Úradná správa č. 14 - 21/22

SFZ vydal Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19. Celý manuál a usmernenie nájdete TU.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých

1. ŠTK upúšťa od nariadenia odohrať MFS 12. kola jarnej časti 2021/2022 dňa 9.-10.10. 2021.

2. V zmysle čl. 82/1/c SP trestáme TJ Štart Dunajov hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 9. kola VII. ligy QUICK SPORT  ObFZ Kysúc TJ Štart Dunajov - FK LODNO a priznávame podľa SP čl. 11/2 FK LODNO 3 body a skóre 0:3. Prípad odstupujeme DK.

3. Vzájomná dohoda :

3.1. TJ SLOVAN KLOKOČOV - ŠK Javorník Makov MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2021 o 14.00 hod.

3.2. TJ Slovan Rudinská - TJ Kysučan Ochodnica MFS 11.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 2.10.2021 o 14:00 hod.

4. Nariaďujeme:

4.1 FK Polom Raková - ŠK Radoľa MFS 9.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 9.10.2021 o 14:30 hod.

Úsek mládeže:

1. Nariaďujeme:

1.1.FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica MFS 5.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 14:30 hod.

2. Vzájomné dohody:

2.1. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 12:00 hod.

2.2. FK LODNO – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 9.10.2021 o 14:00 hod.

2.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica 5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 17.10.2021 o 12:00 hod.

2.4. FK LODNO – TJ Slovan Skalité  7.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 14.10.2021 o 16:30 hod.

2.5. MŠK Snežnica - FK LODNO 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 7.10.2021 o 16:00 hod.

2.6. TJ Kysučan Ochodnica – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

2.7. TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Nová Bystrica  5.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

16. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP – Marek Šmehyl (1328394) MŠK Snežnica U19 od 27.9.2021 (7 eur  MZF)

17. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1b. DP: Jakub Kubačák (1294238) TJ Slovan Klokočov, vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP od 27.9.2021.  (10 eur  MZF)

18. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 46/1a. DP: Radovan Kováčik (1207862) TJ Olešná, vylúčený za HNS –zabránenie gólu hraním rukou na bránkovej čiare. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP od 27.9.2021.  (10 eur  MZF)

19. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1b. DP: Marek Bednárik (1229427) FK Polom Raková, vylúčený za HNS –kopnutie súpera v prerušenej hre nadmernou intenzitou.  DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne  podľa čl.49/2b DP od 27.9.2021.  (10 eur  MZF)

20. DO začína podľa čl. 71/3a,g DP disciplinárne konanie voči klubu TJ Štart Dunajov, z MFS 9. kola VII. ligy medzi TJ Štart Dunajov – FK Lodno, hraného dňa 26.9.2021 za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 6.10.2021 o 15:00 hod.: R  - Petr Sikora (1317529), AR – Daniel Majtán (1294223), AR2- Tomáš Paštrnák (1371619)  vedúci mužstva TJ Štart Dunajov – Miroslav Kafún (1315881), vedúci mužstva FK Lodno – Rastislav Zeman (1317628), kapitána mužstva TJ Štart Dunajov – Jakub Jančík (1174369), kapitána mužstva FK Lodno – Michal Trnovec (1178117). HÚ – Jozef Adámek (1191509). Účasť menovaných je vzhľadom k závažnosti discipinárneho konania nutná. Pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení. Zároveň žiadame podľa RS čl. 31/1,2,4,9,11 o predloženie videozáznamu z uvedeného stretnutia pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení. Vylúčení hráči mužstva TJ Štart Dunajov: Matej Lastovica (1294065), Jakub Jančík (1174369) a Mário Knapec (1365353) majú nepodmienečne pozastavenú činnosť do vyriešenie prípadu.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.11:

• 11K SO 02.10.2021 14:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Rudinská – TJ Kysučan Ochodnica: AR2 Cisarik za Makyňa, bez DZ

• 11K NE 03.10.2021 14:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica – TJ Kysučan Korňa: AR2 Cisarik za Fonš

• 11K NE 03.10.2021 14:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Snaha Zborov nad Bystricou – TJ Slovan Nová Bystrica: bez AR2

• 11K NE 03.10.2021 14:30 VI.liga QUICK SPORT FK Polom Raková – Športový klub Nesluša: AR2 Kačerik za Drahňák

• 11K NE 03.10.2021 14:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – FK Vadičov: R Petrák za Drozd, AR1 Drahňák za Cisarik, AR2 Fonš za Kačerik

• 10K SO 03.10.2021 14:30 VII.liga QUICK SPORT TJ Slovan Klokočov – TJ Štart Dunajov: R Drozd za Petrák

• 7K NE 03.10.2021 12:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica – TJ Slovan Podvysoká: zápas odložený !!!

• 7K NE 03.10.2021 10:00 IV.liga U15 QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Skalité: R Hrtús za Janec

• 7K NE 03.10.2021 12:30 IV.liga U13 QUICK SPORT FK Lodno – TJ Slovan Skalité: zápas odložený !!!

Mládež SsFZ zmeny:

• 10K NE 03.10.2021 10:00 3.liga Dorast FK Čadca – ŠK Prameň Kováčová: R Janec za Drahňák

• 10K SO 02.10.2021 14:00 4S.liga Dorast TJ Pokrok Stará Bystrica – TJ Oravan Rabča: R Štrba za Staškovan, AR1 Jedinák za Štrba

• 10K SO 02.09.2021 14:00 5A.liga Dorast ŠK Čierne – TJ Slovan Skalité: AR1 Staškovan za Kačerik

• 10K SO 02.09.2021 10:00 2S.liga Žiaci ŠK Javorník Makov – MŠK Žilina C: R Trúchly Š. za Moják

• 10K SO 02.09.2021 10:00 2S.liga Žiaci TJ Pokrok Stará Bystrica – FK Čadca: R Jedinák za Staškovan

• 10K SO 02.09.2021 10:00 3A.liga Žiaci TJ Tatran Oščadnica – ŠK Belá: R Kačerik za Jedinák

• 10K SO 02.09.2021 10:00 3A.liga Žiaci ŠK Čierne – Futbalová akadémia UNITED: R Staškovan za Kačerik

2. KR prijala sťažnosť TJ Štart Dunajov zo stretnutia 9K VII.ligy QUICK SPORT medzi TJ Štart Dunajov – FK Lodno a zároveň predvoláva na zväz na svoje zasadnutie v piatok dňa 01.10.2021 o 16:00 rozhodcov Sikora, Majtan, Paštrnák.

3. KR pozastavuje delegovanie R Sikora do vyriešenia prípadu.

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Upozorňujeme, že prestup s obmedzením, realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa v zmysle RaPP nepovažuje za matričný úkon a môže v tom istom (zimnom) registračnom období nasledovať u takéhoto hráča iný prestup. Pri tejto príležitosti tiež upozorňujeme na dodržanie ustanovenia RaPP čl. 18 (5) “Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby“. Osobitne chceme upozorniť na dodržanie uvedeného ustanovenia funkcionárov družstiev mládeže, ktorí využívajú u svojich hráčov možnosti, ktoré ponúka znenie SP (striedavý štart).

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Čadca, Raková, Turzovka, Makov, Staškov, Zborov, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

Futbalové zväzy