Úradná správa č. 15 - 11/12

 

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Upozorňujeme kluby I. triedy dospelých a dorastu na predohrávku 14. kola nariadenú na 30.10.2011. V tomto termíne má nariadené riadne kolo aj II. tireda dospelých.

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 11. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme výsledok MFZ 9. kolo I. triedy TJ Slávia Staškov – TJ Snaha Zborov 3:1 (2.10.).
 3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 19.10.2011.
 4. Na základe šetrenia odstupujeme na doriešenie DK: R - František Grznár, AR1 – Milan Zacher, vedúci - Peter Fuček, tréner – Richard Grečmal, kapitána – Patrik Gottwald, hráč – Miroslav Polka (všetci Staškov), klub FK Slávia Staškov.
 5. Na základe zápisu R z MFZ I. triedy OŠK Rudina – ŠK Čierne s okamžitou platnosťou pozastavujeme činnosť v Športovo-technickej komisii Róbertovi Kohútovi.
 6. Na základe zápisu R z MFZ OŠK Rudina – ŠK Čierne nariaďujeme OŠK Rudina zvýšiť usporiadateľskú službu na 10 členov do skončenia súťažného ročníka 2011/2012.
 7. Na základe správy R odstupujeme na doriešenie DK diváka Róberta Kohúta.
 8. Berieme na vedomie vyjadrenie FK Lodno, odstupujeme KR.
 9. Schvaľujeme výsledky 9. kola QUICK SPORT II. triedy.
 10. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 19.10.2011.
 11. Na základe námietky kapitána hostí z MFZ FK Lodno – FK Čadca B nariaďujeme FK Lodno zaslať video v termíne do 26.10.2011.
 12. Na základe námietky kapitána domácich z MFZ OŠK Rudina – ŠK Čierne, nariaďujeme OŠK Rudina zaslať video v termíne do 25.10.2011.
 13. Nariaďujeme odohrať 14. kolo (predohrávka) QUICK SPORT I. triedy 30.10.2011 o 14.00 hod.:
 • FK Tatran Turzovka – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
 • ŠK Čierne - TJ Snaha Zborov nad Bystricou
 • OŠK Rudina - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B - TJ Beskyd Svrčinovec
 • TJ Tatran Krásno nad Kysucou B - FK Čadca B Horelica
 • FK Nesluša - TJ Kysučan Korňa
 • FK Slávia Staškov - FK Lodno
 1. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT II. triedy 30.10.2011 o 14.00 hod.:
 • TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Podvysoká B
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec B - OŠK Snežnica (29.10. o 14.00 hod.)
 • TJ Slávia Zákopčie - voľný žreb
 • TJ Rozkvet Klubina - voľný žreb
 • ŠK Javorník Makov B - TJ Kysučan Ochodnica (29.10. o 14.00 hod.)
 • FK Tatran Oščadnica - TJ Olešná

 

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 11. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast  ku dňu 19.10.2011.
 3. Na základe zápisu odstupujeme na doriešenie KR z MFZ FK Nesluša – TJ Slovan Ľadonhora Vadičov R Lukáš Čepec.
 4. Na základe zápisu R odstupujeme na doriešenie KR z MFZ TJ Spartak Radôstka – TJ Beskyd Svrčinovec R Rudolf Kubica.
 5. Nariaďujeme odohrať 14. kolo (predohrávka) QUICK SPORT I. triedy dorast 30.10.2011 o 11.30 hod.:
 • FK Tatran Oščadnica – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (29.10. o 14.00 hod.)
 • voľný žreb - TJ Kysučan Ochodnica
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov (HP Vadičov)
 • TJ Slovan Podvysoká - TJ Beskyd Svrčinovec (29.10. o 14.00 hod.)
 • voľný žreb - TJ Slovan Nová Bystrica
 • FK Nesluša - TJ Kysučan Korňa
 • TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Skalité

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 84. Ľubomír Kubík, 940422, Slovan Ľadonhora Vadičov, dorast – 1 MFZ nepodmienečne od 17.10.2011. DP 1/5a.
 • 85. Miloš Pitek, 740610, Rozkvet Klubina – 1 MFZ nepodmienečne od 17.10.2011. DP 1/5a.
 • 86. Miroslav Šuraba, 790509, OŠK Rudina – 1 MFZ nepodmienečne od 17.10.2011. DP 1/5a.
 • 87. Vladimír Fuják, 661224, FK Lodno – 5 MFZ nepodmienečne od 17.10.2011. DP 1/6 – 1b.
 • 88. a) Radoslav Vlček, 730505, MŠK Kysucké Nové Mesto B; b) Miloš Králik, 821224, Slovan Ľadonhora Vadičov; c) Lukáš Ganiš, 870211, Tatran Krásno nad Kysucou B – 1 MFZ nepodmienečne za 4 ŽK od 17.10.2011. DP 1/13- 5a.
 • 89. DK trestá z MFZ OŠK Rudina – ŠK Čierne, 11. kolo, 16.10.2011, družstvo OŠK Rudina peňažnou pokutou 100 eur a zastavením činnosti na 1 MFZ podmienečne do 30.6.2012. DP 2/1c. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/12.
 • 90. DK trestá diváka OŠK Rudina, Róbert Kohút, zákazom vstupu na domáce MFZ do 19.10 2012.
 • 91. DK trestá z MFZ Slovan Skalité – Slovan Ľadonhora Vadičov, dorast, 9. kolo, hraného dňa 1.10.2011, hráča mužstva Slovan Ľadonhora Vadičov, Juraj Kašík, 940201, zastavením činnosti na 3 mesiace nepodmienečne od 12.10.2011. DP 1/9-1b.
 • 92. DK trestá zo zápasu Slovan Skalité – Slovan Ľadonhora Vadičov, dorast, 9. kolo, hraného dňa 1.10.2011, družstvo Slovan Ľadonhora Vadičov peňažnou pokutou 50 eur. DP 2/5. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/12.
 • 93. DK predvoláva na stredu 26.10.2011 o 14.00 hod. z MFZ FK Nesluša - Slovan Ľadonhora Vadičov, dorast, 11. kolo, 16.10.2011: R – Lukáš Čepec, vedúci Ľadonhora Vadičov - Martin Pokrivka a hráča Ľadonhora Vadičov - Ľubomír Kubík, 940422, pod následkami disciplinárnych opatrení.
 • 94. DK trestá z MFZ I. triedy Slávia Staškov – Snaha Zborov, 9. kolo, 2.10.2011: a) vedúceho družstva Slávia Staškov - Peter Fuček zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepodmienečne od 3.10.2011. DP 1/10. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.; b) trénera družstva Slávia Staškov - Richard Grečmal zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepodmienečne od 3.10.2011. DP 1/10. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a; c) kapitána družstva Slávia Staškov - Patrik Gottwald, 781223, zákazom výkonu funkcie kapitána družstva na 3 mesiace nepodmienečne od 3.10.2011. DP 1/10. d) družstvo Slávia Staškov peňažnou pokutou 250 eur. DP 2/6. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/12.
 • 95. DK po skončení šetrenia s prihliadnutím na stanoviská odborných útvarov trestá R František Grznár zo zápasu I. triedy, Slávia Staškov – Snaha Zborov, 9. kolo, hraného dňa 2.10.2011, zákazom výkonu funkcie R na 19 dní od 3.10.2011. DP 3/5, čl. 7 ods. 1 písm. d/, čl. 11, čl. 22 písm. b/, d/, e/. DP. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.
 • 96. DK po skončení šetrenia s prihliadnutím na stanoviská odborných útvarov trestá AR1 Milan Zacher zo zápasu I. triedy, Slávia Staškov – Snaha Zborov, 9. kolo, hraného dňa 2.10.2011, zákazom výkonu funkcie R na 1 mesiac od 3.10.2011. DP 3/5, čl. 7 ods. 1 písm. d/, čl. 11, čl. 22 písm. b/, d/, e/ DP. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11a.
 • 97. DK odstupuje delegáta Jozef Marek zo zápasu I. triedy, Slávia Staškov – Snaha Zborov, 9. kolo, hraného dňa 2.10.2011, na doriešenie a rozhodnutie DK SsFZ.
 • 98. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 99. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR predvoláva na 3.11.2011 o 15.30 hod. z MFZ 10. kola FK Čadca B Horelca – Kysučan Korňa R Žák, Ševčík, Holiač.
 2. KR berie na vedomie list FK Lodno.
 3. Námietka FK Lodno z MFZ 10. kola Beskyd Svrčinovec – FK Lodno  neopodstatnená, nie je podaná v súlade s futbalovými normami.
 4. Námietka hostí z MFZ 11. kola FK Lodno – FK Čadca B odstúpená na videokomisiu.
 5. Námietka domácich z MFZ 11. kola OŠK Rudina – ŠK Čierne neopodstatnená.
 6. Ospravedlnení: Jedinák do konca jesennej časti, Novák 23.10.2011, Sabela 22.10.2011.
 7. Ďalšie zasadnutia KR bude 3.11.2011 o 15.00 hod.
 8. Oprava Rozpis súťaže 2011/2012 vyplatenie R:
 • I. trieda AR: odmena 15,43; daň 2,93; po zdanení 12,50; ostatné 9; k výplate 21,50 eur
 • II. trieda KP (Kys. pohár) a AR: odmena 13,58; daň 2,58; po zdanení 11; ostatné 8; k výplate 19 eur

Video komisia – Štefan Vojtuš

Námietka Kysučan Korňa z MFZ I. triedy QUICK SPORT 10.kolo FK Čadca B – Kysučan Korňa je čiastočne opodstatnená – vklad 25 eur sa vracia Kysučan Korňa.

 • 1. Na základe videozáznamu (veľká vzdialenosť, video točené spoza bránkovej čiary) nie je možné objektívne posúdiť situáciu v 80 min.
 • 2. Čiastočne opodstatnený, vidokomisia odstupuje na doriešenie DK hráča Pavol Kuric, 891211, FK Čadca B (hráč pri odchode s HP medzi HP a budovou úmyselne oblial hráča hostí vodou z PET fľaše)
 • Odstupujeme ŠTK FK Čadca B Horelica. Natáčanie videozáznamu je potrebné vykonávať zo stredu HP z vyvýšeného miesta. Opakovaný problém už v minulom roku.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2011 (štvrtok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy/B licencie a 4. triedy /C licencie, ktorým končí, resp. skončila, platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť (s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica, resp. mailom na peterstefanak@gmail.com do 03. novembra 2011.

Sekretariát ObFZ Kysúc bude v dňoch 24.10. 2011 a 25.10.2011 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte na tel. č. 0907814153.

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy