Úradná správa č. 14 - 12/13

zo dňa zo dňa 12.10. 2012

Upozornenie matričnej komisie: Ak klub, resp. hráč požiada o vystavenie nového plastového preukazu cez ISSF systém (v súčasnosti už jediná možnosť vystavenia reg. preukazu) a ten mu nebude do majstrovského stretnutia doručený, môže hráč, ak sa dá jeho príslušnosť ku klubu overiť cez ISSF systém, nastúpiť na MFS. Rozhodca túto skutočnosť uvedie do zápisu. Hráč však môže v takomto prípade (nedodanie preukazu) nastúpiť len v jednom MFS.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 10. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 10.10.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 8. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 10.10.2012.

5. Upozorňujeme ŠK Javorník Makov B na správne uvádzanie hráčov (chronologicky) v zápise o stretnutí (MFZ 8. kolo).

6. V zmysle čl. 59 súťažného poriadku nariaďujeme zaslať na ObFZ v termíne do 16.10.2012 vzájomnú dohodu na novom termíne MFZ 8. kolo  OŠK Snežnica – TJ Spartak Radôstka (čl. 59, 91 SP)

7. Nariaďujeme odohrať 12. kolo QUICK SPORT I. triedy 21.10. 2012 o 14.00 hod.:

 • Kysučan Korňa - FK Čadca B Horelica
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • Tatran Turzovka - Slovan Rudinská
 • Snaha Zborov nad Bystricou - OŠK Rudina
 • Slovan Podvysoká - TJ Olešná
 • TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Nesluša
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - ŠK Čierne

8. Nariaďujeme odohrať 10. kolo QUICK SPORT II. triedy 21.10. 2012 o 14.00 hod.:

 • Javorník Makov B - Rozkvet Klubina (20.10. o 14.00)
 • OŠK Snežnica - FK Lodno
 • Slávia Zákopčie - voľný žreb
 • Slovan Podvysoká B - Spartak Radôstka (predz. A o 11.30)
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov - Tatran Oščadnica
 • Kysučan Ochodnica - voľný žreb

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 8. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 10.10.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 6. kola QUICK SPORT I. trieda mladší žiaci.

4. Schvaľujeme výsledky MFZ 10. kolo I. trieda mladší žiaci predohrávka MŠK Snežnica – ŠK Javorník Makov 2:2.

5. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFZ 10. kolo I. trieda ml. žiaci predohrávka TJ Slovan Skalité – TJ Kysučan Ochodnica dňa 11.10.12 o 15.00 hod..

6. Nariaďujeme odohrať 10. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 21.10. 2012 o 11.30 hod.:

 • Slovan Skalité - Kysučan Korňa (20.10. o 14.00)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - voľný žreb
 • Kysučan Ochodnica - Spartak Radôstka (20.10. o 14.00)
 • voľný žreb - OŠK Rudina
 • voľný žreb - Tatran Oščadnica
 • TJ Nesluša  - Beskyd Svrčinovec (21.10. o 11.30)

7. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov 21.10.2012:

 • TJ Slovan Skalité - FK Polom Raková (10.00)
 • MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica (10.30)
 • FK Javorník Makov - voľný žreb

8. Poradie strelcov v kategórii žiaci sk. A po jesennej časti: 1. Samuel Chovaňák, TJ Nesluša, 12 gólov; 2.-3. Patrik Šoufl, FK Lodno, 5 gólov; 2.-3. Marek Ploštica, TJ Nesluša, 5 gólov; 4-8. Daniel Helt, FK Lodno, 4 góly; 4-8.Róbert Vakula, TJ Slovan Nová Bystrica, 4 góly; 4-8. Michal Čičman, TJ Nesluša, 4 góly; 4-8. Patrik Bajánek, TJ Nesluša, 4 góly; 4-8. Lukáš Brandýs, TJ Spartak Radôstka, 4 góly.

9. Poradie strelcov v kategórii žiaci sk. B po jesennej časti: 1.-2. Dominik Slaninák, TJ Polom Raková, 16 gólov; 1.-2. Pavol Hrtús, TJ Kysučan Korňa, 16 gólov; 3. Patrik Blažek, ŠK Javorník Makov, 13 gólov; 4.-5. Matej Cyprich, TJ Polom Raková, 12 gólov; 4.-5. Filip Bojko, TJ Polom Raková, 12 gólov; 6. Martin Kovačik, TJ Polom Raková, 11 gólov.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

64. Peter Bytčánek, 861104, Slovan Podvysoká – 1 MFZ nepodmienečne od 8.10.2012. DP 1/5a.

65. Peter Králik, 780107, OŠK Rudina – 1 MFZ nepodmienečne za 4 ŽK od 1.10.2012. DP 1/13 – 5a.

66. a) Miroslav Buček, 900302, Slovan Rudinská, b) Peter Vaňovec, 800813, Snaha Zborov – 1 MFZ nepodmienečne za 4 ŽK od 8.10.2012. DP 1/13 – 5a.

67. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

68. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

· KR opätovne predvoláva R Belanec na 25.10.2012 o 15.30. Pozastavuje delegáciu do vyriešenia.

· Ospravedlnenia: 13.-14., 20.10.12 Trúchly, do konca jesennej časti Holiač.

· KR pozastavuje delegáciu R Ševčík od 1.10.12 na 4 MFZ dospelých (neospravedlnená účasť na stretnutí).

· Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční 25.10.12 o 14.30 hod.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

1. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.

2. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Zborov 35 eur; Korňa 23 eur; KNM B 31,5 eur; Podvysoká 50 eur; Rudinská 50 eur. II. trieda: Ochodnica 28 eur.

3. Zápočet kaucie Oščadnica +38eur, konečný stav 60 eur.

4. Vrátenie zostatku kaucie K. Lieskovec B 32,50 eur.

5. Nedoplatky poplatkov:  Raková 3,5 eur (US č. 9 UM 14), N. Bystrica 10 eur (US č. 6 UM 1).

6. Vyzývame kluby Klubina (64 eur), Ochodnica (271 eur), Oščadnica (244 eur); Radôstka (271 eur), Vysoká (390 eur) aby neodkladne zaplatili 2. zálohovú platbu za činnosť R do 19.10.2012 pod hrozbu zastavenia činnosti.

7. Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.

8. Splatnosť všetkých platieb do 19.10.12.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

· Na web stránke ObFZ Kysúc k dispozícii aktualizovaný zoznam klubov, výsledkový a tabuľkový servis všetkých súťaží, na verejnom portáli Informačného systému slovenského futbalu ISSF - www.futbalnet.sk - kompletné informácie aj o I. triede ObFZ Kysúc!

· TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť v novembri 2012 prvý beh školenia Clicencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a prvý beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk/komisie/trénersko-metodická komisia/materiály/plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk/aktuality.

· V rámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.

· Rozhodcom ObFZ Kysúc v súvislosti s povinnosťami v ISSF systéme oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek nejasností a problémov im je k dispozícii sekretariát ObFZ Kysúc. Vo vlastnom záujme sa môžu dopredu ohlásiť a bude im poskytnuté doplňujúce školenie s ukážkou práce (elektronický zápis) a ďalšie informácie. Rovnako môžete sekretariát v prípade problémov so zápisom kontaktovať aj v čase zápasov, resp. po nich pri uzatváraní zápisu.

Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF nájdete na web stránke ObFZ v článku Zmeny v matričných úkonoch od 1.9. 2012

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy