Úradná správa č. 11 - 13/14

zo dňa 27.09. 2013

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

2. V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie

3. Schvaľujeme výsledky 8. kola QUICK SPORT I. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 25.09.2013

5. Schvaľujeme výsledky 6. kola QUICK SPORT II. triedy.

6. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 25.09.2013.

7. Neplnenie nariadení ObFZ čl. 9/f – označenie usporiadateľov, 6. kolo II. trieda Svrčinovec, 6. kolo II. trieda Zákopčie

8. Na základe vzájomnej dohody nariaďujem odohrať 6. kolo II. trieda ŠK Javorník Makov – Tatran Oščadnica 19.10.2013 o 14.00 hod. – dohrávka.

9. Na základe šetrenia I. trieda 7. kolo Slovan Vadičov – FK Čadca B, nariaďujeme TJ Slovan Vadičov zvýšiť usporiadateľskú službu na 8 členov do konca jesennej časti súť. ročníka 2013/2014.

10. Upozorňujeme FK na povinnosť predkladať pred MFZ R zoznam usporiadateľskej služby na osobitnom tlačive.

11. Nariaďujeme odohrať 10. kolo QUICK SPORT I. triedy 6.10. 2013 o 14.30 hod.:

· Kysučan Korňa - Tatran Krásno nad Kysucou B

· FK Čadca B Horelica - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina (HP Horelica)

· Tatran Turzovka - OŠK Rudina

· Slovan Nová Bystrica - FK Nesluša

· Snaha Zborov nad Bystricou - Slovan Ladonhora Vadičov

· Slovan Podvysoká - Spartak Vysoká nad Kysucou

· TJ Beskyd Svrčinovec - Slovan Rudinská

12. Nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT II. triedy 6.10. 2013 o 14.30 hod.:

· Spartak Radôstka - TJ Beskyd Svrčinovec B (HP Klubina)

· Javorník Makov B - OŠK Snežnica (5.10. o 14.30)

· FK Lodno - TJ Olešná

· Slávia Zákopčie - Tatran Oščadnica

· Kysučan Ochodnica - Rozkvet Klubina

13. Pripomíname FK, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí.

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky dohrávok:4. kolo žiaci sk A OŠK Rudina – Kys. Lieskovec 0:9, FK Lodno – Spartak Radôstka 2:4, 1. kolo žiaci sk. B Slovan Klokočov – ŠK Javorník Makov  1 :0

2. Schválené dohody dohrávok:

· Spartak Radôstka - Kysučan Ochodnica (27.9. o 16.00, HP Ochodnica), žiaci sk. A 1. kolo

· OŠK Rudina - FK Lodno (27.9. o 16.00) žiaci sk. A 2. kolo

· FK Reamos Kys. Lieskovec - Tatran Oščadnica   (26.9. o 14.30) žiaci sk. A 1. kolo

· Slovan Klokočov - TJ Kysučan Korňa (27.9. o 16.00) žiaci sk. B 2. kolo

· Slovan Podvysoká - Beskyd Svrčinovec (4.10. o 16.00) žiaci sk. B 1. kolo

· Javorník Makov B – Tatran Oščadnica (19.10. o 12.00 predz. dosp. B) ml. žiaci 3.kolo

3. Schvaľujeme výsledky 4. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

4. Schvaľujeme výsledky 8. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.

5. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT ml. žiaci

6. Na základe šetrenia kontumujeme MFZ 7 . kolo I. trieda žiaci sk. A TJ Kysučan Ochodnica – FK Lodno 3:0, 3 body priznávame TJ Kysučan Ochodnica.

7. Odstupujeme na doriešenie DK z MFZ 7 . kolo I. trieda žiaci sk. A TJ Kysučan Ochodnica – FK Lodno: kapitán FK Lodno  Daniel Šamaj (1289016), vedúci mužstva FK Lodno  Rastislav Zeman, tréner mužstva FK Lodno  Ján Šplhák.

8. Nariaďujeme FK v kategórii st. žiaci aby predložili vzájomné dohody dohrávok 1.-4.kola

9. Nariaďujeme odohrať 6. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 6.10. 2013 o 12.00 hod.:

· Spartak Radôstka - MŠK Kysucké Nové Mesto B (HP Klubina, predz. dosp.)

· Kysučan Korňa - OŠK Rudina  (predz. dosp)

· TJ Slovan Skalité - FK Nesluša (5.10. o 14.30)

· Kysučan Ochodnica - Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. dosp)

10. Nariaďujeme odohrať 10. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A  6.10. 2013 o 10.00 hod.:

· voľný žreb - FK Lodno

· OŠK Rudina - Spartak Radôstka

· Slovan  N. Bystrica - FK Reamos Kys. Lieskovec

· Kysučan Ochodnica - Tatran Oščadnica

11. Nariaďujeme odohrať 10. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B  6.10. 2013 o 10.00 hod.:

· Javorník Makov B - TJ Kysučan Korňa (11.30)

· Slovan Klokočov - Slovan Podvysoká

· FK Čadca C - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (11.00, HP Horelica)

· Beskyd Svrčinovec - voľný žreb

12. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci U13::

· MŠK Snežnica - Tatran Oščadnica (6.10. o 10.30)

· Javorník Makov - Slovan Podvysoká (5.10. o 12.30, predz. dosp. B)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

61. Marek Mitka, 1227416, Rozkvet Klubina – 1 MFZ nepod. od 23.9.2013. DP 1/5a. (ZBF 10 eur)

62. Patrik Vnuk, 1215802, Beskyd Svrčinovec – 1 MFZ nepod. od 23.9.2013. DP 1/5a. (ZBF 10 eur)

63. Filip Lehocký, 1164988, Tatran Krásno B - 1 MFZ nepod. od 22.9.2013. DP 1/5a. (ZBF 10 eur)

64. František Urbánek, 1218564, Slovan Rudinská - 1 MFZ nepod. od 23.9.2013. DP 1/5a. (ZBF 10 eur)

65. Kristián Ďurinka, 1253465, Spartak Radôstka, dorast – 4 MFZ nepod. od 23.9.2013. DP 1/4a.(ZBF 5 eur)

66. Dominik Kubištel, 1253935, Spartak Vysoká, dorast – 6 MFZ nepod. od 23.9.2013. DP 1/3b. (ZBF 5 eur)

67. Ľubomír Mrenka, 1259941, Kysučan Ochodnica, dorast – 1 MFZ nepod. od 22.9.2013. DP 1/5a. (ZBF 5 eur)

68. Matej Gašinec, 1229100, Tatran Krásno B – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 22.9.2013. DP 1/13-5a. (ZBF 10 eur)

69. DK po prešetrení incidentu zo zápasu 7. kola I. triedy, medzi Slovan Ladonhora Vadičov – FK Čadca B hraného dňa 15.9.2013 ukladá klubu  Slovan Ladonhora Vadičov disciplinárne opatrenie, peňažnú pokutu vo výške 50 eur (ZBF). DP 2/1b, čl. 7/3b, čl. 9/3, čl. 22/d. (ZBF 7 eur)

70. DK po objasnení veci a stanovisku odbornej komisie zo zápasu 7 . kolo I. trieda žiaci sk. A TJ Kysučan Ochodnica – FK Lodno hraného dňa 15.9.2013, ukladá vedúcemu mužstva FK Lodno, Rastislav Zeman, disciplinárne opatrenie, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 3. mesiace nepod. od 25.9.2013. DP 1/9-2b, čl. 22/d,f. (ZBF 10 eur)

71.DK po objasnení veci a stanovisku odbornej komisie zo zápasu 7 . kolo I. trieda žiaci sk. A TJ Kysučan Ochodnica – FK Lodno hraného dňa 15.9.2013, ukladá trénerovi mužstva FK Lodno, Ján Šplhák, disciplinárne opatrenie, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na 3. mesiace nepod. od 25.9.2013. DP 1/9-2b, čl. 22/d,f. (ZBF 10 eur)

72. DK po objasnení veci a stanovisku odbornej komisie zo zápasu 7 . kolo I. trieda žiaci sk. A TJ Kysučan Ochodnica – FK Lodno hraného dňa 15.9.2013, ukladá kapitánovi mužstva FK Lodno Daniel Šamaj, disciplinárne opatrenie, zákaz výkonu funkcie na 3. mesiace nepod. od 25.9.2013. DP 1/9-2b, čl. 22/d,f. (ZBF 5 eur)

73. . DK po objasnení veci a stanovisku odbornej komisie zo zápasu 7 . kolo I. trieda žiaci sk. A TJ Kysučan Ochodnica – FK Lodno hraného dňa 15.9.2013, ukladá klubu FK Lodno disciplinárne opatrenie peňažnú pokutu vo výške 80 eur. DP 2/6, čl. 22/f. (ZBF 7 eur)

74. DK berie na vedomie úhradu zberných faktúr dotknutých klubov špecifikovaných v US č. 10 bod 59. A súčasne zastavuje disciplinárne konanie vo veci. DP čl. 18/1.

75. DK vyhovuje žiadosti hráča Snaha Zborov, Filip Gera, 1210564 a mení trest na podmienečný na 1 MFZ so skúšobnou dobou do 25.12.2013. DP čl. 31/2.  (ZBF 10 eur)

76. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. KR plánuje školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail:sekretariát@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.

2. KR upozorňuje všetkých R na povinnosť mať k dispozícii na stretnutí svoje prístupové kódy k ISSF a zároveň nahlasovať prostredníctvom zápisu o stretnutí nepripravenosť nominácii družstiev v ISSF pred stretnutím.

3. KR upozorňuje R na dôsledné vypisovanie zápisov o stretnutí(uvádzanie presných názvov kategórie súťaže v hlavičke zápisu a presné názvy oddielov podľa rozpisu súťaže.)

4. Chyby v zápisoch: 25.8.2013: Jantoš -0,4; Dikoš -0,2; Mosor -0,5; Špulica -0,7; Jedinák -2,0; 1.9.2013: O. Špalek -0,2, Kajánek -0,2; Ševčík 2,0; Kupka -0,2; Sabela -0,2; Špalek -0,4; 8.9.2013: Židek -0,6; Červenec -0,2; Jedinák -0,2; Šlapka -0,2; Červenec -0,2; 15.9.2013: Trúchly -0,4; Bohovič -0,2; Dikoš -0,2; Špulica -2,0; O.Špalek -1; A. Špalek -0,2; 22.9.2013: Dikoš -0,9; Šlapka -0,2; Janec -0,4; Kubiš-0,2; Bohovič -0,2; Maják -0,5.

5. Ospravedlnení: 5.10. 2013 Žák, 28.9.-29.9.2013 O. Špalek (oneskorene)

6. Ďalšie zasadnute KR 10.10.2013 o 15.00 hod.

Matričná komisia – František Mrmus

1. Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2. V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3. Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

· vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej je nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdŕžaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

· v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

· za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich zodpovedá príslušný FK.

Správy zo sekretariátu

· TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 15. októbra 2013 - prihlášku nájdete na www.ssfz.sk [1] / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

· TMK SsFZ pripravuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a C licencie dňa 17. novembra 2013 v Banskej Bystrici. Vyzývame trénerov, ktorí by mali záujem aktívne vystúpiť na uvedenom seminári s teoretickou prednáškou alebo praktickým výstupom (rozsah 30 min.), aby zaslali tému a tézy svojho výstupu na mail: peterstefanak@gmail.com [2] do 15. októbra 2013.

1. Za účelom propagácie futbalu na strednom Slovensku, ObFZ na žiadosť SsFZ vyzýva futbalové kluby na Kysuciach na zaslanie fotogalérie s krátkym popisom akejkoľvek rekonštrukcie a inovácie futbalových štadiónov za posledné 4.roky. Materiál bude podkladom pre tvorbu publikácie vydanej SsFZ v Banskej Bystrici. Materiál zasielajte emailovou poštou na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk.

2. Sekretariát ObFZ Kysúc bude v dňoch 27.9.2013 – 1.10.2013 zatvorený.

3. Žiadame kluby aby nahlásili na ObFZ číslo účtu, na ktorý žiadajú poslať preplatok na kauciách.

· Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ). Viac informácií na -http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy