Úradná správa č. 10 - 20/21

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 09.09.2020 o.i :

Schválil:

1. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie zrušil organizáciu zimných halových turnajov dorastu , žiakov a prípraviek o pohár predsedu ObFZ Kysúc.

2. Organizáciu konferencie ObFZ Kysúc v mesiaci november 2020.

3. Po vzájomnej dohode v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie dočasne pozastavil medzinárodnú spoluprácu zväzov Čadca, Skoczow, Frýdek Mistek.

Zobral na vedomie:

1. Kontrolu uznesení.

2. Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc.

3. Opatrenia úradu verejného zdravotníctva pre hromadné podujatia.

4. Vyhodnotenie kurzu trénerov UEFA C v Kysuckom Novom Meste.

5. Správu hospodárskej komisie.

6. Hodnotenie rozbehu súťaží ObFZ Kysúc.

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Odporúčame hráčom, členom realizačných tímov, rozhodcom a DZ, ktorí absolvovali test na Covid 19, aby sa zúčastnili najbližšieho MFS, až po obdržaní negatívneho výsledku testovania.

2. Upozorňujeme FK:

2.1. RS ObFZ Kysúc 2020/2021 je uverejnený na stránke http://www.obfzkysuc.sk/novinky

2.2. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.8/4.

2.3. Na zmeny termínov stretnutia sa riadiť RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.17/3,8.

2.4. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ.

2.5. Upozorňujme na novelizáciu Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 31. 7. 2020) tu.

3. Vzájomná dohoda:

3.1. Slovan Podvysoká - Spartak Radôstka MFS 1.kolo a 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

3.2. MŠK Snežnica - TJ Štart Dunajov 6.kolo a 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

3.3. TJ SLOVAN KLOKOČOV - FK Polom Raková MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.09.2020 o 16:30 hod.

Úsek mládeže:

1. Vzájomná dohoda:

1.1. MŠK Snežnica – Slovan Podvysoká MFS 2.kolo a 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

1.2. MŠK Snežnica – TJ Slovan Skalité MFS 4.kolo a 11.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

1.3 TJ Slovan Podvysoká  - TJ Slovan Skalité MFS 8.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.10.2020 o 10:00 hod.

1.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité MFS 5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2020 o 16:00 hod.

1.5. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - TJ Slovan Skalité MFS 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.10.2020 o 16:00 hod.

1.6. TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC MFS 4.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.09.2020 o 12:30 hod.

1.7. TJ Kysučan Ochodnica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 4.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 19.09.2020 o 10:00 hod.

1.8. TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica MFS 3.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 13.09.2020 o 13:00 hod.

2. Kontaktné údaje na organizátorov turnajov v kategórií prípravka:

1. Krásno - Marián Ondrušek 0907 169 121

2. Čadca - Tomáš  Tlelka   0907  610  530

3. Turzovka - Roland Šmahajčík 0948  186  944

4. Stará Bystrica - Laco Kolembus   0905  979  882

5. Lodno - Rastislav Zeman 0907  840  849

6. Snežnica - Peter Smieško   0914 234 784

7. Kys. Lieskovec - Miroslav Žák    0903  021  074

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

12. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2 b2 a čl. 37/3 DP: Martin Ukrop (1187873) MŠK Snežnica od 7.9.2020  (10 eur MZF)

13. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1a. DP : Ján Randa (1274586) TJ Kysučan Ochodnica , vylúčený za HNS – sotenie súpera nadmernou silou  v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa čl. 49/2a DP od 07.09. 2020 (10 eur MZF).

14. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1a. DP : Šimon Pečalka (1339827) OŠK Rudina U19 , vylúčený za HNS – podrazenie  súpera mimo súboja o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa čl. 49/2a DP od 07.09. 2020 (7 eur MZF).

15. DO začína podľa čl. 71/3a DP disciplinárne konanie voči divákovi mužstva TJ Slovan Podvysoká zo zápasu 2. kola VI. liga U19 medzi TJ Slovan Podvysoká – MŠK Snežnica , hraného dňa 5.9.2020. DO za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.9.2020 o 15:00 hod. – HÚ Lukáš Palica a predsedu klubu TJ Slovan Podvysoká - Ľubomír Hranec. Účasť menovaných je vzhľadom k závažnosti disciplinárneho konania nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

16. DO na základe odstúpenia ŠTK , podľa čl.9/1c DP a RS 27/11 ukladá klubu FK Vadičov U 13, DS – podľa čl.12/1- DP -pokutu vo výške 350 eur.

17. DO na základe odstúpenia ŠTK , podľa čl.9/1c DP a RS 27/11 ukladá klubu TJ Štart Dunajov U 15, DS – podľa čl.12/1- DP -pokutu vo výške 350 eur.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.7:

• 7K SO 12.09.2020 15:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica – FK Vadičov: R Petrák za Hrtús

• 3K NE 13.09.2020 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica – MŠK Snežnica: hrá sa o 13:00 platí pôvodná delegácia R Drahňák, Chrastina G., Chrastina N.

2. Upozorňujeme R, ktorí majú zmluvy so SsFZ, aby na zápasoch mládeže SsFZ uvádzali dôvod udelenia ŽK. U mladších žiakov U13 treba v zápise uvádzať, aj kto bol ocenený ako najlepší hráč za každé družstvo.

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.

2. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

3. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:

• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,

• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,

• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Tréner PPTF pre ObFZ Kysúc - Jaroslav Šidlo

Po korona prestávke pokračuje SFZ v projekte podpory talentovaných futbalistov zameraný na hráčov ročníky narodenia 2007, 2008, 2009.

Cieľom projektu je dať možnosť sa prezentovať chlapcom mimo útvary talentovanej mládeže a futbalové akadémie, reprezentovať výber ObFZ Kysúc a byť vybraný na záverečné regionálne sústredenia, turnaje a futbalové tábory za účasti súčasných a bývalých hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie a iných zvučných osobností z futbalových kruhov.

V rámci COVID – opatrení sú hráči povinný si priniesť rúška a vyplnený dotazník vyhlásenia zákonného zástupcu /vypĺňa za hráča rodič, nie klub!/ Vyhlásenie je prílohou nominácie, poprosím vytlačiť, vyplniť a priniesť na zraz. V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Jaroslava Šidla +421 948 303 905 Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky, pitný režim.

Nominácia U13 na 21.09.2020 PPTF SFZ 2008 v Zborove nad Bystricou

Nominácia U12 na 21.09.2020 PPTF SFZ 2009 v Zborove nad Bystricou

Prehlásenie COVID 19

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Čadca, Staškov, že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy