Úradná správa č. 13 - 12/13

zo dňa zo dňa 5.10. 2012

  • Do pilotného projektu SFZ - Informačný systém slovenského futbalu ISSF bol zaradený ako jeden z troch oblastných zväzov (celkovo 38) aj ObFZ Kysúc. Sledujte verejný portál ISSF - www.futbalnet.sk - a budete mať kompletné informácie nielen o I. triede ObFZ Kysúc dospelých. Okrem zápisov zo všetkých stretnutí tu nájdete tabuľky, všetky stretnutia, ale aj verejne prístupnú Matriku SFZ!
  • Na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Zoznam klubov sú k dispozícii aktualizované kontakty klubov kysuckého regiónu. Rovnako nájdete na stránke nášho zväzu aj kompletne zaktualizovaný mládežnícky i seniorský výsledkový a tabuľkový servis!

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 9. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 3.10.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 3.10.2012.

5.Upozorňujeme  FK Tatran Krásno nad Kysucou B na správne uvádzanie hráčov (chronologicky) v zápise o stretnutí (MFZ 9. kolo).

6. V prípade priaznivých poveternostných podmienok nariaďujeme odohrať finále Kysuckého pohára QUICK SPORT medzi ŠK Javorník Makov – FK Tatran Krásno nad Kysucou dňa 4.11.2012 o 14.00 hod. na ihrisku ŠK Javorník Makov.

7. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy 14.10. 2012 o 14.30 hod.:

· MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Kysučan Korňa

· ŠK Čierne - TJ Beskyd Svrčinovec

· TJ Nesluša - Slovan Podvysoká

· TJ Olešná - Snaha Zborov nad Bystricou

· OŠK Rudina - Tatran Turzovka

· Slovan Rudinská - Spartak Vysoká nad Kysucou

· Tatran Krásno nad Kysucou B - FK Čadca B Horelica (13.10. o 14.30)

8. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT II. triedy 14.10. 2012 o 14.30 hod.:

· Kysučan Ochodnica - Javorník Makov B

· voľný žreb - Slovan Ľadonhora H. Vadičov

· Tatran Oščadnica - Slovan Podvysoká B

· Spartak Radôstka - Slávia Zákopčie

· voľný žreb - OŠK Snežnica

· FK Lodno - Rozkvet Klubina

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 3.10.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A a sk. B.

4. Schvaľujeme tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B  po jesennej časti.

5. Schvaľujeme výsledky 5. kola QUICK SPORT I. trieda mladší žiaci.

6. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy mladší žiaci ku dňu 3.10.2012.

7. Oznamujeme, že TJ Kysučan Ochodnica – mladší žiaci odohrajú svoje zápasy doma ako predzápas mužov.

8. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 14.10. 2012 o 12.00 hod.:

· TJ Nesluša - Slovan Skalité

· Beskyd Svrčinovec - voľný žreb

· Tatran Oščadnica - voľný žreb

· OŠK Rudina - Kysučan Ochodnica

· Spartak Radôstka - Spartak Vysoká nad Kysucou

· voľný žreb - Kysučan Korňa

9. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov 14.10.2012:

· voľný žreb - TJ Slovan Skalité

· TJ Kysučan Ochodnica - FK Javorník Makov (predz. dosp. 12.30)

· FK Polom Raková - MŠK Snežnica (13.10. o 12.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

57. Marek Janita, 890519, Spartak Vysoká – 1 MFZ nepodmienečne od 1.10.2012. DP 1/5a.

58. Martin Bytčánek, 850717, Slovan Podvysoká  – 1 MFZ nepodmienečne od 1.10.2012. DP 1/5a.

59. a) Peter Korduliak, 820416, Kysučan Korňa, b) Patrik Skrutek, 820423, MŠK KNM B, c) Jakub Kazík, 918812, Spartak Vysoká, d) Peter Šadlák, 790808, Tatran Krásno B – 1 MFZ nepodmienečne za 4 ŽK od 1.10.2012. DP 1/13 - 5a.

60. DK vyhovuje žiadosti hráča MŠK KNM B, Patrik Štefunda, 930522 a mení trest na podmienečný na 1 MFZ do 3.1.2013. DP čl. 31/2.

61.  DK vyhovuje žiadosti hráča Tatran Oščadnica, Michal Koza, 940709 a mení trest na podmienečný na 1 MFZ do 3.1.2013. DP čl. 31/2.

62. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

63. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

  • Pozastavujeme delegáciu R Ševčík do vyriešenia previnení a menovaného predvoláva 11.10.12 o 15.00 hod. na zasadnutie KR.
  • Predvolávame R Belanec na 11.10.2012 o 15.30 hod.
  • Ospravedlnenia: 6.-7.10.12 Čepec, Kupka, Podolák.
  • Rozhodcovia si môžu na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréneri a delgáti/rozhodcovia skontrolovať činnosť R za september. Prípadné nezrovnalosti nahlásiť na sekretariát ObFZ do 10.10.2012 do 12.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

  • Na web stránke ObFZ Kysúc k dispozícii aktualizovaný zoznam klubov, výsledkový a tabuľkový servis všetkých súťaží, na verejnom portáli Informačného systému slovenského futbalu ISSF - www.futbalnet.sk - kompletné informácie aj o I. triede ObFZ Kysúc!
  • TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť v novembri 2012 prvý beh školenia Clicencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a prvý beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk/komisie/trénersko-metodická komisia/materiály/plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk/aktuality.

Upozorňujeme kluby na povinnosť uhradiť druhú zálohovú platbu za činnosť R.

· V rámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.

· Rozhodcom ObFZ Kysúc v súvislosti s povinnosťami v ISSF systéme oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek nejasností a problémov im je k dispozícii sekretariát ObFZ Kysúc. Vo vlastnom záujme sa môžu dopredu ohlásiť a bude im poskytnuté doplňujúce školenie s ukážkou práce (elektronický zápis) a ďalšie informácie. Rovnako môžete sekretariát v prípade problémov so zápisom kontaktovať aj v čase zápasov, resp. po nich pri uzatváraní zápisu.

Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF nájdete na web stránke ObFZ v článku Zmeny v matričných úkonoch od 1.9. 2012

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy