Úradná správa č. 12 - 12/13

 

zo dňa zo dňa 28.9. 2012

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

 • Schvaľujeme výsledky 8. kola QUICK SPORT I. triedy.
 • Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 26.9.2012.
 • Schvaľujeme výsledky 6. kola QUICK SPORT II. triedy.
 • Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 26.9.2012.
 • V zmysle čl. 27/15 zaťažujeme poplatkom 10 eur FK Tatran Krásno nad Kysucou B (US 6, US 11 – používanie nesprávneho tlačiva Zápis o stretnutí).
 • Berieme na vedomie oznámenie TJ Kysučan Korňa o zmene výboru: poverený zástupca TJ Kysučan Korňa - Jozef Kontrík 0908929405, členovia výboru - Peter Korduliak, Pavol Hrtús ml., Jaroslav Majtán, Marián Malík.

7. Nariaďujeme odohrať 10. kolo QUICK SPORT I. triedy 7.10. 2012 o 14.30 hod.:

 • Kysučan Korňa - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • FK Čadca B Horelica - Slovan Rudinská (HP Horelica)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - OŠK Rudina
 • Tatran Turzovka - TJ Olešná
 • Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Nesluša
 • Slovan Podvysoká - ŠK Čierne
 • TJ Beskyd Svrčinovec - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina

8. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT II. triedy 7.10. 2012 o 14.30 hod.:

 • Javorník Makov B - FK Lodno (6.10 o 14.30)
 • Rozkvet Klubina - voľný žreb
 • OŠK Snežnica - Spartak Radôstka
 • Slávia Zákopčie - Tatran Oščadnica
 • Slovan Podvysoká B - voľný žreb
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov - Kysučan Ochodnica

Úsek mládeže

 1. Nariaďujeme na ObFZ Kysúc doručiť vzájomnú dohodu o čase odohratia 10. kola mladších žiakov TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Ochodnica.
 2. Schvaľujeme výsledky 6. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 26.9.2012.
 4. Schvaľujeme výsledky 6. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A a sk. B.
 5. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B  ku dňu 26.9.2012.
 6. Schvaľujeme výsledky 4. kola QUICK SPORT I. trieda mladší žiaci.
 7. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy mladší žiaci ku dňu 26.9.2012.
 8. Schvaľujeme výsledok dohrávky 1. kolo dorast TJ Beskyd Svrčinovec – FK Tatran Oščadnica 1:3 zo dňa 21.9.2012.
 9. Upozorňujeme TJ Slovan Nová Bystrica na používanie správneho tlačiva Zápis o stretnutí (žiaci sk. A 6. kolo).
 10. Upozorňujeme FK Čadca C na používanie správneho tlačiva Zápis o stretnutí (žiaci sk. A 6. kolo).

11. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 7.10. 2012 o 12.00 hod.:

 • Slovan Skalité - voľný žreb
 • Kysučan Korňa - Spartak Radôstka
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - OŠK Rudina
 • Kysučan Ochodnica - Tatran Oščadnica (6.10. o 14.30)
 • voľný žreb - Beskyd Svrčinovec
 • voľný žreb - TJ Nesluša

12. Nariaďujeme odohrať 6. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov 7.10.2012:

 • TJ Slovan Skalité - MŠK Snežnica (7.10. o 10.00)
 • FK Javorník Makov - FK Polom Raková (6.10 o 12.30)
 • voľný žreb - TJ Kysučan Ochodnica

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

45. Mattiás Drímal, 950926, FK Nesluša, dorast – 6 MFZ nepodmienečne od 23.9.2012. DP 1/3b.

46. Patrik Štefunda, 930522, MŠK KNM B – 2 MFZ  nepodmienečne od 24.9.2012. DP 1/4a.

47. Peter Papajčík, 840420, Spartak Vysoká – 1 MFZ nepodmienečne od 24.9.2012. DP 1/5a.

48. Ladislav Šlapka, 871223, FK Nesluša – 1 MFZ nepodmienečne od 24.9.2012. DP 1/5a.

49. a) Jozef Bordáč, 910419, Kysučan Korňa, b) Martin Malíček, 840627, Rudinská, c) Marek Pagáč, 891031, Krásno B, d) Lukáš Ďugel, 900504, OŠK Rudina, e) František Bytčánek, 901205, Podvysoká – 1 MFZ nepodmienečne za 4 ŽK od 24.9.2012. DP 1/13 – 5a.

50. DK trestá zo zápasu 6. kola I. triedy medzi FK Čadca B – ŠK Čierne, hraného dňa 9.9.2012, vedúceho mužstva FK Čadca B , Milan Vojtek, zákazom akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepodmienečne od 12.9.2012. DP 1/3b. Zaplatiť poplatok 10 eur za prerokovanie priestupku. RS 27/10a.

51. DK trestá zo zápasu 6. kola I. triedy medzi FK Čadca B – ŠK Čierne, hraného dňa 9.9.2012, HÚ FK Čadca B , Peter Bulej, zákazom akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepodmienečne od 12.9.2012. DP 1/3b. Zaplatiť poplatok 10 eur za prerokovanie priestupku. RS 27/10a.

52. DK trestá zo zápasu 6. kola I. triedy medzi FK Čadca B – ŠK Čierne, hraného dňa 9.9.2012, klub FK Čadca B peňažnou pokutou vo výške 33 eur. DP 2/1b. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 27/11.

53. Roman Blahovec, 950308, Tatran Oščadnica, dorast – 2 MFZ nepodmienečne od 24.9.2012. DP 1/4a.

54. DK nevyhovuje žiadosti hráča Tatranu Oščadnica, Michal Koza, 940709 o zmenu trestu nakoľko predmetné nespĺňa náležitosti podľa DP 31/2.

55. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

56. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Žiada predložiť video zo stretnutia I. triedy dospelých 8. kolo Turzovka – Čierne do 3.10.2012 na sekretariát ObFZ Kysúc.
 2. Žiadame predložiť video zo stretnutia I. triedy dospelých 8. kolo Zborov – KNM Povina do 3.10.2012 na sekretariát ObFZ Kysúc.
 3. Pozastavujeme delegáciu od 1.10.2012 R Belanec na 2 MFZ dospelých.
 4. Predvolávame R Belanec na 11.10.2012 o 15.30 hod. na ObFZ Kysúc.
 5. Chyby v zápisoch 2.9. Špalek – 0,2; Židek -0,4; Blažek – 0,2; Kubiš – 0,5; Kubica – 0,4; Žák – 0,5; 9.9. Ondrašina – 0,2; Zacher – 0,2; Kupka – 0,4; Trúchly – 0,5; Belanec - 0,5; Čepec – 0,5; 16.9. Maják -0,2; Židek – 0,4; Holiač – 0,5; Poliak – 0,9; 23.9. Kubica - 0,4; Sikora – 0,4.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť v novembri 2012 prvý beh školenia Clicencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a prvý beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk/komisie/trénersko-metodická komisia/materiály/plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk/aktuality
 2. Upozorňujeme kluby na povinnosť uhradiť druhú zálohovú platbu za činnosť R.
 3. V rámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.
 4. Rozhodcom ObFZ Kysúc v súvislosti s povinnosťami v ISSF systéme oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek nejasností a problémov im je k dispozícii sekretariát ObFZ Kysúc. Vo vlastnom záujme sa môžu dopredu ohlásiť a bude im poskytnuté doplňujúce školenie s ukážkou práce (elektronický zápis) a ďalšie informácie. Rovnako môžete sekretariát v prípade problémov so zápisom kontaktovať aj v čase zápasov, resp. po nich pri uzatváraní zápisu.
 5. Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF nájdete na web stránke ObFZ v článku Zmeny v matričných úkonoch od 1.9. 2012

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy