Úradná správa č. 10 - 17/18

Zo dňa : 15.09.2017

 

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme FK Čadca B na povinnosť v zmysle Pokynov SFZ registráciu športových odborníkov v systéme ISSF.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6.kolo  zo dňa 10.09.2017

2.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 13.09.2017

2.3. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2.kolo  zo dňa 10.09.2017

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 13.09.2017

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 24.09.2017 o 15.00 hod.:

Športový klub Nesluša - TJ Spartak Radôstka ( 23.09.2017 o 15.00 hod., HP Rudina)

FK Čadca (B) - TJ Pokrok Stará Bystrica (HP Horelica)

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Kysučan Korňa - TJ Olešná

TJ Slovan Podvysoká - ŠK Radoľa

FK VADIČOV - TJ Slovan Nová Bystrica

3.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 24.09.2017 o 15.00 hod.:

TJ Rozkvet Klubina - FK LODNO

TJ Slávia Zákopčie - OŠK Snežnica

Úsek mládeže:

1.Žiadame FK, aby žiadosti o zmenu termínu posielali výhradne cez „Zápis -Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1. Žiadosť MŠK Kysucké Nové Mesto o zmenu UHČ na sobotu o 10.00 hod, v kategórií U13.

2.2. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 1. kolo zo dňa 09.09.2017

2.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 1. kolo zo dňa 10.09.2017

2.4. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 1. kolo zo dňa 10.09.2017

2.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 13.09.2017

2.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 13.09.2017

3. Vzájomná dohoda:

ŠK Javorník Makov - FK Polom Raková  MFS 5. kolo V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  dňa nedeľa 11.10. 2017 o 16.00 hod.

4. ŠTK KM nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 23.09.2017 o 12.30 hod.:

ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa

FK LODNO - OŠK Rudina

TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Javorník Makov

MŠK Snežnica - FK Polom Raková ( 23.09. 2017 o 14.00 hod.)

4.2. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 24.09.2017 o 10.00 hod.:

TJ Slovan Skalité - ŠK Čierne

TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica

MŠK Snežnica - TJ SLOVAN KLOKOČOV

4.3. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 24.09.2017 o 12.00 hod.:

TJ Slovan Skalité - ŠK Čierne

TJ Kysučan Korňa - FK LODNO

Športový klub Nesluša - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA (HP Rudina)

5.Berieme na vedomie podnet R Erik Mrmus

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

5.Tomáš Šimanica (1258638) FK Čadca – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 11.9.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1.Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.7:

•7K 17.09.2017 15:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Slovan Podvysoká (A) AR1 Špalek Š. za Majáka

•7K 17.09.2017 10:00 3A.liga Ž FK Čadca (B) - ŠK Javorník Makov Trúchly

•7K 17.09.2017 15:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná  - FK Polom Raková DZ Hurík

•7K 17.09.2017 15:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica - TJ Pokrok Stará Bystrica  DZ Vojtuš

•7K 17.09.2017 15:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka – TJ Tatran Oščadnica DZ Vrtel

 

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme klubom VI. ligy ObFZ Kysúc, že ostatné náhrady pre R a DZ za mesiac august, ktoré im neboli započítané do zbernej faktúry im budú pridané do zbernej faktúry za september.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy