Úradná správa č. 14 - 14/15

Zo dňa : 16.10.2014

Športovo technická komisia predseda - Milan Škorník

Oznamujeme, že počas neprítomnosti predsedu ŠTK všetky zmeny, žiadosti, odloženia MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy,  potvrdenia dohôd treba hlásiť  a overiť si na tel. čísle :  0904273079 – Jozef VRTEL – podpredseda ŠTK.

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1 Výsledky MFS 11. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 12.10.2014.

1.2 Výsledky MFS 9. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 12.10.2014.

1.3 Výsledok dohrávky FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Podvysoká 10.10.2014 o 15.00 hod. 7.kolo

1.4 Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 16.10.2014.

1.5 Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 16.10.2014.

2. Námietky:

2.1 Námietky kapitána domácich z MFS 11. kola VI. ligy TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Nová Bystrica boli prerokované, body 1,2 ako neopodstatnené. (10 eur MZF)

3. Oneskorené začiatky:

3.1 Na základe zápisu o stretnutí 11.kola VI. ligy MFS TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa neskorý začiatok, berieme na vedomie (systém ISSF).

3.2 Na základe zápisu o stretnutí 9.kola VII. ligy MFS TJ Rozkvet Klubina - TJ Olešná neskorý začiatok, berieme na vedomie (odôvodnený oneskorený príchod R)

4. Na základe rozhodnutia odvolacej komisie ObFZ Kysúc pozývame na zasadnutie ŠTK štatutárneho zástupcu ŠK Radoľa a štatutárneho zástupcu TJ Kysučan Korňa dňa 22.10.2014 o 15:30 hod.

5. ŠTK nariaďuje:

5.1 Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13.kolo dňa 26.10. 2014 o 14.00 hod.:

•ŠK Javorník Makov (B) - TJ Slovan Rudinská (SO 25.10.2014 o 14.00 hod.)

•FK Čadca (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (HP Horelica)

•FK Tatran Turzovka - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

•TJ Pokrok Stará Bystrica - ŠK Radoľa

•TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Nová Bystrica

•FK Nesluša - TJ Snaha Zborov nad Bystricou

•TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa

Úsek mládeže :

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. Dôrazne upozorňujeme na povinnú konfrontáciu  v kategórii mládež .

3. Námietky:

3.1 Námietky kapitána hostí z MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 7.kolo FK Čadca B - TJ Kysučan Korňa bola prerokovaná. Časť 1. odstúpená na DK a časť 2. neopodstatnená, R z MFS odstúpený na KR

4. ŠTK KM schvaľuje :

4.1 Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 7. kolo zo dňa 12.10.2014

4.2 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 11. kolo zo dňa 12.10.2014

4.3 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 9. kolo zo dňa 12.10.2014

4.4 Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 16.10.2014

4.5 Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 16.10.2014

4.6 Schvaľujeme výsledky dohrávok dorast U19:

7.kolo Raková – Vysoká

4.kolo TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov

4.7 Schvaľujeme výsledky dohrávok žiaci U15:

9.kolo  FK Slávia Staškov - MŠK Snežnica

2.kolo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Ochodnica

4.8 Schvaľujeme výsledky dohrávok žiaci U13: 5.kolo FK Tatran Turzovka - ŠK Javorník Makov

7.kolo MŠK Snežnica - FK Polom Raková

8.kolo FK Polom Raková - FK Tatran Turzovka

5.Oprava US č.13 2014/15- zmena UHČ

ŠK Javorník Makov - FK Tatran Turzovka (SO 18.10. o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká (NE 19.10. o 10.00 hod.)

 

Disciplinárna komisia - predseda Štefan Tomáš

111. D.org. po objasnení veci z US č.12 bod 93. ukladá asistentovi trénera klubu TJ Kysučan Korňa Mgr. Štefan Malík ml., pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace od 28.09.2014 podľa DP čl.48/1c,2b, čl.9/2b,i, čl.16/1,3. (10 € MZF)

112. D.org. podľa článku 71/2a,g začína disciplinárne konanie voči klubu Pokrok Stará Bystrica za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu - podľa čl. 64/1a (neoznačená usporiadateľská služba) zo stretnutia 9. kola VI. ligy medzi Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa hraného dňa 28.09.2014. D.org. žiada pod následkom disciplinárnych opatrení o písomné stanovisko klubu Pokrok Stará Bystrica a HU Anton Ficek k neoznačenej usporiadateľskej službe v lehote do 22.10.2014 do 12:00 hod.

113. D.org. berie na vedomie námietku hostí za stretnutia V. ligy 7.kola dorastu medzi FK Čadca B  a Kysučan Korňa hraného dňa 12.10.2014. D.org. žiada dotknutý subjekt o presné špecifikovanie namietanej udalosti tak aby D.org. mohol vec kvalifikovane posúdiť v lehote do 22.10.2014 do 12:00 hod.

114. Marek Poništ, 1142050, Spartak Radôstka - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 13.10.2014. DP čl.37/5a, čl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (10 € MZF)

115. Peter Urbánek, 1298472, Spartak Vysoká n./K. dorast - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 12.10.2014. DP čl.37/5a, čl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (5 € MZF)

116. D.org. na základe žiadosti rozhodcu Miroslav Žák o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 13 dní menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 16.10.2014. DP čl.40/1,2. (10 €)

117. D.org. na základe žiadosti rozhodcu Andrej Špalek o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 13 dní menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 16.10.2014. DP čl.40/1,2. (10 €)

118. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

119. Najbližšie zasadnutie DK je v stredu 22.10.2014 o 14:00 hod.

 

Komisia rozhodcov - predseda Ján Súhrada

1.Zmeny DL č. 12:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 19.10. o 14:00 hod.

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Podvysoká Jantoš, Dikoš, Jedinák

TJ Kysučan Korňa - FK Nesluša R Zacher za Brodňana

TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK Javorník Makov (B) Greňo, Vojtuš

MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 10. kolo dňa 19.10.2014 o 12.00 hod.:

FK Polom Raková - FK Slávia Staškov (NE 19.10. o 10.00 hod.)  A.Špalek

MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5.kolo dňa 19.10.2014 o 14:00 hod.:

TJ Slovan Ladonhora Vadičov – TJ Kysučan Ochodnica Kamenišťák, Š.Cisárik, A.Špalek

OŠK Snežnica – OŠK Rudina B Žák, Ondreáš

SsFZ:

IV. liga dor. sk. A - 12. kolo

Sobota 18.10. 14:00 Skalité – Podvysoká Staškovan, Š.Trúchly

2. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 22.10.2014 o 15:30 hod R : M. Chovanec, Poliak

3. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti:

Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ zápisu

- spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje R na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,

- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

4. Námietky kapitána hostí z MFS 10.kola VI. ligy Rudinská- Čadca "B" boli prerokované ako neopodstatnené (10 € MZF)

5. Ospravedlnení R: Červenec 18.-19.10, Mesochoritis PN do prihlásenia, Kajánek PN do prihlásenia, Kubošek do konca jesennej časti, Škorník od 22.9. do konca jesennej časti, M. Cisárik do konca jesennej časti, , T. Kulla 18-19.10., Kupka 18.-19.10., Mikula 18.-19.10., Podolák 18.-19.10.

6. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby REaMOS Kysucký Lieskovec , Slovan Podvysoká, Tatran Turzovka, Kysučan Ochodnica, Rozkvet Klubina, Tatran Oščadnica, Slávia Zákopčie, Beskyd Svrčinovec, aby na sekretariát ObFZ Kysúc do 21.10. 2014 predložili doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac september .

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13 sú k dispozícii na ObFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy