Úradná správa č. 12 - 15/16

zo dňa 25.09.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8.kolo  zo dňa 20.09.2015

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4.kolo  zo dňa 20.09.2015

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 23.09.2015.

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 23.09.2015.

2. ŠTK nariaďuje:

2.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo dňa 04.10.2015 o 14.30 hod.:

FK Polom Raková - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Nesluša

TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Rudinská

TJ Slovan Podvysoká - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Kysučan Ochodnica - FK Čadca (B)

ŠK Radoľa - FK Tatran Turzovka

2.2. Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 04.10.2015 o 14.30 hod.:

TJ Slávia Zákopčie - TJ Beskyd Svrčinovec

TJ Olešná - FK Lodno

FK VADIČOV - voľno

OŠK Snežnica - TJ Spartak Radôstka

OŠK Rudina (B) - TJ Rozkvet Klubina

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 4. kolo zo dňa 20.09.2015

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 6. kolo zo dňa 20.09.2015

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 4. kolo zo dňa 20.09.2015

1.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 23.09.2015

1.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 23.09.2015

2. Dôrazne upozorňujeme FK na dodržiavanie RS čl.17/h pod následkami DK.

3. Kontumujeme MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 6.kolo TJ Tatran Oščadnica - OŠK Rudina podľa SP článok 100/b v prospech TJ Tatran Oščadnica, priznávame 3 body a skóre 3:0.Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom OŠK Rudina - 66eur MZF v prospech TJ Tatran Oščadnica. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom OŠK Rudina v prospech ObFZ Kysúc - 17 eur MFZ

4. Vzájomne dohody:

4.1. TJ Kysučan Korňa U 15 - ŠK Javorník Makov U15 (25.09. 2015 piatok o 16.00 hod.)

4.2. Neschvaľuje zmenu termínu MFS TJ Kysučan Korňa - TJ Spartak Radôstka podľa RS čl.16/3 do 14 dní.

5. ŠTK KM nariaďuje:

5.1. Odohrať MFS V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 02.10.2015 o 15.30 medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Spartak Radôstka

5.2. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 04.10.2015 o 12.00 hod.:

FK Polom Raková - MŠK Snežnica

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Spartak Radôstka - FK Čadca (B)

5.3. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 04.10.2015 o 10.00 hod.:

TJ Slovan Skalité - TJ Tatran Oščadnica

Štart Dunajov - FK Lodno

TJ Kysučan Korňa - OŠK Rudina

TJ Kysučan Ochodnica - MŠK Snežnica

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠK Javorník Makov

TJ SLOVAN KLOKOČOV - FK Slávia Staškov

5.4. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 04.10.2015 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica (SO 03.10.2015 o 12.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - FK Slávia Staškov

ŠK Javorník Makov - voľno

6. Upozorňujeme FK prípravky na predloženie - zoznamu hráčov, potvrdenie o lekárskej spôsobilosti hráčov a nariaďujeme zaslať na ŠTK ObFZ Kysúc.

6.1. Upozorňujeme usporiadajúce kluby na vyhotovenie zápisov o stretnutí (výsledok stretnutia, strelci gólov a dátum narodenia hráča, ako totožnosť osoby používať zdravotný preukaz poistenca) a zaslanie na sekretariát ObFZ Kysúc do 48 hodín.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

26. Matej Jašurek (1198447) TJ Tatran Oščadnica  – DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 21.9.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

27. Jaroslav Buček (1225219) TJ Slovan Rudinská – DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 21.9.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

28. D.org. na základe žiadosti hráča Kysučan Korňa František Plaček (1202506) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO, 2 MFS, menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 23.9.2015 do 23.12.2015. DP čl. 40/1,2. (10 Eur MZF)

29. D.org. na základe žiadosti hráča FK Tatran Turzovka Patrik Timek (1169055) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO, 2 MFS, menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 23.9.2015 do 23.12.2015. DP čl. 40/1,2. (10 Eur MZF)

30. Na základe správy sekretariátu ObFZ Kysúc,  D.org. ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ – neuhradenie splatnej MZF – DO, upozornenie klubu TJ Beskyd Svrčinovec. DP čl. 64/1a,b, čl. 64/8, čl. 9/1a, čl.10. Za prerokovanie DO klub zaplatí 10 eur v MZF.

31. D.org. žiada klub TJ Beskyd Svrčinovec v termíne do 30.9.2015 do 12:00 hod. o predloženie dokladu na sekretariát ObFZ Kysúc o úhrade nedoplatku za MFZ. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti v určenej lehote D.org. uloží klubu DO- pokutu, odobratie bodov. (DP čl. 64/8)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.8, č.9:

MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 25.9.2015 o 16:00 hod.: TJ  Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov   R Nekoranec za Ježík P.

MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 5. kolo: ŠK Javorník Makov - TJ Tatran Oščadnica (SO 26.09.2015 o 11.00 hod.)   R Nekoranec za Jantoša

2. Ospravedlnení R: Krenželák, Handlovský, Kubiš, Goliášová, Greňo, Mikula, Podolák

3. Dôrazne upozorňujeme R na dodržiavanie RS 24/4 „R je povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po MFS, resp. najneskôr do 1 hod. po MFS. V prípade neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS, R uzatvorí elektronický zápis do 5 hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. R, DZ uvedie zdôvodnenie neuzatvorenia elektronického zápisu do 1 hod. po MFS v správe pozorovateľa a do 30 min. po MFS zašle výsledok MFS dospelých formou SMS na telefónne číslo 0910 924 477.“ V prípadoch nedodržanie RS bude R odstúpený na ďalšie disciplinárne konanie na DO ObFZ.

4. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

5. Oznamujeme R, že na sekretariáte je k dispozícii k zakúpeniu Rozpis súťaže 2015/2016 a odznaky R na dresy.

6. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

7. Žiadame R, ktorí majú s ObFZ Kysúc uzatvorenú zmluvu o brigádnickej práci študenta aby na sekretariát doručili potvrdenie o návšteve školy.

 

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 15. novembra 2015 (nedeľa) v Banskej Bystrici – v budove FiF UMB, Tajovského 40 od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 3. novembra 2015 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko.

2. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA B licencie pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 13.-15. november 2015, 18. -20.december 2015, 15. – 17. január 2016, záverečné skúšky 8. marec 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

3. TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 27.- 28. november 2015, 19. - 20. december 2015, záverečné skúšky 9. február 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

• V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37RaPP), sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64 Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len DP);

• čl. 64, ods. 1, písm. e) DP, uvádza: "Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj,"

• Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64, ods. 4 DP, ktoré uvádza: "Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia, podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia, podľa tohto DP, ak iný predpis SFZ neustanovuje inak";

• DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil;

• Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť Komory SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru;

• KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

Takto uzatvorené dohody klub nikde nezasiela, ale uchováva si ich pre prípad sporu o výške odstupného.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer (vysvetlenie k zneniu čl. 19/7 RaPP). Príklad: hráč má v tomto (letnom) prestupovom období schválené hosťovanie do 30.6.2016. Toto môže byť v nasledujúcom, teda zimnom prestupovom období predčasne zrušené a v tom istom prestupovom období (zimnom) môže hráč požiadať o prestup, alebo hosťovanie do iného klubu.

Poznámka – hosťovanie môže byť zrušené najskôr v nasledujúcom prestupovom období.

Vzhľadom k tomu, že sa objavujú informácie, že prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho zákonný zástupca. V prípade, že hráči, prípadne ich zákonný zástupca má pocit, že prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) prístup aj iná osoba, môžu si zmeniť prístupové heslo.

Pripomíname, že Platobný predpis sa NEROVNÁ FAKTÚRE, Faktúru musíte vystaviť za klub Vy, alebo Váš účtovník, ekonóm.

Viac informácií nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy

UPOZORNENIE PRE KLUBY!

od 1.9.2015:

- ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!

- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!

- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!

Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy.

Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF.

VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).“

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy