Úradná správa č. 12 - 16/17

zo dňa 30.9.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8.kolo  zo dňa 25.09.2016

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5.kolo  zo dňa 25.09.2016

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 28.09.2016.2016

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 28.09.2016.2016

2. Oneskorené začiatky stretnutí:

FK VADIČOV - OŠK Snežnica (neskorá nominácia H)

TJ Kysučan Korňa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (neskorá nominácia H)

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 09.10.2016 o 14.30 hod.:

FK Nesluša - TJ Kysučan Ochodnica (SO 08.10.2016 o 14.30 hod.)

TJ Olešná - TJ Pokrok Stará Bystrica

TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica

TJ Spartak Radôstka - FK Polom Raková

TJ Slovan Podvysoká - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

FK Tatran Turzovka - FK Čadca (B)

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

3.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 09.10.2016 o 14.30 hod.:

TJ Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica

FK VADIČOV - ŠK Radoľa

FK LODNO - TJ Slávia Zákopčie

Úsek mládeže :

1. Na základe správy R z MFS 5.kola IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 medzi TJ Kysučan Ochodnica - FK LODNO, upozorňujeme TJ Kysučan Ochodnica na dodržiavanie SP čl. 54/1, čl.56/b a čl.68 bod 4/b.

2. Nariaďujeme CVČ Vadičov a FK Nesluša zaslať vzájomnú dohodu odohrania 1.kola MFS súťaže prípraviek.

3. Vzájomná dohoda:

MFS V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK LODNO - TJ Spartak Radôstka 6.kolo dňa 07.10.2016 (piatok) o 16.00 hod.

4. ŠTK KM schvaľuje :

4.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 5. kolo zo dňa 25.09.2016

4.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 9. kolo zo dňa 25.09.2016 a 3.kolo zo dňa 28.9.2016

4.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 9. kolo zo dňa 25.09.2016 a 3.kolo zo dňa 28.9.2016

4.4. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 5. kolo zo dňa 25.09.2016

4.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 28.09.2016

4.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 28.09.2016

4.7. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 28.09.2016

5. ŠTK KM nariaďuje:

5.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 09.10.2016 o 12.00 hod.:

FK Polom Raková - ŠK Javorník Makov (SO 08.10.2016 o 12.00 hod.)

TJ SLOVAN KLOKOČOV - OŠK Rudina (SO 08.10.2016 o 14.00 hod., HP Olešná)

MŠK Snežnica - FK LODNO (SO 08.10.2016 o 14.00 hod.)

TJ Spartak Radôstka - TJ Pokrok Stará Bystrica

5.2. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 09.10.2016 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - FK Slávia Staškov (SO 08.10.2016 o 10.00 hod.)

ŠK Čierne - MŠK Snežnica (SO 08.10.2016 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - Voľno

TJ Kysučan Korňa - Voľno

5.3. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 09.10.2016 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - FK Slávia Staškov (SO 08.10.2016 o 12.00 hod.)

ŠK Čierne - MŠK Snežnica (SO 08.10.2016 o 12.00 hod.)

FK Nesluša - TJ Kysučan Korňa (SO 08.10.2016 o 12.30 hod.)

TJ Slovan Skalité - Voľno

5.4. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 09.10.2016 o 10.00 hod.:

TJ Kysučan Ochodnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Štart Dunajov - Voľno

FK LODNO - OŠK Rudina

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

27. Ondrej Koleno (1164989) Slovan Nová Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 26.9.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MFZ)

28. Matej Pavlica (1179915) Spartak Vysoká nad Kysucou – DO pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 26.9.2016. DP čl. 49/1a,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1c,f  (10 eur MFZ)

29. Lukáš Bugáň (1201699) MŠK Kysucké Nové Mesto B – DO pozastavenie výkonu športu na 4 MFS od 26.9.2016. DP čl. 48/1b,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MFZ)

30. Vladimír Klučka (1217824) Slávia Zákopčie  – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 26.9.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MFZ)

31. Daniel Švík (1227023) FK Vadičov – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 26.9.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MFZ)

32. D.org. ukladá HU Tomáš Kopilec, Kysučan Ochodnica z MFS 5.kola V. liga U15 medzi TJ Kysučan Ochodnica – FK Lodno hraného dňa 25.9.2016 podľa DP čl. 48/1c,2b, čl. 16/1, čl. 36/2h, čl. 9/2b,i – DO pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie súvisiacej s futbalovou činnosťou na 3 mesiace nepodmienečne od 28.9.2016. Za prerokovanie DO menovaný zaplatí poplatok 10 Eur.

33. D.org. upozorňuje klub Slovan Podvysoká na dodržiavanie nariadení RS čl. 13/1a.

34. D.org. berie na vedomie podanie klubu Slovan Podvysoká z MFS 7.kola VI. ligy medzi Slovan Nová Bystrica – Slovan Podvysoká hraného dňa 18.9.2016. Za účelom posúdenia podania a okolností v ňom uvádzaných D.org. žiada klub Slovan Nová Bystrica v lehote do 5.10.2016 do 12.00 hod. predložiť videozáznam z uvedeného MFS. Predmetné podanie v časti D.org. odstupuje na posúdenie a ďalší postup na KR.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.9:

•9K 02.10.2016 14:30 VI. liga QUICK SPORT FK Polom Raková - TJ Kysučan Korňa R Petrák ml. za Belka

•6K 02.10.2016 14:30 VII. liga QUICK SPORT ŠK Radoľa - FK LODNO nová delegácia R Mindek, AR1 Kubiš, AR2 Špalek Š.

•6K 02.10.2016 14:30 VII. liga QUICK SPORT OŠK Snežnica - TJ Slávia Zákopčie nová delegácia R Brodňan, AR1 Mrmus

•6K 02.10.2016 14:30 VII. liga QUICK SPORT TJ Rozkvet Klubina - FK VADIČOV nová delegácia R Špalek A, AR1 Maják

•6K 01.10.2016 14:00 V. liga U 19 QUICK SPORT ŠK Javorník Makov - MŠK Snežnica AR1 Kožák za Drozda

•6K 02.10.2016 12:00 V. liga U 19 QUICK SPORT FK LODNO - TJ Spartak Radôstka - zrušené

2. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.10.2016 o 17:30 hodine R: Ševčík, Kupka a zároveň oznamujeme, že voči R budú uplatnené sankcie vyplývajúce zo Zásad pre činnosť a hodnotenie R a DZ v rámci ObFZ Kysúc

3. Fyzické previerky vybraných R + R, ktorí majú záujem o postup do vyšších súťaží  sa uskutočnia v piatok 7.10.2016 o 17:00 hodine na štadióne FK Čadca. Vybraní R: Kolesnáč, Špalek Š., Handlovský, Ondreáš, Špalek A., Janec, Funtek, Poláček, Kožák, Mrmus, Lach

4. KR schvaľuje nasledujúce registrácie R:

•Patrik Ondreáš TJ Kysučan Ochodnica

 

Odvolacia komisia – Ignác Cyprich

Odvolacia komisia ObFZ Kysúc na základe odvolania  ŠK Javorník Makov zo dňa 20.09.2016 v zmysle článku 51, bod 12, písm d) Stanov ObFZ Kysúc v platnom znení ruší rozhodnutie ŠTK ObFZ Kysúc uverejnené v ÚS č. 10-16/17 zo dňa 16.09.2016 – Úsek mládeže pod bodom 1. a zároveň vracia predmetnú vec ŠTK ObFZ Kysúc na nové konanie a rozhodnutie.

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Upozorňujeme, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie končí dňom 30. septembra. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami od ktorých sa to požaduje (materský klub, hráč, nový klub) najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30. septembra. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení  tohto registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

 

Trénersko metodická komisia - František Mrmus

Vzdelávanie trénerov SsFZ

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

- školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017

07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného).

- školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016

07. 02. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného)

- doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€

Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na tlačivách prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Správy zo sekretariátu

1. ObFZ Kysúc v spolupráci so spoločnosťou SPORTIKA sa rozhodol podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc. Každý klub si môže na sekretariáte vyzdvihnúť pre potreby klubu lekárničku. Kluby, ktoré si ešte lekárničku nevyzdvihli: Čadca Horelica,, Spartak Radôstka, Slávia Zákopčie, Slovan Rudinská

2. Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícií na OBFZ Kysúc. KNM, Čadca, Raková, Radoľa, Podvysoká.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy