Úradná správa č. 16 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. Upozorňujeme FK:

a)dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ počas celého súťažného ročníka 2018/2019.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom. R v prípade neúčasti DZ prevezme tlačivo usporiadaťeľskej služby a archivuje 10 dní. R nieje povinný odoslielať zoznam usporiadaťeľskej služby na sekretariát ObFZ Kysúc, povinosť ho zasielať bola do 3.kola.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

b) dodržiavanie RS čl.32 2018/2019 - podmienky vyhotovenie videozáznamu. ŠTK môže námatkovo vyžiadať videozáznam na kontrolu!!!

 

Úsek mládeže:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. TJ Slovan Klokočov - TJ Slovan Skalité  MFS 9.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 27.10.2018 o 10,00 hod.(HP Podvysoká)

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.11:

•9K SO 20.10.2018 14:00 V. liga U19 QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – FK Polom Raková: R Kačerik, bez AR1

•9K SO 20.10.2018 14:00 V. liga U19 QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – ŠK Čierne: R Elsner, bez AR1

delegácia 8K IV. liga U13 QUICK SPORT zrušená, zápasy sa odohrajú 5.5.2019

2. Žiadame R, ktorí ešte nevykonali platbu za nové dresy vo výške 47 eur, aby ju čo najskôr uhradili na účet zväzu IBAN: SK30 0900 0000 0000 5199 5052 a do poznámky pre prijímateľa nezabudli uviesť meno a priezvisko kvôli identifikácií platby. Doteraz platbu neuhradili: Belko D., Drozd, Hrtús, Janec, Klušák, Kožák, Kupka, Maják, Makyňa, Mikula, Mindek, Novotná, Petrák, Špalek O., Špalek Š.

3. Oznamujeme rozhodcom, že okrem dresov si môžu priobjednať aj rozhodcovské trenírky, štulpne, píšťalku... Prípadný záujem treba nahlásiť najneskôr do konca októbra predsedovi KR. Rozhodcovské trenírky 19,50 eur (cena na eshope 26,50 eur), štulpne 3,90 eur (cena na eshope 4.99 eur, rozhodcovská píšťalka čierna Fox 40 sonik blast cmg 7,90 eur.

4. Žiadame R so zmluvami SsFZ, aby na stretnutiach mládeže riadených SsFZ dôslednejšie vypisovali zápisy v ISSF a uzatvárali ich včas. Pri vyplňovaní zápisu nezabúdať uviesť HU, kontrolovať prítomnosť lekára, uvádzať výsledok konfrontácie hráčov a v prípade oneskoreného začiatku MFZ uvádzali dôvod v zázname rozhodcu !!!

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

36.  Andrej Kostelný (1233487) ŠK Nesluša - DO , pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 15.10.2018. DP čl.49/1a,2a , čl.9/2 b ii , čl.17, čl.36/1a ( 10 EUR MZF ) .

37. D.org. na základe žiadosti hráča Spartak Radôstka, Štefan Macho (1202334) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje, a zvyšok DO 2MFS menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 7.mesiacov od 17.10.2018 do 17.05.2019. DP.čl. 41/1,2,3 (10 EUR MZF ) .

38. D.org. na základe žiadosti hráča Pokrok Stará Bystrica , Martin Ďuriš (1293571) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje, a zvyšok DO 2MFS menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 7.mesiacov od 17.10.2018 do 17.05.2019. DP čl.41/1,2,3 (10 EUR MZF).

39. D.org na základe žiadosti hráča TJ Olešná, Jozef Šurík (1121751) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje, a zvyšok DO 2 týždne menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 7.mesiacov od 17.10.2018 do 17.05.2019. DP čl.41/1,2,3 (10 EUR MZF) .

40. D.org. na základe žiadosti hráča Slovan Nová Bystrica, Ľubomír Šadibol (1261584) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje, a zvyšok DO 2 týždne menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 7.mesiacov od 17.10.2018 do 17.05.2019. DP čl.41/1,2,3 (10 EUR MZF).

41. D.org. berie na vedomie odvolanie hráčov  FK Čadca "B", Marián Švík (1109246) a hráča FK Čadca "B" , Dominik Kubalák (1312517) proti rozhodnutiu DK. D.org. predmetné odvolania predkladá na odvolaciu komisiu. DP čl.80, čl.84/2.

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy