Úradná správa č. 13 - 15/16

zo dňa 02.10.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9.kolo  zo dňa 27.09.2015

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5.kolo  zo dňa 27.09.2015

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 30.09.2015.

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 30.09.2015.

2. Kontumujeme MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9.kolo TJ Tatran Oščadnica - TJ Pokrok Stará Bystrica podľa SP článok 100/b v prospech TJ Tatran Oščadnica, priznávame 3 body a skóre 3:0 (nedostavenie sa na MFS).Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Pokrok Stará Bystrica - 100 eur MFZ v prospech TJ Tatran Oščadnica. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Pokrok Stará Bystrica v prospech ObFZ Kysúc - 35 eur MFZ.

3. Vzájomná dohoda:

3.1. TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica  10.kolo dňa 04.10.2015 o 14.30 hod. zmena HP Oščadnica (opačné poradie)

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 11.10.2015 o 14.30 hod.:

FK Tatran Turzovka - FK Polom Raková

FK Čadca (B) - ŠK Radoľa (HP Horelica)

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Slovan Rudinská - TJ Slovan Podvysoká

TJ Tatran Oščadnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

FK Nesluša - TJ Kysučan Korňa

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Pokrok Stará Bystrica (HP Povina)

4.2. Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 11.10.2015 o 14.30 hod.:

TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Rozkvet Klubina

TJ Spartak Radôstka - OŠK Rudina (B)

FK VADIČOV - OŠK Snežnica

FK Lodno - Voľno

TJ Slávia Zákopčie - TJ Olešná

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1.Dohrávku IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 6. kolo zo dňa 25.09.2015 MFS TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov

1.2. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 5. kolo zo dňa 27.09.2015

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 7. kolo zo dňa 27.09.2015

1.4. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 5. kolo zo dňa 27.09.2015

1.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 30.09.2015

1.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 30.09.2015

2. Námietka hostí z MFS TJ Spartak Radôstka - FK Polom Raková neopodstatnená, nespĺňa náležitosti RS čl. 13.

3. Kontumujeme MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 7.kolo OŠK Rudina - Štart Dunajov podľa SP článok 100/b v prospech Štart Dunajov, priznávame 3 body a skóre 0:3.Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom OŠK Rudina - 66eur MZF v prospech Štart Dunajov. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom OŠK Rudina v prospech ObFZ Kysúc - 17 eur MFZ.

4. Vzájomne dohody:

4.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou U19 - MŠK Snežnica U19 5.kolo dňa 02.10.2015 o 16.00 hod.

4.2. TJ Kysučan Korňa U19 - TJ Kysučan Ochodnica U19 6.kolo dňa 04.10.2015 o 12.00 hod. zmena HP Ochodnica (opačné poradie)

4.3. TJ Spartak Radôstka u19 - FK Čadca (B) U19 6.kolo dňa 03.10.2015 (sobota) o 12.00 hod.

5. Na základe žiadosti TJ Kysučan Korňa, ŠTK ruší MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo TJ Kysučan Korňa - OŠK Rudina, podľa RS čl.2/g. Žiadame o zaslanie vzájomnej dohody do 06.10.2015 prostredníctvom ISSF systému.

6. ŠTK KM nariaďuje:

6.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo FK Čadca - TJ Kysučan Korňa dňa 08.10.2015 (štvrtok) o 15.00 hod.(HP Horelica)

6.2. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 11.10.2015 o 12.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa (SO 10.10.2015 o 14.30 hod.)

FK Čadca (B) - FK Polom Raková (NE 11.10.2015 o 11.00 hod.)

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Spartak Radôstka

MŠK Snežnica - TJ Pokrok Stará Bystrica

6.3. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 11.10.2015 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - Štart Dunajov (SO 10.10.2015 o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (SO 10.10.2015 o 14.00 hod.)

FK Slávia Staškov - TJ Slovan Skalité

OŠK Rudina - TJ Kysučan Ochodnica

ŠK Javorník Makov - TJ SLOVAN KLOKOČOV (NE 11.10.2015 o 11.30 hod.)

FK Lodno - TJ Kysučan Korňa (NE 11.10.2015 o 12.30 hod.)

6.4. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 11.10.2015 o 12.00 hod.:

ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité (SO 10.10.2015 o 11.00 hod.)

TJ Tatran Oščadnica - Voľno

FK Slávia Staškov - MŠK Snežnica

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

32. Peter Minár (1235711) FK Lodno– DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 28.9.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

33. Róbert Adamčík (1069515) TJ Slávia Zákopčie– DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 28.9.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

34. Miloš Králik (1140451) FK Vadičov– DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 28.9.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

35. Miroslav Vlček (1046113) FK Vadičov– DO zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 28.9.2015. DP čl. 45/1,2, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF).

36. Richard Staškovan (1135073) TJ Beskyd Svrčinovec– DO zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 28.9.2015. DP čl. 49/1b,2b, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

37. Roland Kotrč (1242291) OŠK Rudina B– DO zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 28.9.2015. DP čl. 49/1b,2b, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

38. Jozef Michalíček (1175593) Kysučan Korňa– DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 28.9.2015. . DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.10:

•MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 04.10.2015 o 14.30 hod.: TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica (HP Oščadnica) AR2 Kamenišťák – nová delegácia

•MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 04.10.2015 o 14.30 hod.: TJ Slovan Podvysoká -  TJ Slovan Nová Bystrica AR2 Macejko – nová delegácia

•MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 04.10.2015 o 14.30 hod.: ŠK Radoľa - FK Tatran Turzovka R – Šlapka za Kamenišťáka, AR1 Mosor za Kolesnáča

•VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 04.10.2015 o 14.30 hod.: TJ Slávia Zákopčie - TJ Beskyd Svrčinovec R - Podolák za Macejka, AR1 – Kolesnáč za Podoláka

•MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo: TJ Spartak Radôstka - FK Čadca (B) – hrá sa už 3.10. o 12:00 hod.

2. Ospravedlnení R: Krenželák, Jantoš, Handlovský, Mindek, Štefan, Zacher, Goliášová, Greňo, Mikula, Trúchly, Kupka, Jedinák

3. KR berie na vedomie žiadosť TJ Slovan Nová Bystrica o delegovanie R a zároveň zverejňujeme vyjadrenie na žiadosť: KR nebude akceptovať jednostranné žiadosti od klubov na delegovanie konkrétnych R na dané stretnutie. Upozorňujeme na možnosť vzájomnej dohody zúčastnených družstiev na delegácie R. V takomto prípade bude KR akceptovať vzájomné dohody.

4. Dôrazne upozorňujeme R na dodržiavanie RS 24/4 „R je povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po MFS, resp. najneskôr do 1 hod. po MFS. V prípade neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS, R uzatvorí elektronický zápis do 5 hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. R, DZ uvedie zdôvodnenie neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS v správe pozorovateľa a do 30 min. po MFS zašle výsledok MFS dospelých formou SMS na telefónne číslo 0910 924 477.“ V prípadoch nedodržanie RS bude R odstúpený na ďalšie disciplinárne konanie na DO ObFZ.

5. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

6. Oznamujeme R, že na sekretariáte je k dispozícii k zakúpeniu Rozpis súťaže 2015/2016 a odznaky R na dresy.

7. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

8. Žiadame R, ktorí majú s ObFZ Kysúc uzatvorenú zmluvu o brigádnickej práci študenta aby na sekretariát doručili potvrdenie o návšteve školy.

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 15. novembra 2015 (nedeľa) v Banskej Bystrici – v budove FiF UMB, Tajovského 40 od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 3. novembra 2015 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko.

2. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA B licencie pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 13.-15. november 2015, 18. -20.december 2015, 15. – 17. január 2016, záverečné skúšky 8. marec 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

3. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 27.- 28. november 2015, 19. - 20. december 2015, záverečné skúšky 9. február 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy