Úradná správa č. 11 - 17/18

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 20.09.2017 v Kysuckom Novom Meste o.i.

Zobral na vedomie:

1.Aktuálne informácie podane predsedom ObFZ Kysúc.

2.Vyhodnotenie aktívu ŠTK.

3.Vyhodnotenie seminára R a DZ.

4.Správu hospodárskej komisie.

5.Priebežné hodnotenie priebehu súťaží.

6.Informatívnu správu o príprave školenia zdravotnej služby.

7.Informatívnu správu o príprave školenia trénerov UEFA C.

8.Informatívnu správu o príprave zimných halových turnajov.

9.Informatívnu správu o príprave volebnej konferencie ObFZ Kysúc.

 

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Upozornenie!

Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok ŠTK pri ObFZ Kysúc na základe  konzultácie

s klubmi ruší:

MFS VI.liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo zo dňa 24.09.2017 o 15.00 hod.,

okrem stretnutí: TJ Slovan Podvysoká -ŠK Radoľa  15,00 hod. , HR Nekoranec, AR1 Fonš, AR2 Cisárik

Športový klub Nesluša - TJ Spartak Radôstka,  sobota 23.09.2017 o 15,00, HR Petrák st.,  AR1 Petrák ml., AR2 Jantoš

MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo zo dňa 24.09.2017 o 15.00 hod.,

okrem stretnutia TJ Rozkvet Klubina -  FK Lodno  15,00 hod.,  HR Káčerík,  AR Jedinák, AR2 Funtek

MFS V. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo zo dňa 23.09.2017 o 12.30 hod,

MFS IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo zo dňa 24.09.2017 o 10.00 hod.,

MFS IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo zo dňa 24.09.2017 o 12,00 hod.,

Termín pre odohratie odložených stretnutí bude účastníkom súťaží včas oznámený!

 

Úsek dospelých:

1.Žiadame FK, aby žiadosti o zmenu termínu posielali výhradne cez „Zápis -Žiadosť o zmenu

termínu/hracej plochy.

 

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky neúplných MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7.kolo  zo dňa 17.09.2017

2.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 19.09.2017

2.3. Výsledky neúplných MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4.kolo  zo dňa 17.09.2017

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 19.09.2017

 

3. ŠTK neschvaľuje:

3.1.vzájomnú dohodu medzi Olešná - FK Polom Raková/ chýba súhlas FK Polom Raková /

3.2.vzájomnú dohodu medzi ŠK Radoľa - TJ Kysučan Korňa/ chýba súhlas TJ Kysučan Korňa

 

4.Vzájomná dohoda:

4.1.TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Slovan Podvysoká MFS 7.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 06.10.2017 (piatok) o 15.30 hod.

 

5. ŠTK nariaďuje:

5.1.Odohrať dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 29.09.2017 o 15.30 hod.:

FK Vadičov- FK Čadca B

ŠK Radoľa - TJ Kysučan Korňa

TJ Olešná - FK Polom Raková

5.2.Odohrať dohrávku MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo medzi FK Lodno - OŠK Snežnica dňa 29.09.2017 o 15.30 hod.

5.3.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 01.10.2017 o 14.30 hod.:

TJ Spartak Radôstka - FK Polom Raková

TJ Kysučan Ochodnica - Športový klub Nesluša

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Čadca B

ŠK Radoľa - FK Vadičov

TJ Olešná - TJ Slovan Podvysoká

5.4.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 01.10.2017 o 14.30 hod.:

FK Lodno - TJ Slávia Zákopčie

OŠK Snežnica - TJ Rozkvet Klubina

 

Úsek mládeže:

1. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Žiaci U13 1.kolo FK Lodno - MŠK Kysucké Nové Mesto (C) podľa SP článok 82/b v prospech FK LODNO,

priznávame 3 body a skóre 3:0. Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom MŠK Kysucké Nové Mesto (C) - 35eur MZF v prospech FK Lodno. Podľa RS čl. 28/2

zaťažujeme poplatkom MŠK Kysucké Nové Mesto (C) v prospech ObFZ Kysúc - 10 eur MZF.

2. Žiadame FK, aby žiadosti o zmenu termínu posielali výhradne cez „Zápis -Žiadosť o zmenu

termínu/hracej plochy". Doporučujeme FK hrajúcim súťaž prípraviek aby sa pri podaní zmeny termínu MFS kontakovali.

3.Upozorňujeme FK hrajúce Súťaž Prípraviek-turnajovo na dodržiavanie RS čL.9/k -vytvorenie zápisu o stretnutí ako rozhodca Laik

4.ŠTK KM neschvaľuje:

4.1.vzájomnú dohodu medzi TJ Slovan Klokočov U15 - TJ Kysučan Korňa U15 /chýba súhlas TJ Kysučan Korňa

4.2.vzájomnú dohodu medzi ŠK Čierne U15 - Štart Dunajov U15 / chýba súhlas Štart Dunajov

4.3.vzájomnú dohodu medzi FK Lodno U13 - TJ Slovan Skalité U13 / kolidácia nariadenia súťaží dospelých

4.4.vzájomnú dohodu medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica /chýba súhlas TJ Kysučan Ochodnica

 

5. ŠTK KM schvaľuje :

5.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 2. kolo zo dňa 16.09.2017

5.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 2. kolo zo dňa 17.09.2017

5.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 2. kolo zo dňa 17.09.2017

5.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 19.09.2017

5.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 19.09.2017

 

6. Vzájomná dohoda:

6.1.TJ Kysučan Korňa - FK Lodno  MFS 3. kolo IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13  dňa piatok 22.09. 2017 o 18.00 hod., HP Futbalová aréna Korňa

6.2.Športový klub Nesluša - Športový klub SLOVANIA 3. kolo IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 24.09.2017 o 12.00 hod., HP Futbalová aréna Korňa

 

7. ŠTK KM nariaďuje:

7.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 30.09.2017 o 12.30 hod.:

TJ Kysučan Korňa - FK Polom Raková

OŠK Rudina - TJ Kysučan Ochodnica

ŠK Čierne - FK Lodno

ŠK Javorník Makov - MŠK Snežnica (01.10.2017 o 14.00 hod.)

7.2. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 01.10.2017 o 10.00 hod.:

TJ Kysučan Ochodnica - MŠK Snežnica

ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa

Štart Dunajov - TJ Slovan Skalité

7.3. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 01.10.2017 o 12.00 hod.:

MŠK Kysucké Nové Mesto C - TJ Slovan Skalité (SO 30.09.2017 o 10.00 hod.,HP Povina)

ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa

FK Lodno - Športový klub Nesluša (NE 01.10.2017 o 12.30 hod.)

 

8. Doplnenie Rozpisu súťaží v bode 4. Súťaž mladších žiakov a prípravka - súťažný ročník 2017/2018:

V súťaži mladších žiakov - U13 sa dopĺňa bod a.) Počet hráčov 7+1 dopĺňa , že počet hráčov nesmie klesnúť pod 5+1. Ak tento počet klesne o 1 hráča, stretnutie nemožno dohrať.

V súťaži prípravky U11, kde je stanovený počet hráčov 5+1, sa dopĺňa, že  počet hráčov nesmie klesnúť pod 4+1. Ak tento počet klesne o 1 hráča, stretnutie nemožno dohrať.

 

V prípade neodohratia nariadeného súťažného stretnutia v kategórii U11 - prípravka,  je povinnosťou vedúcich dohodnúť nový termín podaním a odsúhlasením v systéme ISSF.

 

Správy zo sekretariátu:

 

Upozornenie!

Na základe nariadenia pre uvádzanie odborne spôsobilých osôb do zápisov o stretnutí - konkrétne zdravotníka, ObFZ Kysuce ponúka zabezpečenie možnosti absolvovania takéhoto kurzu 1. pomoci pre záujemcov z futbalových oddielov.  Poplatok na 1 osobu za 8 hodín kurzu by bol 17 eur. Je potrebné pre začatie kurzu aby bola účasť aspoň 10 a viac záujemcov. Kluby, ktoré majú o takýto kurz záujem, môžu zasielať záväzné prihlášky písomne alebo e- mailom na sekretariát ObFZ Kysúc.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy