Úradná správa č. 15 - 20/21

USMERNENIE SFZ

k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020

vydané dňa 15.10.2020

Text tu.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Upozorňujeme FK:

1. Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ.

Týka sa to aj odložených nariadených, dohodnutých ... zápasov od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí zákaz zhromažďovania sa, viac ako 6 osôb.

2. Oznamujeme nedohrané MFS :

2.1. TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ (odložené na neurčito).

2.2. ŠK Radoľa – TJ Slovan Nová Bystrica 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ (odložené na neurčito).

2.3. TJ Slovan Klokočov - OŠK Rudina 10.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ (odložené na neurčito)

Úsek mládeže:

1.Oznamujeme nedohrané MFS :

1.1. MŠK Snežnica – ŠK Čierne 6.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (odložené na neurčito).

1.2. TJ Tatran Oščadnica – ŠK Čierne 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (odložené na neurčito).

1.3. MŠK Snežnica – TJ Kysučan Korňa 6.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (odložené na neurčito).

1.4. 8.a 9. kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (odložené na neurčito).

1.5. 8.a 9. kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (odložené na neurčito).

1.6. 8.a 9. kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (odložené na neurčito).

1.7. súťaž prípraviek QUICK SPORT ObFZ Kysúc (odložené na neurčito)

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

32. Vylúčený po ČK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 a čl. 46/1a, DP: Tomáš Tarana (1379926) TJ Kysučan Ochodnica U15, vylúčený za HNS – zabránenie vyloženej gólovej príležitosti hraním rukou v pokutovom území. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne podľa čl. 46/2. DP od 10.10.2020 (7 eur MZF)

33. DS po 5 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a. DP: Roman Rafaj (1208588) FK Polom Raková od 12.10.2020 (10 eur MZF)

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Pracovníci sekretariátu ObFZ Kysúc, v zmysle odporúčania SFZ od 15.10.2020 do 31.10.2020, pracujú v tomto období „z domu“.

V prípade potreby kontaktujte:

Lenka Rumanová +421 908 934 081,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

Ing. Jozef Králik +421 948 643 507,

mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Oznamujeme klubom Turzovka, Staškov, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy