Úradná správa č. 14 - 16/17

zo dňa 14.10.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. Kontumujeme MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10.kolo dňa 09.10.2016 medzi TJ Slovan Podvysoká - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) podľa SP článok 82/b v prospech TJ Slovan Podvysoká, priznávame 3 body a skóre 3:0. Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - 100 eur MZF v prospech TJ Slovan Podvysoká .Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom MŠK Kysucké Nové Mesto (B) v prospech ObFZ Kysúc - 35 eur MZF. Odstupujeme D.org.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10.kolo  zo dňa 09.10.2016

2.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6.kolo  zo dňa 09.10.2016

2.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 12.10.2016

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 12.10.2016

2.5. Zmenu MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 13.kolo dňa 29.10.2016 (sobota) o 11.00 hod, HP Povina.

3. Oneskorené začiatky stretnutí:

TJ Spartak Radôstka - FK Polom Raková (porucha tlačiarne)

TJ Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica (porucha výpočtovej techniky)

4. ŠTK nariaďuje:

4.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 23.10.2016 o 14.00 hod.:

FK Nesluša - TJ Olešná (SO 22.10.2016 o 14.00 hod.)

TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Spartak Radôstka - TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ Slovan Podvysoká - TJ Tatran Oščadnica

FK Tatran Turzovka - FK Polom Raková

TJ Slovan Nová Bystrica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Čadca (B)

4.2. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 23.10.2016 o 14.00 hod.:

OŠK Snežnica - ŠK Radoľa

TJ Rozkvet Klubina - TJ Slávia Zákopčie

FK VADIČOV - FK LODNO

Úsek mládeže :

1. Na základe rozhodnutia odvolacej komisie ObFZ Kysúc zo dňa 28.09.2016, ŠTK ObFZ potvrdzuje svoje rozhodnutie a mení znenie US č.10 - 16/17 v úseku mládeže bod 1. nasledovne.

Na základe porušenia čl. 49/2,3,4,čl.56/c,d,k,l,čl.63/b,čl.66/2d,e čl.75/2 SP v stretnutí 2.kola V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 medzi ŠK Javorník Makov - FK LODNO kontumujeme MFS v prospech FK LODNO, priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK LODNO, podľa SP čl.81 bod 1/a.ŠK Javorník Makov odstupujeme na D.org.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 7. kolo zo dňa 09.10.2016

2.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 11. kolo zo dňa 09.10.2016

2.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 11. kolo zo dňa 09.10.2016

2.4. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 7. kolo zo dňa 09.10.2016

2.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 12.10.2016

2.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 12.10.2016

2.7. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 12.10.2016

2.8. Dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6.kolo medzi FK LODNO - TJ Spartak Radôstka

3. ŠTK KM nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13. kolo dňa 23.10.2016 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica (SO 22.10.2016 o 10.00 hod.)

FK Slávia Staškov - Voľno

TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa

ŠK Čierne - Voľno

3.2. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 23.10.2016 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica (SO 22.10.2016 o 12.00 hod.)

FK Nesluša - ŠK Čierne (SO 22.10.2016 o 12.00 hod.)

FK Slávia Staškov - Voľno

TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa

3.3. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 23.10.2016 o 10.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Voľno

TJ Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina

Štart Dunajov - FK LODNO

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

41. D.org. na základe žiadosť hráča Spartak Vysoká Matej Pavlica (1179915) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje, a zvyšok DO 1 MFS menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 5.10.2016 do 5.1.2017. DP čl. 41/1,3 (10 Eur MZF)

42. Peter Gašinec (1240908) Kysučan Ochodnica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 10.10.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

43. Vladimír Klučka (1217824) Slávia Zákopčie – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 10.10.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

44. Ján Litvik (1337278) FK Lodno U19 – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 10.10.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (5 eur MZF)

45. D. Org. berie na vedomie doručenie žiadaných podkladov od klubov Slovan Nová Bystrica, Tatran Turzovka, Spartak Vysoká nad Kysucou z US 13 16/17 bod 38., 39., 40.. D. Org. pokračuje v šetrení veci pričom bude rozhodnuté po ich prešetrení.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.  Fyzické previerky vybraných R + R, ktorí majú záujem o postup do vyšších súťaží sa konajú  14.10.2016 o 17:00 hod. na štadióne FK Čadca. Vybraní R: Kolesnáč, Špalek Š., Handlovský, Ondreáš, Špalek A., Janec, Funtek, Poláček, Kožák, Mrmus, Lach

2. KR plánuje v zimnom období školenie nových delegátov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Správy zo sekretariátu

1. ObFZ Kysúc v spolupráci so spoločnosťou SPORTIKA sa rozhodol podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc. Každý klub si môže na sekretariáte vyzdvihnúť pre potreby klubu lekárničku. Kluby, ktoré si ešte lekárničku nevyzdvihli: Slávia Zákopčie,

2. Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícií na OBFZ Kysúc. KNM, Raková, Radoľa, Podvysoká.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy