Úradná správa č. 1 4- 17/18

Zo dňa : 11.10.2017

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

 

Úsek dospelých:

1.Žiadame FK, aby žiadosti o zmenu termínu posielali výhradne cez „Zápis -Žiadosť o zmenu

termínu/hracej plochy".

 

2. Upozorňujeme FK na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc čl.5/f - postup pri odložení MFS

 

3. Kontumujeme MFS  TJ Slávia Zákopčie - TJ Rozkvet Klubina 7. kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 08.10.2017, 3:0 v prospech TJ Slávia Zákopčie čl.82/b.

Podľa RS čl.16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Rozkvet Klubina 100 eur v prospech TJ Slávia Zákopčie. Podľa RS 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Rozkvet Klubina v prospech  ObFZ Kysúc 35 eur.

 

4.Žiadame predložiť DVD záznam z MFS 10. kolo dňa 08.10.2017 VI. liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca B  najneskôr do 18.10.2017 do 12:00 hod. na sekretariát ObFZ Kysúc.

 

5. Na základe správy D zo stretnutia  VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca B hrané dňa 08.10.2017 o 14,30 hod., ŠTK predvoláva na zasadnutie HU Ján Gera (1390885) na deň 18.10.2017 o 15,30 hod. pod následkom DO.

 

6.Odstupujeme DK ObFZ Kysúc:

6.1. TJ Slávia Zákopčie - tréner Patrik Halfar(1066348),kpt. H Martin Rovňanik (1189681),

6.2. R Róbert Fonš (1088962) - nedostavenie sa na zasadnutie, US č.13 - 17/18 odsek 4.3

 

7.Berieme na vedomie oznámenie ŠK Radoľa o vyhotovení vydeozáznamu MFS pomocou kamerového systému.

 

8. ŠTK schvaľuje:

8.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10.kolo  zo dňa 8.10.2017

8.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 11.10.2017

8.3. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7.kolo zo dňa 8.10.2017

8.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 11.10.2017

 

9.Vzájomná dohoda:

9.1.TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK Radoľa MFS 10.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20.10.2017 o 15.00 hod.

 

10. ŠTK nariaďuje:

10.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 22.10.2017 o 14.00 hod.:

FK Čadca (B) - Športový klub Nesluša (HP Čadca)

FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica

TJ Kysučan Korňa - TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Ochodnica

FK Vadičov - TJ Spartak Radôstka

ŠK Radoľa - TJ Olešná

10.2. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 22.10.2017 o 14.00 hod.:

TJ Slávia Zákopčie - FK Lodno

TJ Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica

 

Úsek mládeže:

 

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 5. kolo zo dňa 07.10.2017

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 5. kolo zo dňa 08.10.2017

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 5. kolo zo dňa 08.10.2017

1.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 11.10.2017

1.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 11.10.2017

 

2. ŠTK KM nariaďuje:

2.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo medzi ŠK Javorník Makov - OŠK Rudina dňa (SO 21.10.2017 o 13.00 hod.) - kolidácia stretnutia

2.2. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo medzi FK Polom Raková - ŠK Javorník Makov dňa 25.10.2017 o 15.00 hod.

 

2.3. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 21.10.2017 o 11.30 hod.:

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Kysučan Korňa

FK Polom Raková - ŠK Čierne

MŠK Snežnica - FK Lodno (SO 21.10.o 14.00 hod.)

 

2.4. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 22.10.2017 o 10.00 hod.:

TJ Slovan Klokočov - Štart Dunajov (SO 21.10. o 10.00 hod., HP Olešná)

MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité

TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Čierne

2.5. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 22.10.2017 o 12.00 hod.:

Športový klub Nesluša - TJ Slovan Skalité (HP Rudina)

Športový klub SLOVANIA - MŠK Kysucké Nové Mesto (C)

FK Lodno - ŠK Čierne

3. ŠTK KM oznamuje všetkým FK hrajúcim súťaž prípraviek, že všetky stretnutia sa musia odohrať do 29.10.2017!!!

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

 

1.Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.11:

•14.10.2017 10:00 3A.liga Ţ 11K ŠK Radoľa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) Mindek

•15.10.2017 10:00 2S.liga Ž 11K FK Čadca - TJ Tatran Krásno nad Kysucou Trúchly

•2K 18.10.2017 16:00 V. liga U 19 QUICK SPORT ŠK Javorník Makov - FK Lodno R Janec za Nekoranca

2.KR odstupuje na DO družstvo TJ Kysučan Ochodnica za nerešpektovanie nariadení ÚS č.13 KR čl.2 - nepredloženie DVD záznamu zo stretnutia 9K 01.10.2017 14:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - Športový klub Nesluša  najneskôr do 11.10.2017 do 12:00 hod. na sekretariát ObFZ Kysúc

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

 

12.Dominik Franek (1324193) FK Lodno – DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 8.10.2017. DP čl. 49/1b, 2b, , čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (5 eur MZF)

13.Disciplinárny orgán (ďalej DO) podľa DP čl. 71/1, 2a začína disc. konanie voči hráčovi klubu TJ Tatran Oščadnica, Radovan Belák (1221338) zo stretnutia 10. kola VI. Ligy medzi  TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca (B) zo dňa 8.10.2017 za konanie podľa DP čl. 49/1.

DO za účelom objasnenie veci predvoláva menovaného na svoje zasadnutie na deň 18.10.2017 o 14,00 hod. pod následkom disciplinárnych opatrení. DO podľa DP čl. 76/1 menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia veci.

14.Disciplinárny orgán (ďalej DO) podľa DP čl. 71/1, 2a začína disc. konanie voči hráčovi klubu FK Čadca (B), Pavol Poláček (1216941) zo stretnutia 10. kola VI. Ligy medzi  TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca (B) zo dňa 8.10.2017 za konanie podľa DP čl. 49/1.

DO za účelom objasnenie veci predvoláva menovaného na svoje zasadnutie na deň 18.10.2017 o 14,00 hod. pod následkom disciplinárnych opatrení. DO podľa DP čl. 76/1 menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia veci.

15.DO za účelom objasnenie veci predvoláva  na svoje zasadnutie na deň 18.10.2017 o 14,00 hod. zo stretnutia 10. kola VI. Ligy medzi  TJ Tatran Oščadnica - FK Čadca (B) zo dňa 8.10.2017: HR - Patrik Ondreáš (1277629), AR1 Jakub Kolesnáč (1299074). Účasť nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

 

Správy zo sekretariátu.

Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného e-shopu na čerpanie kreditov pre kluby, ktoré boli vybrané podľa počtu mládežníckych kolektívov

na základe rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e-shopu pozorne prečítali návody nižsie uvedené,

ktoré pre Váspripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit.

Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit.

Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk,

v najbližších dňoch Vás budú pracovníci SFZ informovať o postupe objednania, aktivácie a "nabíjania" kreditu na PHM kartu.

Upozorňujeme, že čerpanie PHM formou nabíjania kredituPHM kartou, bude funkčné iba do 15.12.2017, následne bude blokované!

Tak isto Vám oznamujeme, že momentálne sa už napĺňa webshop ďalšími produktami, nakoľko sa podarilo ukončiť rokovania s partnermi SFZ.

 

Upozornenie!

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy