Úradná správa č. 13 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 9. kola okrem MFZ Slávia Staškov – Snaha Zborov - v riešení.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 5.10.2011 okrem MFZ Staškov – Zborov (9. kolo) - v riešení.
 3. Schvaľujeme výsledky 6. kola QUICK SPORT II. triedy.
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy po 6. kole. Výsledky FK Lodno B sa anulujú.
 5. Nariaďujeme FK Slávia Staškov predložiť na ObFZ Kysúc videozáznam z MFZ 9. kola (Staškov – Zborov) do 12.10. 2011 do 12.00 hod.
 6. Na základe zápisu R a DZ z MFZ 9. kola I. triedy Staškov – Zborov predvolávame na zasadnutie ŠTK ObFZ Kysúc 12.10. o 15.00 hod.: Peter Fuček, vedúci; Patrik Gottwald, 781223, kapitán; Miroslav Polka, 920911, hráč (všetci Slávia Staškov); Stanislav Šurkala, vedúci; Peter Vaňovec, 800813, kapitán (obaja Snaha Zborov); František Grznár, R; Milan Zacher, AR1; Jozef Marek, DZ.
 7. Beriem na vedomie námietku TJ Kysučan Korňa, odstupujeme na doriešenie Video komisii.
 8. Berieme na vedomie odhlásenie FK Lodno B zo súťaže II. triedy dospelých. Výsledky FK Lodno B budú anulované.
 9. Nariaďujeme FK Lodno uhradiť poplatok 165,- eur podľa Rozpisu súťaže čl. 18.
 10. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy 16.10.2011 o 14.00 hod.:
 • TJ Kysučan Korňa - FK Tatran Turzovka
 • FK Lodno - FK Čadca B Horelica
 • FK Slávia Staškov - TJ Beskyd Svrčinovec
 • FK Nesluša - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • TJ Tatran Krásno nad Kysucou B - TJ Snaha Zborov nad Bystricou
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
 • OŠK Rudina - ŠK Čierne

11. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT II. triedy 16.10.2011 o 14.00 hod.:

 • OŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká B
 • TJ Spartak Radôstka - voľný žreb
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec B - voľný žreb
 • TJ Slávia Zákopčie - TJ Kysučan Ochodnica
 • TJ Rozkvet Klubina - TJ Olešná
 • ŠK Javorník Makov B - FK Tatran Oščadnica (15.10. o 14.00 hod.)

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 9. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 5.10.2011.
 3. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.
 4. Schvaľujeme tabuľky QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B po jesennej časti.
 5. Na základe zápisu R z MFZ 9. kola I. triedy dorastu Slovan Skalité – Slovan Ľadonhora H. Vadičov predvolávame na zasadnutie ŠTK ObFZ Kysúc 12.10. o 16.00 hod.: Lukáš Sabela, R; Roman Gerát, 930823, kapitán; Peter Dubašík, vedúci (obaja Skalité); Kamil Kubaščík, 940203, kapitán, Tibor Ďuriš, 951120, hráč, Matej Majbík, vedúci (všetci H. Vadičov). Tibor Ďuriš predloží na zasadnutí registračný preukaz a iný doklad totožnosti s fotkou.
 6. Nariaďujeme odohrať 11. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 16.10.2011 o 11.30 hod.:
 • TJ Kysučan Korňa - FK Tatran Oščadnica
 • TJ Slovan Skalité - TJ Slovan Nová Bystrica (15.10. o 14.00 hod.)
 • TJ Spartak Radôstka - TJ Beskyd Svrčinovec
 • FK Nesluša - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 • TJ Kysučan Ochodnica - voľný žreb
 • TJ Slovan Podvysoká - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (15.10. o 14.00 hod.)
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec - voľný žreb

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 59. Marek Janáčik, 970222, Rudinská – 1 MFZ nepod. od 3.10.2011. DP 1/1a. Zaplatiť poplatok 1,5 eur za prerokovanie previnenia. RS 26/11a.
 • 60. Martin Kubišta, 940113, Svrčinovec – 1 MFZ nepod. od 3.10.2011. DP 1/5a.
 • 61. Lukáš Martiak, 940315, Vysoká – 1 MFZ nepod. od 3.10.2011. DP 1/5a.
 • 62. Peter Minár, 820726, FK Lodno B – 1 MFZ nepod. od 3.10.2011 DP 1/5a.
 • 63. Miroslav Šuraba, 790506, Rudina – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 3.10.2011. DP 1/13-5a.
 • 64. Predbežným opatrením do vyriešenia prípadu pozastavuje:

a) činnosť hráčovi Miroslav Polka, 920911, Staškov,

b) výkon funkcie kapitána Patrik Gottwald, 781223, Staškov,

c) výkon akejkoľvek funkcie Peter Fuček, vedúci, Staškov,

d) výkon akejkoľvek funkcie Richard Grečmal, tréner, Staškov,

e) výkon funkcie R a AR František Grznár,

f) výkon funkcie R a AR Milan Zacher.

 • 65. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 66. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Žiadame Tatran Krásno nad Kysucou predložiť na ObFZ Kysúc videozáznam z MFZ 9. kola I. triedy Krásno B – Čierne do 13.10.2011.
 2. Ospravedlnenia: Čepec 1.-2.10.; Hlava 8.-9.10.; do konca jesennej časti Jedinák; od 10.10. do konca jesennej časti Kajánek.
 3. Chyby v zápisoch: 10.9.2011: Škola – 0,2; Blažek – 0,2; M. Chovanec – 0,2; Ševčík – 0,5. 18.9.2011: Fuják – 0,2; Jedinák – 0,5; Zacher – 0,2; Podolák – 0,2; Maják – 0,5; Žák – 0,2. 25.9.2011: Kubiš – 1; Truchlý – 0,2; Novak – 0,4; Kupka – 0,2; Kajánek – 0,4; Žák – 0,2. 2.10.2011: Jantoš – 0,2; Novak – 0,4.
 4. Zasadnutie KR: 19.10. 2011 o 15.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. Video komisia ObFZ Kysúc žiada predložiť videozáznam:
 • Slovan Ľadonhora Horný Vadičov 8. kolo I. trieda Vadičov – Korňa do 12.10. 2011 12.00 hod.,
 • Slávia Staškov 9. kolo I. trieda Staškov – Zborov do 12.10. 2011 do 12.00 hod. (ÚS č. 13 ŠTK úsek dospelých bod 5),
 • Tatran Krásno nad Kysucou 9. kolo I. trieda Krásno B – Čierne do 13.10. 2011 (ÚS č. 13 KR bod 1).

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy