Úradná správa č. 11 - 14/15

zo dňa 26.09. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Všeobecné informácie :

Oznamujeme, že počas neprítomnosti predsedu ŠTK všetky zmeny, žiadosti, odloženia MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy,  potvrdenia dohôd treba hlásiť  a overiť si na tel. čísle :  0904273079 – Jozef VRTEL – podpredseda ŠTK .

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1 Výsledky MFS 8. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 21.09.2014.

1.2 Výsledky MFS 6. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 21.09.2014.

1.3 Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  24.09.2014.

1.4 Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  24.09.2014.

1.5 Schvaľujeme žiadosť pre FK Tatran Turzovka, náhradnú hraciu plochu vo futbalovej aréne s umelou trávou v Korni (iba za nepriaznivých poveternostných podmienok). Upozorňujeme FK pri odohratí MFS na primeranú obuv k danej hracej ploche.

2. Námietky:

2.1 Námietka kapitána hostí z MFS  8.kola zo dňa 21.09.2014 VI. ligy Vysoká - Oščadnica bola prejednaná a odstúpená na KR.

3. Vzájomne dohody

3.1 Dohrávka 7.kola VI. ligy TJ Slovan Rudinská - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou dňa 03.10.2014 (piatok) o 15.30 hod.

3.2 Dohrávka 7.kola VI. ligy ŠK Javorník Makov (B) - TJ Tatran Oščadnica dňa 03.10.2014 (piatok) o 15.30 hod.

4. ŠTK nariaďuje:

4.1 Zaslanie vzájomnej dohody neodohraného MFS 7.kola VI. ligy FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Podvysoká cez systém ISSF do 30.09.2014 12.00 hod..

4.2 Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10.kolo dňa 05.10. 2014 o 14.30 hod.:

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Nesluša

•TJ Slovan Podvysoká - TJ Tatran Oščadnica

•TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov (B)

•TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Pokrok Stará Bystrica

•TJ Slovan Nová Bystrica - FK Tatran Turzovka

•TJ Slovan Rudinská - FK Čadca (B)

•ŠK Radoľa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

4.3 Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 05.10.2014 o 14.30 hod.:

•TJ Olešná - TJ Slovan Ladonhora Vadičov

•TJ Spartak Radôstka - FK Lodno

•TJ Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina (B)

•TJ Beskyd Svrčinovec - OŠK Snežnica (A)

•TJ Slávia Zákopčie - TJ Rozkvet Klubina

Úsek mládeže :

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. Dôrazne upozorňujeme na povinnú konfrontáciu  v kategórii mládež .

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1 Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 4. kolo zo dňa 21.09.2014.

3.2 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 8. kolo zo dňa 21.09.2014.

3.3 Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 6. kolo zo dňa 21.09.2014.

3.4 Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 24.09.2014.

3.5 Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 24.09.2014.

4. Vzájomné dohody

4.1 Dorast U19:

TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov 26.10.2014 o 11.30 zamietnutá

4.2 Žiaci U15:

TJ Kysučan Korňa - TJ SLOVAN Klokočov 26.09.2014 o 15.30 hod. 8.kolo

FK REaMOS Kysucký Lieskovec - FK Slávia Staškov 24.09.2014 o 16.00 hod. 1.kolo

5. ŠTK KM nariaďuje :

5.1 FK  zaslanie vzájomných dohôd neodohraných MFS cez systém ISSF do 30.09.2014 12.00 hod.:

Žiaci U15:

OŠK Rudina - TJ SLOVAN KLOKOČOV 1.kolo

TJ SLOVAN KLOKOČOV - FK REaMOS Kysucký Lieskovec 2.kolo

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Ochodnica 2.kolo

Žiaci U13:

FK Tatran Turzovka - ŠK Javorník Makov 5.kolo

Dorast U19:

TJ Kysučan Korňa - ŠK Javorník Makov 10.10.2014 o 15.00 hod. 4.kolo

5.2 Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 6. kolo dňa 05.10.2014 o 12:30 hod.:

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠK Javorník Makov (SO 04.10. o 14.30)

•TJ Kysučan Korňa - FK Polom Raková (NE 05.10. o 12.00)

•MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Spartak Radôstka (NE 05.10. o 12.00)

•TJ Kysučan Ochodnica - FK Čadca (B) (NE 05.10. o 12.00)

5.3 Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 10. kolo dňa 05.10.2014 o 10.00 hod.:

•MŠK Snežnica - TJ SLOVAN Klokočov (SO 04.10.2014 o 14.00)

•TJ Slovan Podvysoká - ŠK Javorník Makov

•TJ Kysučan Ochodnica - FK Slávia Staškov

•OŠK Rudina - FK REaMOS Kysucký Lieskovec

•FK Lodno - voľno

5.4 Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 8. kolo dňa 05.10.2014 o 12.00 hod.:

•ŠK Javorník Makov - MŠK Snežnica (SO 04.10. o 12.00)

•FK Slávia Staškov - TJ Slovan Podvysoká (SO 04.10. o 12.00)

•FK Polom Raková - FK Tatran Turzovka (NE 05.10. o 10.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

72. Patrik Gajdoš, 1274047, OŠK Rudina, žiak – zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 22.9.2014. DP čl. 37/3, čl. 9/2 b, ii, čl. 17, čl. 36/1a. (5 eur MZF).

73. Samuel Legerský, 1298674, Spartak Vysoká, dorast – zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 21.9.2014. DP čl. 49/1a,2a, čl. 9/2 b, ii, čl. 17, čl. 36/1a. (5 eur MZF).

74. Erik Cyprich, 1299863, FK Čadca B, dorast - zastavenie športovej činnosti na 6 MFS od 21.9.2014. DP čl. 48/1c, 2b, čl. 9/2 b, ii, čl. 17, čl. 36/1a. (5 eur MZF).

75. Miloš Pavlina, 1258628, FK Čadca B, dorast - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 21.9.2014. DP čl. 37/3, čl. 9/2 b, ii, čl. 17, čl. 36/1a. (5 eur MZF).

76. Radovan Belák, 1221338, Tatran Oščadnica - zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 22.9.2014. DP čl. 37/3, čl. 9/2 b, ii, čl. 17, čl. 36/1a. (10 eur MZF).

77. Marián Zavičar, 1247514, Tatran Turzovka - zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 22.9.2014. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2 b, ii, čl. 17, čl. 36/1a. (10 eur MZF).

78. D.org. pokračuje v prešetrovaní udalosti z ÚS č. 10 bod. 67. D.org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 1.10.2014 o 14.30 hod. AR2 Miroslav Chovanec. Účasť menovaného na disc. zasadnutí je nutná pod následkami disc. opatrení. D.org. súčasne žiada klub Pokrok Stará Bystrica o predloženie DVD záznamu v lehote do 30.9.2014 do 15.00 hod. pod následkami disc. opatrení.

79. D.org.  po prešetrení veci z ÚS č. 10 bod 66 ukladá klubu ŠK Radoľa DO peňažnú pokutu vo výške 100 eur. DP 64/1a, 4, čl. 9/1c, čl. 12/6, a RS čl. 32/a,d,i. Pokuta bude zahrnutá do MZF vrátane poplatku 7 eur.

80. D.org.  po objasnení okolností z ÚS č. 10 bod 68, zastavujeme disc. konanie, ktoré bolo vedené vo veci údajného pokrikovania domáceho usporiadateľa a divákov na brankára hostí, nakoľko skutočnosti uvádzaná v oznámení sa nepreukázali.

81. D.org.  zamieta žiadosť o podmienečný odklad výkonu DO u hráča Kysučan Korňa Tibor Dička, 1313797, pre nesplnenie podmienok. DP. čl. 41/1. (10 eur MZF).

82. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmeny DL č. 9:

VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 28.09. 2014 o 15.00 hod.:

TJ Rozkvet Klubina - TJ Beskyd Svrčinovec M.Chovanec, Kupka

OŠK Snežnica (A)  - TJ Kysučan Ochodnica AR1 Podolák za Kajánek

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast  U19  5. kolo dňa 28.09.2014 o 12:30 hod.:

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Kysučan Korňa (28.09. o 12.30) R, AR1 Ševčík, Ondreáš za Kajánek, Jantoš

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  9. kolo dňa 28.09.2014 o 10.00 hod.

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠK Javorník Makov Jantoš za Čepec, M. Chovanec

SsFZ

II. liga sk. SEVER U15 - SŽ a U13 - MŽ 9. kolo - 27. 9. 2014 o 10:00 - 12:00

Čadca - Bánová Žák za Greňo

2. Pozastavujeme delegovanie R D. Belko

3. Námietka kapitána hostí z MFS 8.kola zo dňa 21.09.2014 VI. ligy Vysoká - Oščadnica  bezpredmetná (Oščadnica 10 eur).

4. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných       nedostatkov v tejto činnosti:

Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ zápisu

- spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje R na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,

- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

5. KR oznamuje začiatok Projektu Škola mladého Rozhodcu na deň 3.10.2014 o 16:00 hod.

6. Upozorňujeme družstva hrajúce VI. a VII. ligu ObFZ dospelých na plnenie si povinnosti podľa RS čl. 27 (povinnosť mať aktívnych R) Žiadame o vyriešenie si tejto povinnosti kluby :

VI. liga : Kysučan KORŇA (-1), Slovan NOVÁ BYSTRICA (-2), ŠK RADOĽA (-1), Slovan RUDINSKÁ (-2), Tatran TURZOVKA (-1)

VII. liga : TJ Slovan Ľadonhora VADIČOV (-1), TJ Slávia ZÁKOPČIE (-1)

7. Oznamujeme klubom R bez klubovej príslušností : Badura Vladimír, Čuboň Tomáš, Belko Dávid, Brodňan Miroslav, Cisárik Mário, Červenec Peter, Ježík Pavol, Klušák Jozef, Kulla Andrej, Kulla Timotej, Macejko Vladimír, Ondreáš Patrik, Škorník Šimon, Trúchly Štefan.

8. Ospravedlnení R: Mesochoritis PN do prihlásenia, Dikoš 20-21.9., Kajánek PN do prihlásenia, Kubošek do konca jesennej časti, Škorník od 22.9. do konca jesennej časti, M. Cisárik do konca jesennej časti, , T. Kulla 27-28.9., Mikula Jaroslav do konca jesennej časti, O. Špalek 27-28.9.,

9. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

Správy zo sekretariátu

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13 sú k dispozícii na ObFZ.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy