Úradná správa č. 15 - 18/19

Termín rianej konferencie ObFZ Kysúc bude 24.11.2018 o 10,00 hod. v zasadačke ObFZ.

Športovo-technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. Upozorňujeme FK:

a)dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ počas celého súťažného ročníka 2018/2019.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom.

R v prípade neúčasti DZ prevezme tlačivo usporiadaťeľskej služby a archivuje ho 10 dní. R nieje povinný

odosielať usporiadaťeľskú službu na sekretariát ObFZ Kysúc,povinosť bola do 3.kola.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

 

b) dodržiavanie RS čl.32 2018/2019 - podmienky vyhotovenie videozáznamu. ŠTK môže námatkovo vyžiadať videozáznam na kontrolu.

 

Úsek mládeže:

1.Vzájomná dohoda:

1.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK Čadca MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.10.2018 o 17,00 hod.

2. Súťaž prípraviek Horné Kysuce:

posledné 6.kolo 17.10.2018 o 16.00 hod.

ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK TATRAN TURZOVKA/ŠK Javorník Makov (HP Futbalová aréna v Korňi)

TJ TATRAN OŠČADNICA/FK Polom Raková - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Oščadnica)

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.10:

•10K NE 14.10.2018 14:30 VI. liga QUICK SPORT skupina A TJ Slovan Rudinská – OŠK Snežnica: R Drozd za Špalek O.

•10K NE 14.10.2018 14:30 VI. liga QUICK SPORT skupina B TJ Pokrok Stará Bystrica – TJ Kysučan Korňa:

R Špalek O. za Drozd

•8K SO 13.10.2018 14:00 V. liga U19 QUICK SPORT ŠK Čierne – OŠK Rudina: R Elsner za Mikula

Mládež SsFZ:

•12K SO 13.10.2018 14:00 4A. liga dorast  TJ Tatran Oščadnica – ŠK Javorník Makov:  AR1 Kačerik za Špalek O.

•12K SO 13.10.2018 14:30 4A. liga dorast  TJ Slovan Skalité – TJ Višňové: AR1 Mikula za Trúchly

2. KR vyhodnotila sťažnosť FK Lodno zo zápasu 6K VI.ligy QUICK SPORT FK Čadca B – FK Lodno. Z predloženého

videozáznamu nie je možné situáciu posúdiť, preto ju KR vyhodnotila ako nepreukázateľnú, z dôvodu vyhotovenia

nekvalitného videozáznamu postupujeme DK

3. Žiadame R, aby platbu za nové dresy vo výške 47 eur uhradili do 15.10.2018 na účet zväzu

IBAN: SK30 0900 0000 0000 5199 5052 a do poznámky pre prijímateľa nezabudli uviesť meno a priezvisko

kvôli identifikácií platby.

4. Oznamujeme rozhodcom, že okrem dresov si môžu priobjednať aj rozhodcovské trenírky, štulpne, píšťalku...

Prípadný záujem treba nahlásiť najneskôr do konca októbra predsedovi KR. Ceny budú uvedené v budúcej ÚS a budú určite nižšie ako sú bežne v predaji u výrobcu našich rozhodcovských dresov.

5. Žiadame R so zmluvami SsFZ, aby na stretnutiach mládeže riadených SsFZ dôslednejšie vypisovali zápisy v ISSF. Nezabúdať uviesť HU, kontrolovať prítomnosť lekára, uvádzať výsledok konfrontácie hráčov a v prípade oneskoreného začiatku MFZ uvádzali dôvod v zázname rozhodcu !!!

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

33. Anton Fekula (1247924) Spartak Radôstka – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 8.10.2018. DP čl.  37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

34. D.org. podľa čl. 78 DP po objasnení veci špecifikovanej v US č. 12-18/19 bod 14 ukladá klubu FK Čadca B DO – pokuta vo výške 100 Eur za dodanie videozáznamu, ktorý nespĺňal podmienky určené v RS. DP čl. 64/1b,4, čl. 9/1c, čl. 12. (7 EUR MZF)

35. D.org. podľa čl. 78 DP po objasnení veci špecifikovanej v US č. 14-18/19 bod 29 ukladá R Jaroslav Mindek DO – pozastavenie výkonu funkcie na 4 mesiace nepodmienečne od 10.10.2018 do 10.2.2019. DP čl. 63/1c,2c, čl. 9/2b i, čl. 16. (10 Eur MZF)

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy