Úradná správa č. 15 - 13/14

zo dňa 25.10. 2013

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Schvaľujeme výsledky 12. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 23.10.2013.
 3. Schvaľujeme výsledok dohrávky 6. kola QUICK SPORT II. triedy, ŠK Javorník Makov – TJ Tatran Oščadnica 0:2 zo dňa 19.10.2013.
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy po jesennej časti.

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky dohrávok:4. kolo žiaci sk. A TJ Slovan Nová Bystrica – Spartak Radôstka 2:1, 1. kolo žiaci sk. B Kysučan Korňa - FK Čadca C  0:5, 3. kolo žiaci sk. B Slovan Podvysoká - Slovan Klokočov 0:4, 3. kolo žiaci sk. B Slovan Podvysoká - Slovan Klokočov 0:4, 4. kolo žiaci sk. B Slovan Klokočov - Spartak Vysoká nad Kysucou 3:1, 4. kolo žiaci sk. B ŠK Javorník Makov – TJ Beskyd Svrčinovec 12:0
 2. Schválené dohody dohrávok:
 • FK Čadca C – TJ Slovan Podvysoká (29.10. o 15.00) žiaci sk. B 2. kolo.
 • Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká (25.10. o 15.00) žiaci sk. B 4. kolo.
 • ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Podvysoká (30.10. o 14.30) žiaci sk. B 12. kolo.

3. Schvaľujeme výsledky 12. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B k 23.10.2013.

5. Kontumujeme MFZ U 13 ml. žiaci ŠK Javorník Makov – TJ Tatran Oščadnica 3:0, 3 body priznávame ŠK Javorník Makov

6. Berieme na vedomie ospravedlnenie Tatran Oščadnica.

7. V zmysle čl. 17/b RS nariaďujeme Tatran Oščadnica uhradiť poplatok v prospech ŠK Javorník Makov 35 eur. Od poplatku v prospech ObFZ upúšťame.

8. Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A  03.11. 2013 o 10.00 hod.:

 • voľný žreb - FK Reamos Kys. Lieskovec
 • Spartak Radôstka - Tatran Oščadnica
 • FK Lodno - Kysučan Ochodnica
 • OŠK Rudina - Slovan  N. Bystrica

9. Nariaďujeme odohrať 14. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B  03.11. 2013 o 10.00 hod.:

 • ŠK Javorník Makov - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
 • Slovan Podvysoká - voľný žreb
 • TJ Kysučan Korňa - Beskyd Svrčinovec
 • Slovan Klokočov - FK Čadca C Horelica

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

111. Martin Berešík, 1225912, Slovan L. Vadičov – 1 MFZ nepod. od 21.10.2013. DP 1/5a (ZBF 10 eur)

112. Ján Galierik, 1118266, Slovan L. Vadičov – 1 MFZ nepod. od 21.10.2013. DP 1/5a (ZBF 10 eur)

113. Miroslav Lisko, 1153354, FK Nesluša  – 1 MFZ nepod. od 21.10.2013. DP 1/5a (ZBF 10 eur)

114. a) Jozef Čelko, 1218562, MŠK KNM B Povina, b) Jozef Zemaník, 1236390, FK Čadca B - 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 21.10.2013. DP 1/13-5a. (ZBF 10 eur).

115. DK vyhovuje žiadosti hráča Tatran Krásno B, Martin Šustek, 1164990 a mení trest na podmienečný na 1 MFZ so skúšobnou dobou do 23.1.2014. DP čl. 31/2. (ZBF 10 eur).

116. DK nevyhovuje žiadosti hráča Kysučan Korňa, Jozef Veselka, 1166108 o odpustenie zvyšku trestu.

117. DK na základe DP čl. 14/1a začína disciplinárne konanie voči hráčovi FK Nesluša, Lukáš Janec, 1199644 zo zápasu 12. kola I. triedy medzi Slovan Podvysoká – FK Nesluša, hraného dňa 20.10.2013. DK predbežným opatrením zastavuje pretekársku činnosť uvedeného hráča. DK žiada uvedeného hráča o písomné stanovisko k veci v lehote do 30.10.2013 do 12.00 hod. pod následkami disciplinárnych opatrení.

118. DK podľa DP čl. 14/1e začína disciplinárne konanie vo veci údajného vzájomného napadnutia hráča Slovan Podvysoká, František Bytčánek, 1199739 a hráča FK Nesluša , Lukáš Janec, 1199644 zo zápasu 12. kola I. triedy medzi Slovan Podvysoká – FK Nesluša, hraného dňa 20.10.2013. a) žiada hráča Slovan Podvysoká, František Bytčánek, 1199739 o písomné stanovisko k incidentu v lehote do 30.10.2013 do 12.00 hod. pod následkami disciplinárnych opatrení. b) žiada klub Slovan Podvysoká o písomné stanovisko k údajnému incidentu hráčov zaslať do 30.10.2013 do 12.00 hod. pod následkami disciplinárnych opatrení. c) žiada klub Slovan Podvysoká o videozáznam z uvedeného zápasu zaslať do 30.10.2013 do 12.00 hod. pod následkami disciplinárnych opatrení. d) žiada KR o odborné stanovisko k postupu rozhodcu zo 65 min. uvedeného stretnutia v lehote do 30.10.2013 do 12.00 hod..

119. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

KR plánuje školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariát@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.

Žiadame predložiť videozáznami zo zápasov:

 • 12. kolo I. triedy Slovan Podvysoká – FK Nesluša do 30.10.2013 do 12.00 hod.
 • 12. kolo I. triedy Slovan N. Bystrica – MŠK KNM B do 30.10.2013 do 12.00 hod.

Predvolávame na zasadnutie 30.10.2013 o 15:30 R Blažek.

Pozastavujeme delegáciu R:

 • Ševčík na 4 MFZ dospelých od 18.10.2013 za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí ll. triedy medzi Slovan Olešná – Slávia Zákopčie,
 • Kajánek na 4 MFZ dospelých od 24.10.2013 za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí l. triedy medzi Kysučan Korňa – FK Čadca B,
 • Hlava na 2 MFZ od 18.10.2013 za nedostatky v stretnutí I. triedy medzi Slovan L. Vadičov – Slovan Podvysoká.

8. Ospravedlnenia: 27.10. 2013 O. Špalek, A. Špalek, Blažek

9. Ďalšie zasadnute KR 30.10.2013 o 15.00 hod.

.Správy zo sekretariátu

Zasadnutie Volebnej komisie pred Konferenciou ObFZ Kysúc (30.11. 2013) sa uskutoční 30. októbra 2013 o 15.30 hod. na sekretariáte ObFZ v Čadci.

 • Za účelom propagácie futbalu na strednom Slovensku, ObFZ na žiadosť SsFZ vyzýva futbalové kluby na Kysuciach na zaslanie fotogalérie s krátkym popisom akejkoľvek rekonštrukcie a inovácie futbalových štadiónov za posledné 4 roky. Materiál bude podkladom pre tvorbu publikácie vydanej SsFZ v Banskej Bystrici. Materiál zasielajte emailovou poštou na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk.
 • Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ). Viac informácií na -http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy