Úradná správa č. 11 - 12/13

zo dňa zo dňa 21.9. 2012

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 19.9.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 5. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 19.9.2012.

5.Upozorňujeme TJ Slovan Podvysoká B na dodržiavanie čl. 9 písm. f Rozpisu súťaže – označenie usporiadateľskej služby.

6. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy 30.9. 2012 o 15.00 hod.:

 • TJ Beskyd Svrčinovec - Kysučan Korňa
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Slovan Podvysoká (HP Povina)
 • ŠK Čierne - Snaha Zborov nad Bystricou
 • TJ Nesluša - Tatran Turzovka
 • TJ Olešná -  Spartak Vysoká nad Kysucou
 • OŠK Rudina - FK Čadca B Horelica
 • Slovan Rudinská - Tatran Krásno nad Kysucou B

7. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT II. triedy 30.9. 2012 o 15.00 hod.:

 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov - Javorník Makov B
 • Kysučan Ochodnica - Slovan Podvysoká B
 • voľný žreb - Slávia Zákopčie
 • Tatran Oščadnica - OŠK Snežnica
 • Spartak Radôstka - Rozkvet Klubina
 • voľný žreb - FK Lodno

Úsek mládeže

1. Upozornenie pre súťaž mladších žiakov: vzhľadom k tomu, že 10. kolo súťaže pripadá na 4.11.2012, nariaďujeme 10. kolo na základe vzájomných dohôd odohrať v termíne do 10. 10. 2012. Jedná sa o následovné MFZ: · TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Ochodnica · MŠK Snežnica - FK Javorník Makov

2. Schvaľujeme výsledky 5. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

3. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 19.9.2012.

4. Schvaľujeme výsledky 5. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A a sk. B.

5. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B  ku dňu 19.9.2012.

6. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT I. trieda mladší žiaci.

7. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy mladší žiaci ku dňu 19.9.2012.

8. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 30.9. 2012 o 12.30 hod.:

 • voľný žreb - Slovan Skalité
 • TJ Nesluša - voľný žreb
 • Beskyd Svrčinovec - Kysučan Ochodnica (29.9. o 15.00)
 • Tatran Oščadnica - Spartak Vysoká nad Kysucou (29.9. o 14.00)
 • OŠK Rudina - Kysučan Korňa
 • Spartak Radôstka - voľný žreb

9. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 30.9. 2012 o 10.00 hod:

 • Kysučan Ochodnica - FK Čadca C Horelica
 • TJ Nesluša - voľný žreb
 • OŠK Rudina - Slovan Nová Bystrica
 • Spartak Radôstka - FK Lodno (predz. A o 13.00)

10. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 30.9. 2012 o 10.00 hod.:

 • Slovan Klokočov - Javorník Makov (HP Olešná)
 • Polom Raková - TJ Olešná (29.9.)
 • Beskyd Svrčinovec - Slávia Zákopčie (29.9. o 12.30)
 • Kysučan Korňa  - Spartak Vysoká nad Kysucou

11. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov 30.9.2012:

 • TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Skalité (12.00)
 • voľný žreb - FK Polom Raková
 • FK Javorník Makov - MŠK Snežnica (29.9. o 13.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

36. Dušan Drabina, 890820, Javorník Makov B – 1 MFZ nepodmienečne od 17.9.2012. DP 1/5a.

37. Andreas Stolárik, 910506, Javorník Makov B - 1 MFZ nepodmienečne od 17.9.2012. DP 1/5a.

38. Jozef Michalíček, 850228, Kysučan Korňa - 1 MFZ nepodmienečne od 17.9.2012. DP 1/5a.

39. Michal Janita, 861117, Spartak Vysoká – 4 MFZ nepodmienečne od 17.9.2012. DP 1/3a. Za použitia čl. 21/1 A čl. 23c.

40. Michal Koza, 940709, Tatran Oščadnica – 3 MFZ nepodmienečne od 17.9.2012. DP 1/4a.

41. Kristián Ďurinka, 951018, Spartak Radôstka, dorast – 1 MFZ nepodmienečne od 17.9.2012. DP 1/5a.

42. DK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.9.2012 o 14.00 hod. vedúceho mužstva FK Čadca B – Milan Vojtek, za účelom objasnenia stavu veci uvedenej v ÚS č. 10 bod 32., eventuálne o zaslanie písomného stanoviska k veci pod následkami disciplinárnych opatrení. DK ObFZ predmetné disciplinárne konanie uzavrie na najbližšom zasadnutí.

43. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

44. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 • Tel. kontakt na R Miroslav Poliak 0911941231, Jozef Mosor 0918954582.
 • Predvolávame na 27.9. o 15.30 R Belanec (nedostatky v zápise 16.9. Podvysoká B - Makov B).
 • Ospravedlnení: Špalek 22.9., Ondrašina 22.-23.9., Kvašňovský 29.-30.9., Blažek do ukončenie PN, Zacher 29.-30.9. 2012.
 • Pozastavujeme delegovanie R Matejka do vyriešenia.
 • Vyzývavame R Matejku k nahláseniu čísla účtu na sekretariát ObFZ Kysúc najneskôr do 24.9. 2012.
 • Ďalšie zasadnutie KR 27.9. 2012 o 14.30 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť v novembri 2012 prvý beh školenia C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a prvý beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk/komisie/trénersko-metodická komisia/materiály/plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk/aktuality

Upozorňujeme kluby na povinnosť uhradiť druhú zálohovú platbu za činnosť R.

Na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréner a delegáti v priečinku Rozhodcovia (dole prílohy na stiahnutie) sú zverejnené odmeny R a DZ za mesiac august 2012.

 • V rámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.
 • Rozhodcom ObFZ Kysúc v súvislosti s povinnosťami v ISSF systéme oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek nejasností a problémov im je k dispozícii sekretariát ObFZ Kysúc. Vo vlastnom záujme sa môžu dopredu ohlásiť a bude im poskytnuté doplňujúce školenie s ukážkou práce (elektronický zápis) a ďalšie informácie. Rovnako môžete sekretariát v prípade problémov so zápisom kontaktovať aj v čase zápasov, resp. po nich pri uzatváraní zápisu.

Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF nájdete na web stránke ObFZ v článku Zmeny v matričných úkonoch od 1.9. 2012

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy