Úradná správa č. 10 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. ŠK  Radoľa - TJ Kysučan Korňa MFS 5.kolo VI. liga DOUBLE STAR BET  ObFZ Kysúc dňa 04.10.2019 o 16.00 hod.

2.Upozorňujeme FK:

2.1. Pre identifikáciu hráča už nie je povinné nosiť RP do kabíny R. Podľa SP čl.43/3 Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.

3.Berieme na vedomie:

3.1. podanie TJ Spartak Radôstka  odôvodnenie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.8/4.- povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo

3.2. podanie TJ Slovan Rudinská odôvodnenie RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.8/4.- povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo

Úsek mládeže:

1. Upozorňujeme FK:

1.1. Zmena pravidiel súťaže mladších žiakov, podľa RS čl.4 bod 1.

2.Vzajomná dohoda:

2.1. TJ Tatran Oščadnica - FK LODNO MFS 3.kolo IV. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.10.2020 o 11.00 hod.

2.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 10.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.04.2020 o 10.00 hod.

2.3. FK VADIČOV - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.04.2020 o 11.00 hod.-zmena poradia

2.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK VADIČOV MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.09.2019 o 11.00 hod.-zmena poradia

2.5. TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Klokočov MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.09.2019 o 10.00 hod.

3.Schvaľuje:

3.1. MŠK Snežnica - ŠK Čierne MFS 3.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.09.2019 o 13.00 hod.

3.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - MŠK Snežnica MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.09.2019 o 10.00 hod.

3.3. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK VADIČOV  MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.10.2019 o 10.00 hod.

3.4. FK LODNO - TJ Kysučan Korňa MFS 2.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.09.2019 o 16.30 hod.

3.5. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA- ŠK Čierne MFS 8.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 20.10.2019 o 10.00 hod.

4.Začiatok súťaže prípraviek je stanovený na 14.9.2019 o 12.00 hod,UHČ Sobota. Rozlosovanie dvojkolovo je zverejnené na www.futbalnet.sk. Komisia bude akceptovať všetky vzájomné dohody.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

11.  Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 – Tomáš Behúň (1164939) OŠK Rudina, vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácií podľa čl. 45/1 DP. DS- pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2a DP od 9.9.2019 (10 eur MFZ).

12. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 – Dominik Holienka (1377425) TJ Štart Dunajov U15, vylúčený za HNS – kopnutie súpera mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP. DS- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 49/2b DP  od 9.9.2019 (7eur MFZ).

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.5:

• 5K SO 14.09.2019 15:30 VI.liga DOUBLE STAR BET Športový klub Nesluša – TJ Snaha Zborov nad Bystricou: R Staškovan za Zacher

• 5K NE 15.09.2019 15:30 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Slovan Podvysoká – FK Vadičov:  R Zacher za Mikula, DZ Jurišta

• 5K NE 15.09.2019 15:30 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Slovan Nová Bystrica – TJ Slovan Rudinská:  R Mikula za Staškovan

• 3K SO 14.09.2019 12:00 IV.liga U13 QUICK SPORT ŠK Čierne – OŠK Rudina: R Fonš, hrá sa 14.9.2019 SO o 12:00

• 3K NE 08.09.2019 13:30 IV.liga U13 QUICK SPORT MŠK Snežnica – FK Čadca B:  R Vlček, hrá sa 15.9.2019 NE o 10:00

2. Fyzické previerky vybraných R sa uskutočnia v piatok 20.9.2019 o 18.00 na štadióne v Čadci. Behať sa bude Cooperov test (limit 2400 m). Previerok sa zúčastnia R (do 30 rokov): Belko D., Drahňák, Funtek, Golis, Handlovský, Chrastina G., Chrastina N., Kubalík, Makyňa, Novotná, Sekerka, Špalek Š., Vlček

3. Aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22- b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

2. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ Kysúc žiadosť zamietne.

3. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:

- Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,

- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,

- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

II. časť (z 20.6.2019):

- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

- kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

III. časť (z 20.6.2019):

- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,

- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),

- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

4. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok      10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy