Úradná správa č. 11- 19/20

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 18.09.2019 o.i. schválil:

Organizáciu zimných halových turnajov.

Zobral na vedomie:

Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc

Vyhodnotenie aktívu ŠTK

Vyhodnotenie seminára R A DZ ObFZ Kysúc.

Správu hospodárskej komisie

Hodnotenie rozbehu súťaží dospelých a mládeže ročníka 2019/2020

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. ŠK  Radoľa - TJ Kysučan Korňa MFS 5.kolo VI. liga DOUBLE STAR BET  ObFZ Kysúc dňa 04.10.2019 o 16.00 hod.

Úsek mládeže:

1. Upozorňujeme FK:

1.1. Zmena pravidiel súťaže mladších žiakov, podľa RS čl.4 bod 1.

2.Vzajomná dohoda:

2.1. TJ Tatran Oščadnica - FK LODNO MFS 3.kolo IV. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.10.2020 o 11.00 hod.

2.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 10.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.04.2020 o 10.00 hod.

2.3. FK VADIČOV - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.04.2020 o 11.00 hod.-zmena poradia

2.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK VADIČOV MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.09.2019 o 11.00 hod.-zmena poradia

2.5. TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Klokočov MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.09.2019 o 10.00 hod.

2.6. MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité  MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.09.2019 o 16.30 hod.

2.7. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - MŠK Snežnica MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.09.2019 o 18.30 hod.

3.Schvaľuje:

3.1. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK VADIČOV  MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.10.2019 o 10.00 hod.

3.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA- ŠK Čierne MFS 8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.10.2019 o 10.00 hod.

4.Upozorňujeme FK hrajúce súťaž prípraviek na odohratie v poradí ďalšieho 2.kola. Ak sa MFS neodohrajú komisia bude postupovať podľa SF,RS ObFZ Kysúc. Komisia bude akceptovať všetky vzájomné dohody. Upozorňujeme kluby na povinosť uzatvoriť zápis o stretnutí pod následkami DO.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

13.  Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl.37/3 DP:

a) Róbert Kováč (1294252) TJ Slovan Nová Bystrica (10 eur MFZ)

b) Michal Mičenec (1187891) TJ Slovan Rudinská (10 eur MFZ)

obaja od 16.9.2019.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.6:

• 6K NE 22.09.2019 15:00 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Kysučan Ochodnica – TJ Slovan Podvysoká: AR1 Drahňák za Cisarik, bez AR2

• 4K SO 21.09.2019 10:00 IV.liga U15 QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – TJ Slovan Klokočov: hrá sa v sobotu 21.9.2019 o 10:00, R Vlček

• 4K PI 20.09.2019 18:00 IV.liga U13 QUICK SPORT Športový klub Slovania – MŠK Snežnica:  hrá sa v piatok 20.9.2019 o 18:30, R Janec

Mládež SsFZ

• 8K SO 21.09.2019 10:00 3A.liga žiaci ŠK Radoľa – ŠK Belá: R Trúchly za Kolesnáč

Mládež SsFZ – dohrávky, 3.kolo

• 3K ST 25.09.2019 15:30 5A.liga žiaci TJ Slovan Skalité – OŠK Nededza: R Mikula

• 3K ST 25.09.2019 15:00 2.liga žiaci FK Tatran Turzovka – Attack Vrútky: R Špalek O.

• 3K ST 25.09.2019 15:00 2.liga žiaci TJ Pokrok Stará Bystrica – TJ Tatran Klin: R Vlček

• 3K ST 25.09.2019 15:00 2.liga žiaci ŠK Javorník Makov – Oravan Oravská Jasenica: R Kačerik

• 3K ST 25.09.2019 15:00 2.liga žiaci FK Čadca – TJ Družstevník Dlhá nad Oravou: R Chovanec M.

• 3K ŠT 26.09.2019 15:30 2.liga žiaci FK Polom Raková – MŠK Kysucké Nové Mesto: R Mikula

• 3K ST 25.09.2019 15:00 3A.liga žiaci ŠK Radoľa – OFK Teplička nad Váhom: R Trúchly

• 3K ST 25.09.2019 15:00 3A.liga žiaci TJ Tatran Oščadnica – TJ Snaha Zborov nad Bystricou: R Kubalík

• 3K ST 25.09.2019 15:00 3A.liga žiaci MŠK Kysucké Nové Mesto B – FK Predmier: R Ježík

2. Aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22- b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

1.TMK ObFZ Kysúc v spolupráci so SsFZ  plánuje v jarných mesiacoch r. 2020 organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie . Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť na  email mrmus@mskknm.sk. Uzatvorenie prihlášok 30.11.2019 - minimálny počet prihlásených 20.

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

2. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ Kysúc žiadosť zamietne.

3. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:

- Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,

- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,

- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

II. časť (z 20.6.2019):

- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

- kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

III. časť (z 20.6.2019):

- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,

- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),

- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

4. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok      10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Raková, Stará Bystrica, Čadca, Staškov, Podvysoká , že si môžu prevziať na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy