Úradná správa č. 15 - 15/16

zo dňa 16.10.2015

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 15.10.2015 o.i.

VV zobral na vedomie:

1. Aktuálne informácia

2. Priebežné hodnotenie súťaží.

3. Prípravu zimných halových turnajov

4. Správu HK.

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11.kolo  zo dňa 11.10.2015

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7.kolo  zo dňa 11.10.2015

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 14.10.2015.

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 14.10.2015.

2. Oneskorené začiatky stretnutí:

FK VADIČOV - OŠK Snežnica (presun rozhodcu, opodstatnené)

3. Vzájomne dohody:

TJ Slovan Rudinská - ŠK Radoľa 13.kolo dňa 24.10.2015 (sobota) o 14.00 hod.

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 25.10.2015 o 14.00 hod.:

FK Čadca (B) - FK Polom Raková (HP Horelica)

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Tatran Turzovka

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Ochodnica

FK Nesluša - TJ Slovan Podvysoká

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (HP Povina)

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 7. kolo zo dňa 11.10.2015

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 9. kolo zo dňa 11.10.2015

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 7. kolo zo dňa 11.10.2015

1.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 14.10.2015

1.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 14.10.2015

2. Vzájomne dohody:

2.1. ŠK Javorník Makov U15 - TJ SLOVAN KLOKOČOV U15 9. kolo dňa 16.10.2015 (piatok) o 15.00 hod.

2.2. ŠK Javorník Makov U13 - TJ Slovan Skalité U13 7. kolo dňa 15.10.2015 (štvrtok) o 18.00 hod.(HP Hala Korňa)

3. Na základe objasnenia skutočností predvolanými osobami podľa US č.14 2015/2016 úsek mládeže bod.2 MFS TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica výsledok ponechávame v platnosti.

4. ŠTK KM nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 25.10.2015 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Ochodnica (SO 24.10.2015 o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - FK Slávia Staškov (SO 24.10.2015 o 14.00 hod.)

OŠK Rudina - TJ SLOVAN KLOKOČOV

FK Lodno - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Štart Dunajov - TJ Kysučan Korňa

ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité ( NE 25.10.2015 o 11.00 hod.)

4.2. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 25.10.2015 o 12.00 hod.:

ŠK Javorník Makov - FK Slávia Staškov ( SO 24.10.2015 o 11.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - TJ Tatran Oščadnica

MŠK Snežnica - Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

45. Tomáš Šimanica (1258638) Polom Raková - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 12.10.2015DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

46.  Peter Gašinec (1240908) Kysučan Ochodnica - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 12.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

47. Silvester Bocko (1122212) TJ Olešná - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 12.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

48. Ján Galierik (1118266) FK Vadičov - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 12.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

49. Patrik Žubor (1253007) OŠK Rudina - DO zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 12.10.2015. DP čl. 48/1b,2b, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.12:

•MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 18.10.2015 o 14.00 hod.: TJ Kysučan Korňa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) AR2 Krenželák

•MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 18.10.2015 o 14.00 hod.: FK Polom Raková  - TJ Pokrok Stará Bystrica AR2 Mikula

•MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 18.10.2015 o 14.00 hod.: ŠK Radoľa - TJ Slovan Nová Bystrica DZ Vrtel

2. Ospravedlnení R: Handlovský, Greňo, O.Špalek, Kupka, Chovanec, Jedinák

3. Žiadame predložiť DVD záznam z MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo konaného dňa 11.10.2015 o 14.30 hod: TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Ochodnica na sekretariát ObFZ Kysúc do 21.10.2015 do 12:00 hod.

4. Dôrazne upozorňujeme R na dodržiavanie RS 24/4 „R je povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po MFS, resp. najneskôr do 1 hod. po MFS. V prípade neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS, R uzatvorí elektronický zápis do 5 hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. R, DZ uvedie zdôvodnenie neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS v správe pozorovateľa a do 30 min. po MFS zašle výsledok MFS dospelých formou SMS na telefónne číslo 0910 924 477.“ V prípadoch nedodržanie RS bude R odstúpený na ďalšie disciplinárne konanie na DO ObFZ.

5. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

6. Oznamujeme R, že na sekretariáte je k dispozícii k zakúpeniu Rozpis súťaže 2015/2016 a odznaky R na dresy.

7. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

8. Žiadame R, ktorí majú s ObFZ Kysúc uzatvorenú zmluvu o brigádnickej práci študenta aby na sekretariát doručili potvrdenie o návšteve školy.

 

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby FK Čadca, Kysučan Korňa, TJ Beskyd Svrčinovec, Slovan Rudinská, Tatran Oščadnica, Rozkvet Klubina aby do 21.10.2015 na sekretariát doručili potvrdenie o zaplatení MZF za september.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy