Úradná správa č. 12 - 21/22

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých

1. ŠTK nariaďuje v prípade vhodných podmienok odohrať MFS 12. kola jarnej časti 2021/2022 dňa 9.-10.10. 2021.

2. V zmysle čl. 82/1/g SP trestáme OŠK Rudina hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 7. kola VII. ligy QUICK SPORT  ObFZ Kysúc ŠK Javorník Makov "B" - OŠK Rudina a priznávame podľa SP čl. 11/3 ŠK Javorník Makov "B" 3 body a skóre 9:1. Prípad odstupujeme DK.

3. Vzájomná dohoda :

3.1. TJ SLOVAN KLOKOČOV - ŠK Javorník Makov MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2021 o 14.00 hod.

4. Schvaľujeme:

4.1. TJ Športový klub Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica MFS 9.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.9.2021 o 15.00 hod.(HP UT v KNM)

4.2. TJ Športový klub Nesluša - TJ Snaha Zborov nad Bystricou MFS 10.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.9.2021 o 15.00 hod.(HP UT v KNM)

5. Informujeme:

5.1 FK Polom Raková - ŠK Radoľa MFS 9.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc - odložené na neurčito.

Úsek mládeže:

1.Informujeme:

1.1.FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica MFS 5.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc - odložené na neurčito.

2. Vzájomné dohody:

2.1. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 12:00 hod.

2.2. TJ Kysučan Ochodnica – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

2.3. OŠK Rudina - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 21.9.2021 o 17:00 hod.

3. Súťaž prípraviek - turnaj č.3:

3.1. termín 22.9.2021 začiatok o 17.00 (HP Svrčinovec) zápasy Skupina A: TJ Beskyd Svrčinovec - FK Tatran Turzovka, FK Tatran Turzovka - TJ Kysučan Korňa, TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Kysučan Korňa (termíny UHČ v ISSF)

3.2. termín 19.9.2021 začiatok o 10.30 (HP Čadca) zápasy Skupina B: FK Čadca -  ŠK Horelica,  ŠK Horelica - TJ Slovan Skalité, FK Čadca - TJ Slovan Skalité(termíny UHČ v ISSF)

3.3. termín 24.9.2021 začiatok o 16.30 (HP Kysucký Lieskovec) zápasy Skupina C: ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - TJ Pokrok Stará Bystrica, TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Tatran Krásno nad Kysucou, ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - TJ Tatran Krásno nad Kysucou (termíny UHČ v ISSF)

3.4. termín 22.9.2021 začiatok o 16.30 (HP Snežnica) zápasy Skupina D + ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC :  MŠK Snežnica - TJ Slovan Rudinská, FK Lodno - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, TJ Slovan Rudinská - FK Lodno, MŠK Snežnica - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, MŠK Snežnica - FK Lodno, TJ Slovan Rudinská - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC. (termíny UHČ v ISSF)

3.5. Upozorňujeme FK - usporiadateľ turnaja aby v prípade odloženia (nepriaznivých poveternostných podmienok) kontaktovali FK zúčastnené na konkrétnom turnaji, kontaktovali delegované osoby (zápis v ISSF) a riadiaci orgán ObFZ Kysúc telefonicky (Ladislav Šlapka tel. +421 949 582 465) alebo formou podania na komisiu ŠTK. Je potrebné zadať náhradný termín uskutočnenia turnaja.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

9. DS po 5 ŽK : DS-nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/5a DP. Marek Surovčák (1233508) TJ Kysučan Ochodnica od 13.9.2021 (10 EUR MZF).

10. DO na základe odstúpenia ŠTK – ukladá DS zo stretnutia 2. kola IV. ligy U 13 medzi MŠK Snežnica – TJ Slovan Skalité, hraného dňa 29.8.2021, podľa čl. 53/1. DP: vedúcemu mužstva TJ Slovan Skalité Ľuboslav Mikula (1130119). DS – podľa čl. 53/3b, 4 a čl. 9/1 a,c. DP – upozornenie a pokuta vo výške 20 eur. (7 EUR  MZF)

11. DO na základe odstúpenia ŠTK – ukladá DS zo stretnutia 2. kola IV. ligy U 13 medzi MŠK Snežnica – TJ Slovan Skalité, hraného dňa 29.8.2021, podľa čl. 53/1. DP: trénerovi mužstva TJ Slovan Skalité Peter Gavenčiak (1164985). DS – podľa čl. 53/3b, 4 a čl. 9/1 a, c. DP – upozornenie a pokuta vo výške 20 eur. (7 EUR  MZF)

12. DO podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 11 -21/22 bod 8, ukladá divákovi TJ Slovan Podvysoká Petrovi Bytčánkovi , DS podľa čl. 20/1,2,3 a čl. 9/2d – zákaz vstupu diváka na akýkoľvek štadión v rámci súťaží ObFZ Kysúc do konca súťažného ročníka 2021/2022 a pokutu vo výške 100 EUR podľa čl. 58/4, čl. 8/1c, čl. 9/1c ,čl. 12/1 DP. (10 MZF).

13. DO podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 11 -21/22 bod 8, ukladá klubu TJ Slovan Podvysoká, DS podľa čl. 58/2a,g a čl. 9/1c DP – pokuta vo výške 100 EUR a DS podľa čl. 58/3, čl. 9/3d, čl. 26/1,4 DP-odohratie 2 súťažných stretnutí bez divákov s podmienkou do konca súťažného ročníka 2021/2022. (10 EUR MZF)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.9:

• 9K NE 19.09.2021 15:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Snaha Zborov nad Bystricou – FK Vadičov:DZ Vojtuš

• 9K NE 19.09.2021 15:00 VI.liga QUICK SPORT FK Polom Raková – ŠK Radoľa:zápas odložený !!!

• 9K NE 19.09.2021 15:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Olešná – TJ Kysučan Korňa:AR2 Drahňák za Sikora

• 8K SO 18.09.2021 15:00 VII.liga QUICK SPORT ŠK Javorník Makov B – TJ Štart Dunajov:R Krenželák za Petrák

• 8K NE 19.09.2021 15:00 VII.liga QUICK SPORT FK Lodno – OŠK Rudina:R Sikora, AR1 Jantoš, AR2 Janec

• 5K SO 18.09.2021 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT FK Polom Raková – TJ Tatran Oščadnica:zápas odložený !!!

• 5K NE 19.09.2021 10:00 IV.liga U15 QUICK SPORT TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – TJ Slovan Podvysoká: R Drahňák za Novotná

• 5K NE 19.09.2021 12:00 IV.liga U13 QUICK SPORT TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – MŠK Snežnica: R Drahňák za Novotná

Mládež SsFZ zmeny:

• 8K SO 18.09.2021 14:00 5A.liga Dorast ŠK Radoľa – ŠK Javorník Makov: zápas odložený !!!

• 8K SO 18.09.2021 14:00 4S.liga Dorast TJ Pokrok Stará Bystrica – OŠK Havran Ľubochňa: R Belko Ľ., AR1 Štrba za Šlapka

• 8K SO 18.09.2021 10:00 2S.liga Žiaci TJ Pokrok Stará Bystrica – ŠK Javorník Makov: R Štrba za Šlapka

2. KR na svojom zasadnutí zo dňa 17.9.2021 vyhodnotila sťažnosť TJ Kysučan Korňa z MFZ 7K VI.ligy QUICK SPORT FK Polom Raková – TJ Kysučan Korňa. 1 a 2 sťažnosť nepreukázateľná, 3 neopodstatnená.

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

od 26.6. do 15.7. kal. roka - bez obmedzenia

od 1.7. do 30.9. kal. roka - s obmedzením

od 1.7. do 30.9. kal. roka - zo zahraničia / vybavuje matrika SFZ /

Medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko - žiadosť o medzinárodný prestup obsahuje:

-kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ a 2. kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich doručenia po 30., resp. 6.septembri, nie je možné transfer realizovať.

2. Upozorňujeme FK, FO na čl.15 bod 5 RaPP

- žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča

- žiadosť o dočasnú registráciu hráča

3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP z 08.06.2021)

4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.

5. Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK:

- aby k žiadosti o vystavenie RP –u hráčov, ktorým uplynula doba platnosti RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

- v prípade transferu hráča , pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku - každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF.

Postup: klikne na ikonu „Môj účet“ a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí –zmeniť, následne klikne na „Moje členské poplatky“ a vygeneruje si faktúru. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzení.

6. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Krásno, Čadca, KNM, Stará Bystrica, Raková, Turzovka, Makov, Staškov, Zborov, Radoľa, Oščadnica, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy