Úradná správa č. 14 - 15/16

zo dňa 09.10.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10.kolo  zo dňa 04.10.2015

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6.kolo  zo dňa 04.10.2015

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 07.10.2015.

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 07.10.2015.

2. Oneskorené začiatky stretnutí:

OŠK Rudina (B) - TJ Rozkvet Klubina (internetové pripojenie)

ŠK Radoľa - FK Tatran Turzovka ( neskorá nominácia H,D)

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 18.10.2015 o 14.00 hod.:

FK Polom Raková - TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ Kysučan Korňa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Nesluša

TJ Slovan Podvysoká - TJ Tatran Oščadnica

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Rudinská

ŠK Radoľa - TJ Slovan Nová Bystrica

FK Tatran Turzovka - FK Čadca (B)

3.2. Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 18.10.2015 o 14.00 hod.:

TJ Olešná - TJ Beskyd Svrčinovec

TJ Slávia Zákopčie - Voľno

OŠK Snežnica - FK Lodno

OŠK Rudina (B) - FK VADIČOV

TJ Rozkvet Klubina - TJ Spartak Radôstka

4. Na základe vlastných zistení z MFS TJ Olešná - FK Lodno, odstupujeme R na KR

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 6. kolo zo dňa 04.10.2015

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 8. kolo zo dňa 04.10.2015

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 6. kolo zo dňa 04.10.2015

1.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 07.10.2015

1.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 07.10.2015

2. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.10.2015 o 15:00 hod. z MFS V. liga dorast 5. kolo TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Snežnica hraného dňa 2.10.2015. Vedúci družstva  a tréner TJ Spartak Vysoká nad Kysucou Tibor Frátrik, kapitán Michal Horňák (1265079) a vedúci družstva  Milan Hlavatý a  asistent trénera č. 2 Marián Ukrop  MŠK Snežnica.

3. Vzájomne dohody:

3.1. FK Čadca U19 - TJ Kysučan Korňa U19 5. kolo dňa 17.10.2015 (sobota) o 10.00 hod.(HP Horelica)

4. Na základe nesplnenia bodu 5. z US č.13 2015/16 nariaďujeme odohrať dohrávku MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo medzi TJ Kysučan Korňa - OŠK Rudina dňa 16.10.2015 (piatok) o 15.00 hod.

5. ŠTK KM nariaďuje:

5.1. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 18.10.2015 o 10.00 hod.:

TJ Slovan Skalité - Štart Dunajov

TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica

TJ Kysučan Ochodnica - FK Lodno

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - OŠK Rudina

TJ SLOVAN KLOKOČOV - MŠK Snežnica

FK Slávia Staškov - ŠK Javorník Makov

5.2. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 18.10.2015 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - FK Slávia Staškov ( SO 17.10.2015 o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - ŠK Javorník Makov ( 18.10.2015 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - Voľno

6. Žiadame TJ Slovan Skalité zaslať zápis z MFS IV. liga U 13 6.kolo TJ Slovan Skalité - FK Slávia Staškov

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

39. Martin Malíček (1164524) Slovan Rudinská - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 5.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

40. Pavol Dubovický (1122379) Slovan Nová Bystrica - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 5.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

41. Michal Gončár (1153778) Tatran Oščadnica - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 5.10.2015. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

42. Martin Bytčánek (1171099) Slovan Podvysoká - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 5.10.2015DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

43.  Peter Králik (1093779) MŠK Kysucké Nové Mesto - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 5.10.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

44. D.org. na základe žiadosti hráča Kysučan Korňa Miroslav Učník (1316401) dorast o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO, 3 týždne, menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov od 7.10.2015 do 7.1.2016. DP čl. 40/1,2. (5 Eur MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.11:

•MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 11.10.2015 o 14.30 hod: FK Čadca (B) -  ŠK Radoľa (HP Horelica) AR2 Jedinák za Ondreáša

•MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 11.10.2015 o 14.30 hod.: FK VADIČOV - OŠK Snežnica R Podolák za Jedináka, AR1 Ondreáš za Podoláka

•MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 11.10.2015 o 12.00 hod.: FK Čadca (B) - FK Polom Raková (NE 11.10.2015 o 11.00 hod.) AR1 Jedinák za Ondreáša

•MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 11.10.2015 o 12.00 hod.: TJ Kysučan Ochodnica - TJ Spartak Radôstka AR1 A.Špalek za J.Janec

•MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 11.10.2015 o 12.00 hod.: MŠK Snežnica - TJ Pokrok Stará Bystrica R Ondreáš za Podoláka, AR1 Podolák za Jedináka

•MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 11.10.2015 o 10.00 hod.: FK Lodno -  TJ Kysučan Korňa (NE 11.10.2015 o 12.30 hod.) R O.Špalek

•SsFZ: 11K 10.10.2015 10:00 2S.liga Ž TJ Tatran Krásno nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto Zacher za Žáka

2. Ospravedlnení R: Krenželák, Handlovský, Goliášová, Greňo, Mikula, Klušák

3. Žiadame predložiť DVD záznam zo stretnutia VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo konaného dňa 04.10.2015 TJ Slovan Podvysoká -  TJ Slovan Nová Bystrica na sekretariát ObFZ Kysúc do 14.10.2015 do 12:00 hod.

4. Dôrazne upozorňujeme R na dodržiavanie RS 24/4 „R je povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po MFS, resp. najneskôr do 1 hod. po MFS. V prípade neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS, R uzatvorí elektronický zápis do 5 hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. R, DZ uvedie zdôvodnenie neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS v správe pozorovateľa a do 30 min. po MFS zašle výsledok MFS dospelých formou SMS na telefónne číslo 0910 924 477.“ V prípadoch nedodržanie RS bude R odstúpený na ďalšie disciplinárne konanie na DO ObFZ.

5. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

6. Oznamujeme R, že na sekretariáte je k dispozícii k zakúpeniu Rozpis súťaže 2015/2016 a odznaky R na dresy.

7. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

8. Žiadame R, ktorí majú s ObFZ Kysúc uzatvorenú zmluvu o brigádnickej práci študenta aby na sekretariát doručili potvrdenie o návšteve školy.

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 15. novembra 2015 (nedeľa) v Banskej Bystrici – v budove FiF UMB, Tajovského 40 od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 3. novembra 2015 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko.

2. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA B licencie pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 13.-15. november 2015, 18. -20.december 2015, 15. – 17. január 2016, záverečné skúšky 8. marec 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

3. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 27.- 28. november 2015, 19. - 20. december 2015, záverečné skúšky 9. február 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy