Úradná správa č. 12 - 14/15

zo dňa 3.10.2014

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 6.10. 2014 do 17.10.2014 zatvorený z dôvodu PN. Neodkladné záležitosti konzultujte na tel. č. 0907360541 (p. Špila), poprípade písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Pre matričné úkony využite najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Všeobecné informácie :

Oznamujeme, že počas neprítomnosti predsedu ŠTK všetky zmeny, žiadosti, odloženia MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy,  potvrdenia dohôd treba hlásiť  a overiť si na tel. čísle :  0904273079 – Jozef VRTEL – podpredseda ŠTK .

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1 Výsledky MFS 9. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 28.09.2014 .

1.2 Výsledky MFS 7. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 28.09.2014.

1.3 Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  01.10.2014.

1.4 Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  01.10.2014.

2. Námietky:

2.1 Námietka z MFS  TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa berieme na vedomie, odstupujeme na DK.

2.2 Na základe zápisu R z MFS TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa, asistent trénera  hostí 1 Mgr. Štefan Malík ml. nar. 06.08. 1971 odstupujeme na DK.

2.3 R zo zápasu TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa, odstupuje KR.

2.4 Na základe zápisu R z MFS TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa dôrazne upozorňujeme TJ Pokrok Stará Bystrica na dodržiavanie RS čl. 9/f.

3. ŠTK nariaďuje:

3.1 FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Podvysoká piatok 10.10.2014 o 15.00 hod. 7.kolo

3.2 ŠK Javorník Makov (B) - TJ Slovan Podvysoká piatok 17.10.2014 o 15.00 hod. 9.kolo

3.3 Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 11. kolo dňa 12.10. 2014 o 14.30 hod.:

ŠK Javorník Makov (B) - TJ Snaha Zborov nad Bystricou

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (HP Povina)

FK Čadca (B) - ŠK Radoľa (HP Horelica)

FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Rudinská

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa

FK Nesluša - TJ Slovan Podvysoká

3.4 Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 12.10.2014 o 14.30 hod.:

OŠK Rudina (B) - TJ Beskyd Svrčinovec (SO 11.10. o 14.30)

TJ Slovan Ladonhora Vadičov - TJ Spartak Radôstka

TJ Rozkvet Klubina - TJ Olešná

OŠK Snežnica (A) - TJ Slávia Zákopčie

FK Lodno - TJ Kysučan Ochodnica

Úsek mládeže :

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. Dôrazne upozorňujeme na povinnú konfrontáciu  v kategórii mládež .

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1 Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 5. kolo zo dňa 28.09.2014

3.2 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 9. kolo zo dňa 28.09.2014

3.3 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 7. Kolo zo dňa 28.09.2014

3.4 Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 01.10.2014

3.5 Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 01.10.2014

4. Vzájomné dohody

4.1 Dorast U19:

ŠK Javorník Makov - FK Polom Raková sobota 18.10.2014 o 13.00 hod. 5.kolo

4.2 Žiaci U15:

OŠK Rudina - TJ SLOVAN Klokočov nedeľa 19.10.2014 o 10.00 hod. 1.kolo

TJ SLOVAN Klokočov - FK REaMOS Kysucký Lieskovec 3.10.2014 o 16.00 hod. 2.kolo

FK Slávia Staškov - MŠK Snežnica 09.10. 2014 o 15.30 hod. 9.kolo

4.3 Žiaci U13:

MŠK Snežnica - FK Polom Raková 10.10.2014 o 16.00 hod 7.kolo

5. ŠTK KM nariaďuje :

5.1 Žiaci U15:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Ochodnica 10.10.2014 o 15.00 hod. 2.kolo

5.2 Žiaci U13:

FK Tatran Turzovka - ŠK Javorník Makov 09.10.2014 o 16.00 hod. 5.kolo

5.3 Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 7. kolo dňa 12.10.2014 o 12:30 hod.:

FK Čadca (B) - TJ Kysučan Korňa (NE 12.10. o 11.00, HP Horelica)

TJ Spartak Radôstka - TJ Kysučan Ochodnica (NE 12.10. o 12.00)

ŠK Javorník Makov - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (NE 12.10. o 12.00)

FK Polom Raková - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (NE 12.10. o 12.00)

5.4 Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 11. kolo dňa 12.10.2014 o 10.00 hod.:

MŠK Snežnica - FK Lodno (odohrané )

FK Slávia Staškov - OŠK Rudina (SO 11.10. o 10.00)

FK REaMOS Kysucký Lieskovec - TJ Slovan Podvysoká

TJ SLOVAN KLOKOČOV - TJ Kysučan Ochodnica

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - voľno

ŠK Javorník Makov - TJ Kysučan Korňa

5.5 Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 9. kolo dňa 12.10.2014 o 12.00 hod.:

FK Slávia Staškov - ŠK Javorník Makov (SO 11.10. o 12.00)

TJ Slovan Podvysoká - FK Polom Raková (SO 11.10. o 12.30)

FK Tatran Turzovka - MŠK Snežnica (NE 12.10. o 10.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

83. Ján Beliančin, 1188716, Pokrok Stará Bystrica - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 29.09.2014. DP čl.37/5a, čl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (10€ MZF)

84. Patrik Sagoš, 1274421, Kysučan Ochodnica, dorast - zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 29.09.2014. DP čl.49/1b,2b. čl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (5€ MZF)

85. Peter Gajdoš, 1294236, Kysučan Korňa, dorast - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 29.09.2014. DP 37/3, čl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (5€ MZF)

86. Miroslav Bláhovec, 1219671, FK Čadca ,,B" - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 22.09.2014. DP 37/3, čl.9/2 b, ii, čl.17, čl.36/1a. (10€ MZF)

87. D.org. na základe žiadosti hráča Tibor Dička, Kysučan Korňa, 1313797, o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 8 dní menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 01.10.2014. DP čl.40/1, 2. (10€ MZF)

88. Tomáš Židek, 1335383, FK Nesluša, zastavenie športovej činnosti na 4 týždne od 15.09.2014. DP čl.48/1c,2b, čl.9/2 b, ii, čl.17,. (10€ MZF)

89. Roman Židek, 1335383, FK Nesluša, zastavenie športovej činnosti na 4 týždne od 15.09.2014. DP čl.47/1b,2b, čl.9/2 b, ii, čl.17,. (10€ MZF)

90. Marek Faktor, 1254586, Pokrok Stará Bystrica, zastavenie športovej činnosti na 4MFS od 15.09.2014. DP čl.49/1b,2a, čl.9/2 b, ii, čl.17,. (10€ MZF)

91. D.org. po prešetrení veci z US č. 11/78 ukladá klubu Pokrok Stará Bystrica DO peňažnú pokutu vo výške 100€ DP.čl.64/1a, čl.9/1c, čl.9/1c, čl.9/16, RS čl.32,a,d,i. Pokuta bude zahrnutá do MZF vrátane poplatku 7€.

92. D.org. ukladá zo zápasu 5.kola V.ligy dorast medzi Ochodnica - Korňa hraného dňa 28.09.2014 vedúcemu družstva Kysučan Ochodnica Vladimír Šuráb DO - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace od 28.09.2014. DP čl.48/1c,2b, čl. 9/2b, ii, čl.16/1,3. (10€ MZF)

93. D.org. podľa čl. 71/2a DP začína DK voči asistentovi trénera družstva Kysučan Korňa Mgr. Štefan Malík ml. za HNS voči R zo stretnutia 9.kola VI. ligy medzi St. Bystrica - Korňa hraného dňa  28.09.2014. D.org. podľa čl.76/1 DP predbežným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie uvedenému asistentovi do vyriešenia veci. D.org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 08.10.2014 o 14:30 hod. asistenta trénera Korňa Mgr. Štefan Malík ml., kapitána družstva Korňa Peter Ligač 1174676, R Juraj Vojtuš, HU Anton Ficek. Účasť menovaných nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

94. D.org. na základe žiadosti hráča Tatran Oščadnica Jaroslav Kučák, 1166666, o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje  a zvyšok DO 1MFS menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 01.10.2014. DP čl.40/1,2. (10€ MZF)

Odvolacia komisia – Ignác Cyprich

Zasadnutie odvolacej komisie sa uskutoční dňa 8.10.2014 o 15.30 hod. v budove ObFZ Kysúc.

Matričná komisia – Peter Kubinec

Vyzývame kluby aby svoje podnety a námety k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku zasielali na mail sekretariat@obfzkysuc  do 7.10.2014. Návrh Registračného a prestupového poriadku nájdete tu

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmeny DL č. 10:

MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10.kolo dňa 05.10. 2014 o 14.30 hod.:

TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov (B) R Trúchly za O.Špalek, AR1 Kubiš za Maják

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Tatran Turzovka R O.Špalek za Trúchly

MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 05.10.2014 o 14.30 hod.:

TJ Spartak Radôstka - FK Lodno R Maják za Kubiš

TJ Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina (B) AR1 Janec za Ondreáš

MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 6. kolo dňa 05.10.2014 o 12:30 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠK Javorník Makov (SO 04.10. o 14.30) AR1 Trúchly za Janec

TJ Kysučan Korňa - FK Polom Raková (NE 05.10. o 12.00) R Kubiš za Maják, AR1 Trúchly

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Spartak Radôstka (NE 05.10. o 12.00) AR1 Macejko za Jantoš

TJ Kysučan Ochodnica - FK Čadca (B) (NE 05.10. o 12.00) AR1 Jantoš za Ondreáš

MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 10. kolo dňa 05.10.2014 o 10.00 hod.:

TJ Slovan Podvysoká - ŠK Javorník Makov R Kamenišťák za Jantoš

TJ SLOVAN KLOKOČOV – FK REaMOS Kysucký Lieskovec 2.kolo 3.10. o 16:00 hod. Greňo

MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 8. kolo dňa 05.10.2014 o 12.00 hod.:

ŠK Javorník Makov - MŠK Snežnica (SO 04.10. o 12.00) R Trúchly za Janec

FK Polom Raková - FK Tatran Turzovka (NE 05.10. o 10.00) R M. Chovanec za Trúchly

2. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 15.10.2014 o 15:30 hod R Vojtuš

3. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti:

Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ zápisu

- spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje R na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,

- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

4. KR oznamuje začiatok Projektu Škola mladého Rozhodcu na deň 3.10.2014 o 16:00 hod.

5. Ospravedlnení R: Mesochoritis PN do prihlásenia, Kajánek PN do prihlásenia, Kubošek do konca jesennej časti, Škorník od 22.9. do konca jesennej časti, M. Cisárik do konca jesennej časti, , T. Kulla 27-28.9., Mikula Jaroslav do konca jesennej časti, Kupka Pavol 4-5.10.

6. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

7. Rozhodcom bude dochádzka za september odoslaná na mailové adresy, ktoré majú uvedené v ISSF. Prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariát ObFZ do 13.10.2014 do 12.00 hod.

Správy zo sekretariátu

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13 sú k dispozícii na ObFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

 

Futbalové zväzy