Úradná správa č. 16 - 12/13

zo dňa  26.10. 2012

Upozornenie matričnej komisie: Ak klub, resp. hráč požiada o vystavenie nového plastového preukazu cez ISSF systém (v súčasnosti už jediná možnosť vystavenia reg. preukazu) a ten mu nebude do majstrovského stretnutia doručený, môže hráč, ak sa dá jeho príslušnosť ku klubu overiť cez ISSF systém, nastúpiť na MFS. Rozhodca túto skutočnosť uvedie do zápisu. Hráč však môže v takomto prípade (nedodanie preukazu) nastúpiť len v jednom MFS.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

  • Finále Kysuckého pohára QUICK SPORT medzi ŠK Javorník Makov – FK Tatran Krásno nad Kysucou sa uskutoční dňa 3.11.2012 o 12.30 hod. na ihrisku ŠK Javorník Makov.
  • ŠTK ruší čl. 13 – dospelý US 15/2012 – 2013 (možnosť predohrávky MFZ 14. kola).

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 12. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 24.10.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 10. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 24.10.2012.

5.Kotumujeme MFZ 10. kolo II. trieda ŠK Javorník Makov – TJ Rozkvet Klubina 3:0 v prospech ŠK Javorník Makov, 3 body priznávame ŠK Javorník Makov.

6. Berieme na vedomie ospravedlnenie TJ Rozkvet Klubina ( neúčasť na MFZ 10. kolo II. trieda).

7. V zmysle čl. 17 písm. b nariaďujeme TJ Rozkvet Klubina uhradiť v prospech ŠK Javorník Makov 100 eur. Od poplatku v prospech ObFZ Kysúc upúšťame.

8. Na základe videa z MFZ 11. kolo I. trieda ŠK Olešná – TJ Snaha Zborov odstupujeme na doriešenie DK: vedúceho TJ Snaha Zborov – Stanislav Šurkala, trénera TJ Snaha Zborov – Ján Piňo, R – Jaroslav Maják.

9. Protest (sťažnosť na výkon R) ŠK Čierne nespĺňa náležitosti v zmysle čl. 29 písm. k, l. (12. kolo I. trieda MŠK KNM Povina – ŠK Čierne). Odstupujeme na doriešenie KR. Za prejednanie protestu poplatok vo výške 10 eur ostáva v prospech ObFZ Kysúc, zostatok z uhradenej sumy sa vracia v prospech ŠK Čierne.

10. Námietka kapitána hostí MFZ I. trieda 12. kolo TJ Kysučan Korňa – FK Čadca B odstupujeme na doriešenie KR.

11. Na základe zápisu R z MFZ I. trieda 12. kolo TJ Spartak Vysoká – Tatran Krásno nad Kysucou B odstupujeme na doriešenie DK udalosti popísané v zápise o stretnutí.

12. Berieme na vedomie list TJ Spartak Vysoká – odstupujeme DK.

13.V Zmysle čl. 12 RS nariaďujeme uhradiť poplatok vo výške 10 eur v prospech ObFZ Kysúc Ivan Spišiak HU MFZ 11. kolo MŠK KNM Povina – TJ Kysučan Korňa.

14. Na základe videa odstupujeme na doriešenie DK námietku z MFZ 11. kolo I. trieda MŠK KNM Povina – TJ Kysučan Korňa.

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 10. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 25.10.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 8. kola QUICK SPORT I. trieda mladší žiaci.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy mladší žiaci ku dňu 25.10.2012.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

77. Peter Kulla, 970306, Beskyd Svrčinovec, dorast – 4 MFZ nepodmienečne od 22.10.12. DP 1/3a.

78. František Marčak, 880504, TJ Olešná – 1 MFZ nepodmienečne od 22.10.12. DP 1/5a.

79. a) Marián Kekely, 800113, FK Lodno; Jozef Mihálik, 910424, Spartak Radôstka; Erik Jaroš, 930601, TJ Olešná – 1 MFZ nepodmienečne za 4 ŽK od 22.10.12. DP 1/13 – 5a.

80. DK trestá zo zápasu11. kolo I. trieda ŠK Olešná – TJ Snaha Zborov (14.10.2012), vedúceho mužstva Snaha Zborov Stanislav Šurkala, zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 4 MFZ nepodmienečne od 15.10.12. DP 1/3 b. Zaplatiť poplatok 10 eur za prerokovanie priestupku. RS 27/10a.

81.DK trestá zo zápasu11. kolo I. trieda ŠK Olešná – TJ Snaha Zborov (14.10.2012), trénera mužstva Snaha Zborov Ján Piňo, zákazom výkonu funkcie na 4 MFZ nepodmienečne od 15.10.12. DP 1/3 b. Zaplatiť poplatok 10 eur za prerokovanie priestupku. RS 27/10a.

82. DK odstupuje zo zápasu11. kolo I. trieda ŠK Olešná – TJ Snaha Zborov (14.10.2012), HR Jaroslav Maják na doriešenie na KR.

83. Jaroslav Planeta, 780611, Spartak Vysoká – 4 MFZ nepodmienečne od 22.10.12. DP 1/3b.

84. Na základe skutočností uvedených v zápise o stretnutí 12. kolo I. trieda medzi Spartak Vysoká – Tatran Krásno B, hraného dňa 21.10.12, DK podľa DP čl. 14/4 predbežným opatrením zastavuje pretekársku činnosť hráčovi Spartak Vysoká, Ladislav Kubačák 830521, do vyriešenia prípadu. DK menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.10.2012 o 14.00 hod. Účasť povinná pod následkami disc. opatrení.

85. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.10. 2012 o 14.00 hod., zo stretnutia 12. kolo I. trieda medzi Spartak Vysoká – Tatran Krásno B, hraného dňa 21.10.12, HÚ Branislav Chobot, kapitána mužstva Spartak Vysoká – Marek Janita, štatutárneho zástupcu klubu Spartak Vysoká, kapitána mužstva Tatran Krásno B, Peter Šadlák, HR - Petr Sikora, AR1 – Vladimír Novák, AR2 – Miroslav Poliak. Účasť menovaných je povinná pod následkami disciplinárnych opatrení.

86. DK žiada klub Spartak Vysoká o zaslanie videozáznamu, zo stretnutia 12. kolo I. trieda medzi Spartak Vysoká – Tatran Krásno B, hraného dňa 21.10.12. Musí byť kompletný so sprievodným zvukom aj s odchodom hráčov z hracej plochy.

87. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.10.2012 o 14.00 hod. , zo stretnutia 11. kola I. triedy medzi MŠK KNM Povina – Kysučan Korňa, hraného dňa 14.10.2012 , HÚ – Ivan Spišiak, R – Pavol Jantoš, AR 2 – Pavol Kupka. Účasť menovaných je povinná pod následkami disciplinárnych opatrení.

88. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

89. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

  • KR žiada video zo stretnutia konaného dňa 21.10.12 I. trieda medzi KNM B – ŠK Čierne a Korňa – Čadca B do 31.10.12 na sekretariát ObFZ pod následkami disciplinárnych opatrení.
  • KR pozastavuje delegáciu R Maják na 4 MFZ dospelých od 15.10.12.
  • Ospravedlnenia: Čepec 3.-4.11.12, Novák 3.-4.11.12, Žák 27.10.12.
  • Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 2.11.12 o 14.30 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

  • V rámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.
  • Rozhodcom ObFZ Kysúc v súvislosti s povinnosťami v ISSF systéme oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek nejasností a problémov im je k dispozícii sekretariát ObFZ Kysúc. Vo vlastnom záujme sa môžu dopredu ohlásiť a bude im poskytnuté doplňujúce školenie s ukážkou práce (elektronický zápis) a ďalšie informácie. Rovnako môžete sekretariát v prípade problémov so zápisom kontaktovať aj v čase zápasov, resp. po nich pri uzatváraní zápisu.

 

Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF nájdete na web stránke ObFZ v článku Zmeny v matričných úkonoch od 1.9. 2012

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy