek, R – Jaroslav Maják, AR1 – Štefan Cisárik, AR2 – František Drozd, DZ – Štefan Vojtuš, zástupcu klubu ŠK Nesluša Michal Kloták, hráčov ŠK Nesluša –- Matej Helt (1296469), Peter Repák (1263913), Lukáš Minár (1231793) účasť menovaných vzhľadom závažnosti disciplinárneho konania je nutná pod následkami disciplinárnych opatrení. DOzároveň žiada klub TJ Slovan Podvysoká o predloženie videozáznamu z uvedeného stretnutia do stredy 30.10.2019 do 12:00 hod. pod následkami disciplinárnych opatrení.


Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.11:

• 11K NE 27.10.2019 14:00 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Olešná – TJ Slovan Podvysoká: AR2 Fonš za Žák

• 9K SO 26.10.2019 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Štart Dunajov – TJ Tatran Oščadnica: R Vlček za Žák

• 9K SO 26.10.2019 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT OŠK Rudina – ŠK Čierne:

hrá sa 25.10,2019 (piatok) o 14:00, R Kačerik, bez AR

• 7K PI 25.10.2019 15:30 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – FK Lodno: AR1 Jantoš za Novotná

• 6K PI 25.10.2019 15:30 IV.liga U13 QUICK SPORT TJ Slovan Skalité – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou: R Fonš

2. Neplnenie podmienky o počte rozhodcov futbalovými klubmi družstiev dospelých k 16.10.2019  v zmysle RS ObFZ 2019/2020 článok 26 bod 1

VI. liga: FK Čadca -1, TJ Kysučan Korňa -1, Slovan Nová Bystrica -2, Kysučan Ochodnica -1, TJ Olešná -1, TJ Slovan Podvysoká -2, ŠK Radoľa -2, Spartak Radôstka -1, Slovan Rudinská -1,

VII. liga: Slovan Klokočov -1, OŠK Rudina -1.

VV ObFZ u l o ž i l menovaným FK povinnosť zabezpečiť chýbajúci počet rozhodcov, najneskôr do 31.3.2020, pod následkom uplatnenie finančného postihu v zmysle RS ObFZ 2019/2020, článok 27 bod 14. Aktuálna nominačná listina s klubovou príslušnosťou a Zoznam registrovaných R v kluboch , prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť KR.


Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality


Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

Futbalové zväzy