Úradná správa č. 15 - 12/13

zo dňa zo dňa 19.10. 2012

Upozornenie matričnej komisie: Ak klub, resp. hráč požiada o vystavenie nového plastového preukazu cez ISSF systém (v súčasnosti už jediná možnosť vystavenia reg. preukazu) a ten mu nebude do majstrovského stretnutia doručený, môže hráč, ak sa dá jeho príslušnosť ku klubu overiť cez ISSF systém, nastúpiť na MFS. Rozhodca túto skutočnosť uvedie do zápisu. Hráč však môže v takomto prípade (nedodanie preukazu) nastúpiť len v jednom MFS.


Výkonný výbor – Stanislav Špila
VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 17.10.2012 o.i
schválil:

 • Termín zasadnutia rady ObFZ dňa 21.11.2012,
 • organizačné zabezpečenie finále Kysuckého pohára dňa 04.11.2012 v Makove.

Zobral na vedomie:

 • Informatívnu správu z konferencie SFZ,
 • priebežné hodnotenie súťažného ročníka 2012/2013,
 • prípravu zimných halových turnajov (dorast, žiaci),
 • prípravu družobných halových turnajov.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 11. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 17.10.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 9. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 17.10.2012.

5. Na základne vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 8. kolo II. triedy medzi OŠK Snežnica – Spartak Radôstka dňa 4.11.2012 o 14.00 hod..

6. Námietka kapitána hostí 11. kolo I. trieda MŠK KNM Povina B – TJ Kysučan Korňa – v šetrení.

7. Nariaďujeme MŠK KNM Povina B doručiť video na ObFZ Kysúc v termíne do 23.10.2012 (11. kolo I. trieda MŠK KNM Povina B – TJ Kysučan Korňa).

8. Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 25.10.2012 (štvrtok) o 15.00 hod. HU z MFZ 11. kolo I. trieda MŠK KNM Povina B – TJ Kysučan Korňa Ivana Spišiaka.

9. Námietka kapitána hostí č.1 MFZ 11. kolo I. trieda ŠK Olešná – TJ Snaha Zborov – v šetrení, námietka č.2 – v šetrení.

10. Nariaďujeme TJ Olešná doručiť video na ObFZ Kysúc v termíne do 23.10.2012 (11. kolo I. trieda ŠK Olešná – TJ Snaha Zborov).

11. Kontumujeme 9. kolo II. triedy TJ Kysučan Ochodnica – ŠK Javorník Makov B 3:0 v prospech TJ Kysučan Ochodnica, 3 body priznávame TJ Kysučan Ochodnica.

12.V zmysle čl. 17 písm. b nariaďujeme ŠK Javorník Makov uhradiť v prospech ObFZ Kysúc 35 eur, v prospech TJ Kysučan Ochodnica 100 eur.

13. Upozorňujeme klub I. triedy na možnosť nariadenia odohrať 14. kolo dňa 4.11.2012 hod. v prípade priaznivých poveternostných podmienok (predohrávka).

14. Nariaďujeme odohrať 13. kolo QUICK SPORT I. triedy 28.10. 2012 o 14.00 hod.:

 • ŠK Čierne - Kysučan Korňa
 • TJ Nesluša - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
 • TJ Olešná - TJ Beskyd Svrčinovec
 • OŠK Rudina - Slovan Podvysoká
 • Slovan Rudinská - Snaha Zborov nad Bystricou
 • Tatran Krásno nad Kysucou B - Tatran Turzovka (27.10. o 15.00)
 • FK Čadca B Horelica - Spartak Vysoká nad Kysucou

15. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT II. triedy 28.10. 2012 o 14.00 hod.:

 • voľný žreb - Javorník Makov B
 • Tatran Oščadnica - Kysučan Ochodnica
 • Spartak Radôstka - Slovan Ľadonhora H. Vadičov
 • voľný žreb - Slovan Podvysoká B
 • FK Lodno - Slávia Zákopčie
 • Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 9. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 17.10.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT I. trieda mladší žiaci.

4. Schvaľujeme výsledok MFZ 10. kolo I. trieda mladší žiaci predohrávka TJ Slovan Skalité – TJ Kysučan Ochodnica  2:2.

5. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 28.10. 2012 o 11.30 hod.:

 • Beskyd Svrčinovec - Slovan Skalité (27.10. o 14.00)
 • Tatran Oščadnica - TJ Nesluša (27.10. o 14.00)
 • OŠK Rudina - voľný žreb
 • Spartak Radôstka - voľný žreb
 • voľný žreb - Kysučan Ochodnica
 • Kysučan Korňa - Spartak Vysoká nad Kysucou

6. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov:

 • FK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité (27.10. o 12.00)
 • voľný žreb - MŠK Snežnica
 • TJ Kysučan Ochodnica - FK Polom Raková (28.10. o 12.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

69. Patrik Lisko, 981117, Rudina, dorast – 1 MFZ nepod. od 15.10.2012. DP 1/5a.

70. Miloš Klimek, 940316, Ochodnica, dorast – 6 MFZ nepod. od 15.10.2012. DP 1/3b.

71. a) Richard Staškovan, 820516, Svrčinovec; b) Branislav Sýkora, 860923, Krásno B; c) Miroslav Blahovec, 920401, Čadca B Horelica; d) Jozef Zemaník, 930128, Čadca B Horelica; e) Michal Klago, 860425, Vysoká – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 15.10.2012. DP 1/13 – 5a.

72. DK trestá zo zápasu 9. kola dorast medzi Spartak Radôstka – Spartak Vysoká (14.10.2012) vedúceho mužstva Spartak Vysoká Tibora Frátrika, zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 2 MFZ podmienečne so skúšobnou dobou do 17.1.2013. DP 1/2a. Zaplatiť poplatok 10 eur za prerokovanie priestupku. RS 27/10a.

73. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.10.2012 o 14.00 hod. (štvrtok) zo stretnutia 11. kolo I. trieda ŠK Olešná – TJ Snaha Zborov (14.10.2012) HR Jaroslav Maják, vedúceho mužstva Snaha Zborov Stanislav Šurkala, trénera mužstva Snaha Zborov Ján Piňo a kapitána mužstva Snaha Zborov Martin Noskovič. V prípade eventuálneho ospravedlnenia sa z neúčasti na zasadnutí DK žiada menovaných o písomné stanovisko k veci. DK zároveň konštatuje, že vedúci mužstva Snaha Zborov Stanislav Šurkala a tréner mužstva Snaha Zborov Ján Piňo majú do vyriešenia prípadu automaticky zastavenú činnosť. Účasť menovaných, alebo písomné stanovisko k veci je povinné pod následkami disciplinárnych opatrení.

74. Albert Macák, 740327, Zborov – 4 MFZ nepod. od 15.10.2012. DP 1/3 b.

75. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

76. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 • KR vyhovuje žiadosti R ševčík ohľadom odpustenia zvyšku trestu od 17.10.2012.
 • KR pozastavuje delegáciu R Maják do vyriešenia prípadu.
 • Ospravedlnenia: Špalek 20.10.; Žák 27.10. Kubica PN do konca jesennej časti.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Na web stránke ObFZ Kysúc je k dispozícii aktualizovaný zoznam klubov, rozhodcov, výsledkový a tabuľkový servis všetkých súťaží, na verejnom portáli Informačného systému slovenského futbalu ISSF - www.futbalnet.sk - kompletné informácie aj o I. triede ObFZ Kysúc!

 • TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť v novembri 2012 prvý beh školenia Clicencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a prvý beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk/komisie/trénersko-metodická komisia/materiály/plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk/aktuality.
 • V rámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.
 • Rozhodcom ObFZ Kysúc v súvislosti s povinnosťami v ISSF systéme oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek nejasností a problémov im je k dispozícii sekretariát ObFZ Kysúc. Vo vlastnom záujme sa môžu dopredu ohlásiť a bude im poskytnuté doplňujúce školenie s ukážkou práce (elektronický zápis) a ďalšie informácie. Rovnako môžete sekretariát v prípade problémov so zápisom kontaktovať aj v čase zápasov, resp. po nich pri uzatváraní zápisu.

Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF nájdete na web stránke ObFZ v článku Zmeny v matričných úkonoch od 1.9. 2012

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy