Úradná správa č. 16 - 16/17

zo dňa 28.10.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Začiatky MFS jarná časť:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 14. kolo 25-26.3.2017.

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelých - 11. kolo 15-16.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 - 8. kolo 15-16.4.2017.

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15,U13 - 18. kolo 08-09.4.2017.

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 - 11. kolo 15-16.4.2017.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12.kolo  zo dňa 23.10.2016

2.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9.kolo  zo dňa 23.10.2016

2.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 26.10.2016

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 26.10.2016

3. Oneskorené začiatky stretnutí:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Čadca (B) (neskorá nominácia H)

TJ Slovan Podvysoká - TJ Tatran Oščadnica (porucha tlačiarne)

TJ Slovan Nová Bystrica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (neskorá nominácia H)

Úsek mládeže :

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 13. kolo zo dňa 23.10.2016

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 13. kolo zo dňa 23.10.2016

1.3. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 9. kolo zo dňa 23.10.2016

1.4. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 26.10.2016

1.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 26.10.2016

2.Vzájomná dohoda:

2.1 MFS IV. liga  U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica 13.kolo dňa 6.11.2016 (nedeľa) o 10.00 hod.

2.2 MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica 13.kolo dňa 6.11.2016 (nedeľa) o 12.00 hod.

2.3 MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - ŠK Čierne 13.kolo dňa 31.10.2016 (pondelok) o 14.00 hod.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

51. Peter Gašinec (1240908) Kysučan Ochodnica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 24.10.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

52. Maroš Kopečný (1193050) FK Čadca B – DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 24.10.2016 do 21.11.2016. DP čl. 49/1b,2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

53. D.org. pokračuje v šetrení veci z ÚS č. 15-16/17 bod č. 48.

a) akceptuje písomné ospravedlnenie AR2 Jantoš Pavol z účasti na zasadnutí D.org. a zároveň žiada menovaného o písomné vyjadrenie k šetrenej veci do 2.11.2016 do 12.00 pod následkami disciplinárnych opatrení.

b) akceptuje písomné ospravedlnenie hráča Spartak Vysoká nad Kysucou Lukáš Putorík (1218729) z  účasti na zasadnutí D.org. a zároveň žiada menovaného o písomné vyjadrenie k šetrenej veci do 2.11.2016 do 12.00 pod následkami disciplinárnych opatrení.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.13:

•13K 29.10.2016 11:00 VI. liga QUICK SPORT MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou AR1 Žák za Cisárika

•10K 30.10.2016 14:00 VII. liga QUICK SPORT OŠK Snežnica - FK VADIČOV AR1 Mrmus za Ondreáša

•14K 30.10.2016 10:00 IV. liga U 15 QUICK SPORT MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité R Mrmus za Ondreáša

•14K 30.10.2016 12:00 IV. liga U 13 QUICK SPORT MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité R Mrmus za Ondreáša

•10K 30.10.2016 14:00 VII. liga QUICK SPORT TJ Slávia Zákopčie - ŠK Radoľa AR2 Ondreáš za Mrmusa

•13K 29.10.2016 11:00 VI. liga QUICK SPORT MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou DZ Vrtel

•13K 30.10.2016 14:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná - TJ Kysučan Korňa DZ Vojtuš

2.Predseda KR pozýva v prípade záujmu zo strany klubov na spoločné zasadnutie KR a zástupcov klubov ObFZ dňa 9.11.2016 o 16:00 hod. v budove ObFZ Kysúc. Prípadný záujem prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu jan.suhrada@gmail.com najneskôr do 2.11.2016

3.Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle čl. 14 RS ObFZ 2016/2017.

4.KR plánuje v zimnom období školenie nových delegátov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

5.KR plánuje v zimnom období školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

6.V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov, platiť členské. Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky:

-Hráči do 18 rokov 3 €

-Hráči nad 18 rokov 6 €

-Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia 10 €

-Futbalové kluby 20 €

-Zväzy (RFZ, ObFZ) 20 €

-Ostatní riadni a pridružení členovia 20 €

Úhrada členských príspevkov R a DZ ObFZ Kysúc: Rozhodcom a delegátom z nominačnej listiny ObFZ Kysúc bude členský príspevok vo výške 10 € odpočítaný priamo z mesačného vyúčtovania R za mesiac október. V prípade, že R resp. DZ už uhradil členský príspevok napr. ako hráč, tréner, už príspevok v tomto súťažnom ročníku neplatí. V takomto prípade neodkladne oznámte túto skutočnosť na email: sekretariat@obfzkysuc.sk

 

Trénersko metodická komisia - František Mrmus

Vzdelávanie trénerov SsFZ

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

- školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017

07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného).

- školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016

07. 02. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného)

- doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€

Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na tlačivách prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Správy zo sekretariátu

1. Žiadame klub Rozkvet Klubina aby na sekretariát ObFZ do 2.11.2016 predložili doklad o úhrade MZF za mesiac september.

2. ObFZ Kysúc v spolupráci so spoločnosťou SPORTIKA sa rozhodol podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc. Každý klub si môže na sekretariáte vyzdvihnúť pre potreby klubu lekárničku. Kluby, ktoré si ešte lekárničku nevyzdvihli: Slávia Zákopčie,

3. Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícií na OBFZ Kysúc. KNM, Raková, Radoľa, Podvysoká.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy