Úradná správa č. 16 - 15/16

zo dňa 23.10.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. Upozorňujeme FK VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc na predohrávku 14.kola dňa 1.11.2015 v prípade dobrých poveternostných podmienok.

2. Berieme na vedomie list TJ Olešná

3. ŠTK schvaľuje:

3.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12.kolo  zo dňa 18.10.2015

3.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8.kolo  zo dňa 18.10.2015

3.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 21.10.2015.

3.4.  Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 21.10.2015.

4. Kontumujeme MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9.kolo TJ Olešná - TJ Beskyd Svrčinovec podľa SP článok 100/b v prospech TJ Olešná, priznávame 3 body a skóre 3:0 (nedostavenie sa na MFS).Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Beskyd Svrčinovec - 100 eur MFZ v prospech TJ Olešná. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Beskyd Svrčinovec v prospech ObFZ Kysúc - 35 eur MFZ.

5. Oneskorené začiatky stretnutí:

OŠK Rudina (B) - FK VADIČOV (neskorá nominácia H)

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Dohrávku IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 8. kolo zo dňa 16.10.2015 MFS TJ Kysučan Korňa - OŠK Rudina

1.2. Dohrávku IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 9. kolo zo dňa 16.10.2015 MFS ŠK Javorník Makov - TJ SLOVAN KLOKOČOV

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 10. kolo zo dňa 18.10.2015

1.4. Dohrávku IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 7. kolo zo dňa 15.10.2015 MFS ŠK Javorník Makov  - TJ Slovan Skalité

1.5. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 8. kolo zo dňa 18.10.2015

1.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 21.10.2015

2. Vzájomné dohody:

2.1. Súhlasíme so zmenou termínu MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 11. kolo medzi Tatran Oščadnica - Kysučan Ochodnica dňa 22.10.2015 o 16.00 hod. Tatran Oščadnica zaťažujeme poplatkom 5 eur MZF.

2.2. Súhlasíme so zmenou termínu MFS V. liga QUIK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 5. kolo MFS medzi FK Čadca "B"- TJ Kysučan Korňa dňa 30.10.2015 o 10.00 hod. HP Futbalová aréna Korňa. FK Čadca zaťažujeme poplatkom 5 eur MZF.

3. ŠTK KM nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 1.11.2015 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - ŠK Javorník Makov (SO 31.10.2015 o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité (NE 01.11.2015 o 10.00 hod.)

FK Slávia Staškov - Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

50. Michal Kopásek (1135355) FK Čadca „B“ - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 19.10.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

51. Jakub Kuric (1225014) Spartak Radôstka - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 19.10.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

52. František Kirn (1181649) Pokrok Stará Bystrica - DO zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 19.10.2015. DP čl. 48/1b,2a , čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

53. D.org. ukladá vedúcemu družstva Pokrok Stará Bystrica - Šumský Anton z MFS 12.kola VI. ligy medzi Polom Raková – Pokrok Stará Bystrica hraného dňa 18.10.2015 podľa DP čl. 71/2a,b,c,  čl. 48/1c,2b, čl. 16/1,3, čl. 36/2h, čl. 9/2b,i – DO pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie súvisiacej s futbalovou činnosťou na 3 mesiace nepodmienečne od 21.10.2015. Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

54. Na základe správy zo sekretariátu ObFZ Kysúc, D.org. ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ – neuhradenie splatnej MZF – DO, upozornenie klubu TJ Beskyd Svrčinovec. DP. Čl. 64/1a,b, čl. 64/8, čl. 9/1a, čl. 10. Za prerokovanie DO klub zaplatí 10 eur v MZF.

55. D.org. žiada klub TJ Beskyd Svrčinovec v termíne do 28.10.2015 do 12:00 hod. o predloženie dokladu na sekretariát ObFZ Kysúc o úhrade nedoplatku za MZF. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti v určenej lehote D.org. uloží klubu DO – pokutu, odobratie bodov. (DP čl. 64/8)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.13:

•VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 25.10.2015 o 14.00 hod.: TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Ochodnica   AR2 Podolák za Ševčíka

•IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 25.10.2015 o 10.00 hod.: FK Lodno - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou R Ondreáš za Ševčíka

•IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 25.10.2015 o 10.00 hod.: Štart Dunajov - TJ Kysučan Korňa   R Podolák za Ondreáša

2. Žiadame predložiť DVD záznam z MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 18.10.2015 o 14.00 hod.: FK Polom Raková  - TJ Pokrok Stará Bystrica na sekretariát ObFZ Kysúc do 28.10.2015 do 12:00 hod.

3. Dôrazne upozorňujeme R na dodržiavanie RS 24/4 „R je povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po MFS, resp. najneskôr do 1 hod. po MFS. V prípade neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS, R uzatvorí elektronický zápis do 5 hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. R, DZ uvedie zdôvodnenie neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS v správe pozorovateľa a do 30 min. po MFS zašle výsledok MFS dospelých formou SMS na telefónne číslo 0910 924 477.“ V prípadoch nedodržanie RS bude R odstúpený na ďalšie disciplinárne konanie na DO ObFZ.

4. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

5. Oznamujeme R, že na sekretariáte je k dispozícii k zakúpeniu Rozpis súťaže 2015/2016 a odznaky R na dresy.

6. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

7. Žiadame R, ktorí majú s ObFZ Kysúc uzatvorenú zmluvu o brigádnickej práci študenta aby na sekretariát doručili potvrdenie o návšteve školy.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy