Úradná správa č. 11 - 20/21

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Upozorňujeme FK:

1. Odporúčame hráčom, členom realizačných tímov, rozhodcom a DZ, ktorí absolvovali test na Covid 19, aby sa zúčastnili najbližšieho MFS, až po obdržaní negatívneho výsledku testovania.

2. Upozorňujeme FK:

2.1. RS ObFZ Kysúc 2020/2021 je uverejnený na stránke http://www.obfzkysuc.sk/novinky

2.2. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.8/4.

2.3. Na zmeny termínov stretnutia sa riadiť RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.17/3,8.

2.4. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ.

2.5. Upozorňujme na novelizáciu Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 31. 7. 2020) tu.

3. Vzájomná dohoda:

3.1. Slovan Podvysoká - Spartak Radôstka MFS 1.kolo a 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

3.2. MŠK Snežnica - TJ Štart Dunajov 6.kolo a 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

3.3. TJ Slovan Rudinská - FK VADIČOV MFS 11.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2020 o 14:30 hod.

4. Žiadame TJ SPARTAK RADÔSTKA o doplnenie náležitosti námietky v zmysle SP čl.86 v termíne do 22.09.2020.

Článok 86 Náležitosti námietky

(1)Námietka obsahuje najmä tieto náležitosti:

a)označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva,

b)označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva,

c)uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,

d)uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené,

e)uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak,

f)čoho sa namietajúci klub domáha.

Úsek mládeže:

1. Vzájomná dohoda:

1.1. MŠK Snežnica – Slovan Podvysoká MFS 2.kolo a 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

1.2. MŠK Snežnica – TJ Slovan Skalité MFS 4.kolo a 11.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

1.3 TJ Slovan Podvysoká  - TJ Slovan Skalité MFS 8.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.10.2020 o 10:00 hod.

1.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité MFS 5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2020 o 16:00 hod.

1.5. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - TJ Slovan Skalité MFS 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.10.2020 o 16:00 hod.

1.6. TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC MFS 4.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.09.2020 o 12:30 hod.

1.7. TJ Kysučan Ochodnica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 4.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 19.09.2020 o 10:00 hod.

2. Kontaktné údaje na organizátorov turnajov v kategórií prípravka:

1. Krásno - Marián Ondrušek 0907 169 121

2. Čadca - Tomáš  Tlelka   0907  610  530

3. Turzovka - Roland Šmahajčík 0948  186  944

4. Stará Bystrica - Laco Kolembus   0905  979  882

5. Lodno - Rastislav Zeman 0907  840  849

6. Snežnica - Peter Smieško   0914 234 784

7. Kys. Lieskovec - Veronika Žáková    0948  480  142 (zmena kontaktu)

3. Nariaďujeme:

Odohrať MFS medzi TJ Tatran Oščadnica - OŠK Rudina 4.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 20.9.2020 o 12:30 hod.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

18. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2 b2 a čl. 37/3 DP: Peter Gašinec (1240908) TJ Kysučan Ochodnica od 14.9.2020  (10 eur MZF)

19. DO na základe žiadostí lekára mužstva FK Vadičov Jozef Minárik o podmienečné upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS – 1 mesiac podľa čl. 41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3. mesiace od 16.9.2020 do 16.12.2020. (10 eur MZF)

20. DO podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v US č.10 – 20/21 bod 15, ukladá divákovi TJ Slovan Podvysoká , Peter Bytčánek DS podľa čl. 28/2a,g DP. DS- zákaz vstupu diváka na akýkoľvek štadión do konca súťažného ročníka 2020/2021 a pokutu vo výške 200 eur podľa čl. 58/4, čl.8/1c, čl.9/1c, ,2d, čl. 12/1 a čl.20,3 DP. DO zároveň ukladá klubu TJ Slovan Podvysoká DS podľa čl.58/2a,g. DS – pokuta vo výške 100 eur a odohranie 2 súťažných stretnutí bez divákov s podmienkou do konca súťažného ročníka 2020/2021 , podľa čl. 58/3, čl.9/1c, 3d, čl. 12/6, čl. 26/1,4 DP. (10 eur MZF)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.8:

• 4K SO 19.09.2020 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT MŠK Snežnica – FK Polom Raková:  R Vlček S. za Funtek, AR1 Handlovský za Vlček S.

• 4K NE 20.09.2020 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica – OŠK Rudina:  hrá sa o 12:30 R Drahňák, Chrastina G., bez AR2

• 4K SO 19.09.2020 10:00 IV.liga U15 QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – TJ Slovan Klokočov: R Chrastina G. za Handlovský

2. Upozorňujeme R, ktorí majú zmluvy so SsFZ, aby na zápasoch mládeže SsFZ uvádzali dôvod udelenia ŽK. U mladších žiakov U13 treba v zápise uvádzať, aj kto bol ocenený ako najlepší hráč za každé družstvo.

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.

2. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

3. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:

• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,

• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,

• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Tréner PPTF pre ObFZ Kysúc - Jaroslav Šidlo

Po korona prestávke pokračuje SFZ v projekte podpory talentovaných futbalistov zameraný na hráčov ročníky narodenia 2007, 2008, 2009.

Cieľom projektu je dať možnosť sa prezentovať chlapcom mimo útvary talentovanej mládeže a futbalové akadémie, reprezentovať výber ObFZ Kysúc a byť vybraný na záverečné regionálne sústredenia, turnaje a futbalové tábory za účasti súčasných a bývalých hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie a iných zvučných osobností z futbalových kruhov.

V rámci COVID – opatrení sú hráči povinný si priniesť rúška a vyplnený dotazník vyhlásenia zákonného zástupcu /vypĺňa za hráča rodič, nie klub!/ Vyhlásenie je prílohou nominácie, poprosím vytlačiť, vyplniť a priniesť na zraz. V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Jaroslava Šidla +421 948 303 905 Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky, pitný režim.

Nominácia U13 na 21.09.2020 PPTF SFZ 2008 v Zborove nad Bystricou

Nominácia U12 na 21.09.2020 PPTF SFZ 2009 v Zborove nad Bystricou

Prehlásenie COVID 19

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy