Úradná správa č. 13 - 16/17

zo dňa 7.10.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9.kolo  zo dňa 02.10.2016

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5.kolo  zo dňa 02.10.2016

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 05.10.2016

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 05.10.2016

2.Oznamujeme,že MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica dňa 09.10.2016 o 14:30, HP Futbal Aréna, Korňa - upozorňujeme na predpísanú obuv.

3. Oneskorené začiatky stretnutí:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Tatran Turzovka (Organizačné náležitosti H)

4. ŠTK nariaďuje:

4.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 16.10.2016 o 14.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Nesluša

FK Čadca (B) - TJ Slovan Nová Bystrica (HP Horelica)

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Tatran Turzovka (HP Povina)

FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká (A)

TJ Tatran Oščadnica - TJ Spartak Radôstka

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Olešná

4.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 16.10.2016 o 14.00 hod.:

OŠK Snežnica - FK LODNO

TJ Slávia Zákopčie - FK VADIČOV

ŠK Radoľa - TJ Rozkvet Klubina

Úsek mládeže :

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 6. kolo zo dňa 02.10.2016

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 10. kolo zo dňa 02.10.2016

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 10. kolo zo dňa 02.10.2016

1.4. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 6. kolo zo dňa 02.10.2016

1.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 05.10.2016

1.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 05.10.2016

1.7. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 05.10.2016

2. Vzájomné dohody:

MFS IV. liga  U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Slovan Skalité - TJ Tatran Oščadnica 10.kolo dňa 13.10.2016 (štvrtok) o 15.00 hod.

MFS IV. liga  U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Slovan Skalité - TJ Tatran Oščadnica 10.kolo dňa 13.10.2016 (štvrtok) o 16.30 hod.

3. ŠTK KM nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 16.10.2016 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Slovan Skalité (SO 15.10.2016 o 10.00 hod.)

TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica

ŠK Čierne - Voľno

MŠK Snežnica - Voľno

3.2. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 12. kolo dňa 16.10.2016 o 12.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Slovan Skalité (SO 15.10.2016 o 12.00 hod.)

ŠK Čierne - Voľno

MŠK Snežnica - FK Nesluša

TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica

3.3. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 16.10.2016 o 10.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK LODNO

OŠK Rudina - Štart Dunajov

TJ Kysučan Ochodnica – Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

34. Peter Džurný (1180203) Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 3.10.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

35. Erik Jaroš (1245531) TJ Olešná – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 3.10.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

36. Tomáš Balta (1278821) OŠK Rudina U19 – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 3.10.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

37. D.org. na základe žiadosť hráča MŠK Snežnica Lukáš Mihálik (1336305) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje, a zvyšok DO 2 MFS menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 5.10.2017 do 5.1.2017. DP čl. 41/1,3 (5 Eur MZF)

38. D.org. podľa čl. 71/1d DP začína disciplinárne konanie voči klubu Slovan Nová Bystrica za porušenie čl. 64/1a DP, 9/m RS (nevyhotovenie videozáznamu z MFS 7. kola VI. ligy medzi Slovan Nová Bystrica – Slovan Podvysoká hraného dňa 18.9.2016) a súčasne vyzýva klub Slovan Nová Bystrica aby v lehote do 12.10.2016 do 12.00 sa písomne vyjadril k šetrenej udalosti a to pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

39. D.org. podľa čl. 71/1 a, b DP začína disciplinárne konanie voči klubu Tatran Turzovka z MFS 9.kola VI. ligy medzi Spartak Vysoká nad Kysucou – Tatran Turzovka hraného dňa 2.10.2016 podľa čl. 58/1 a, f DP(výtržnosti divákov počas MFS). D.org. žiada dotknutý klub o písomné stanovisko k šetrenej udalosti v lehote do 12.10.2016 do 12.00 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení. D.org. zároveň žiada HU z uvedeného zápasu o písomné stanovisko k šetrenej udalosti v lehote do 12.10.2016 do 12.00 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

40. D.org. berie na vedomie podanie klubu Tatran Turzovka z MFS 8.kola VI. ligy medzi Spartak Vysoká nad Kysucou – Tatran Turzovka hraného dňa 2.10.2016. Za účelom posúdenia podania a okolností v ňom uvádzaných D.org. žiada klub Spartak Vysoká nad Kysucou v lehote do 12.10.2016 do 12.00 hod. predložiť videozáznam z uvedeného MFS.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.10:

•10K 09.10.2016 14:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná  - TJ Pokrok Stará Bystrica DZ Vojtuš

•10K 09.10.2016 14:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka  - FK Polom Raková DZ Vrtel

•10K 09.10.2016 14:30 VI. liga QUICK SPORT FK Tatran Turzovka - FK Čadca (B) DZ Moják

•10K 09.10.2016 14:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou DZ Jurišta

2. Z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia sa  fyzické previerky vybraných R + R, ktorí majú záujem o postup do vyšších súťaží odkladajú na 14.10.2016 o 17:00 hod. na štadióne FK Čadca. Vybraní R: Kolesnáč, Špalek Š., Handlovský, Ondreáš, Špalek A., Janec, Funtek, Poláček, Kožák, Mrmus, Lach

 

Správy zo sekretariátu

1. ObFZ Kysúc v spolupráci so spoločnosťou SPORTIKA sa rozhodol podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc. Každý klub si môže na sekretariáte vyzdvihnúť pre potreby klubu lekárničku. Kluby, ktoré si ešte lekárničku nevyzdvihli: Slávia Zákopčie,

2. Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícií na OBFZ Kysúc. KNM, Raková, Radoľa, Podvysoká.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy