Úradná správa č. 10 - 16/17

zo dňa 16.9.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6.kolo  zo dňa 11.09.2016

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3.kolo  zo dňa 11.09.2016

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 14.09.2016.2016

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 14.09.2016.2016

2. Oneskorené začiatky stretnutí:

TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Nová Bystrica (Predzápas dorast)

3.ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 25.09.2016 o 15.00 hod.:

FK Nesluša - TJ Pokrok Stará Bystrica ( SO 24.09.2016 o 15.00 hod.)

FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Nová Bystrica ( SO 24.09.2016 o 15.00 hod.)

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Tatran Oščadnica

TJ Olešná - FK Polom Raková

TJ Kysučan Korňa - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ Spartak Radôstka - FK Čadca (B)

TJ Slovan Podvysoká - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

3.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 25.09. 2016 o 15.00 hod.:

FK VADIČOV - OŠK Snežnica

TJ Rozkvet Klubina - FK LODNO

ŠK Radoľa - TJ Slávia Zákopčie

Úsek mládeže :

1. Na základe zistených skutočností a porušenia čl. 49/2,3,4,čl.56/c,d,k,l,m,n,čl.63/b,čl.66/2d,e čl.75/2 SP v stretnutí 2.kola V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 medzi ŠK Javorník Makov - FK LODNO kontumujeme MFS v prospech FK LODNO, priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK LODNO podľa SP čl.81 bod 1/a,b,c.  Trénera D Stanislav Olšovský (1147295) ,vedúci D Milan Stolárik nar.12.07.1960,kapitán D Ľubomír Chuděj (1298479) odstupujeme na D.org.

2. Berieme na vedomie list FK Slávia Staškov. Upozorňujeme FK na dodržiavanie RS čl.10 bod 15.

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 3. kolo zo dňa 11.09.2016

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 7. kolo zo dňa 11.09.2016

3.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 7. kolo zo dňa 11.09.2016

3.4. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 3. kolo zo dňa 11.09.2016

3.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 14.09.2016

3.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 14.09.2016

3.7. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 14.09.2016

4. ŠTK KM nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 25.09.2016 o 12.30 hod.:

TJ SLOVAN KLOKOČOV - FK LODNO ( SO 24.09.2016 o 14.00 hod.,HP Olešná)

MŠK Snežnica - FK Polom Raková ( SO 24.09.2016 o 14.00 hod.)

TJ Pokrok Stará Bystrica - OŠK Rudina

TJ Spartak Radôstka - ŠK Javorník Makov

4.2. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 25.09.2016 o 10.00 hod.:

ŠK Čierne - FK Slávia Staškov (SO 24.09.2016 o 10.00 hod.)

TJ Tatran Oščadnica - Voľno

TJ Slovan Skalité - Voľno

MŠK Snežnica - TJ Kysučan Korňa

4.3. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo dňa 25.09.2016 o 12.00 hod.:

ŠK Čierne - FK Slávia Staškov (SO 24.09.2016 o 12.00 hod.)

FK Nesluša - TJ Slovan Skalité (SO 24.09.2016 o 13.00 hod.)

TJ Tatran Oščadnica - Voľno

MŠK Snežnica - TJ Kysučan Korňa

4.4. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 25.09.2016 o 10.00 hod.:

Štart Dunajov - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Kysučan Ochodnica - FK LODNO

OŠK Rudina - Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

17. Peter Riško (1217280) TJ Slávia Zákopčie – DO, pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 12.9.2016. DP čl. 37/3, čl. 37/3, čl. 9/2bii, čl. 17, čl. 36/1a. (10 eur MFZ)

18. Lukáš Mihálik (1336305) MŠK Snežnica – pozastavenie výkonu športu na 4 MFS od 12.9.2016. DP čl. 48/1b,2a, čl. 9/2bii, čl. 17, čl. 36/1a. (10 eur MFZ)

19. D. Org. na základe žiadosti hráča FK Slovan Podvysoká Martin Bytčánek (1171099) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO a zvyšok DO 15 dní, menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 14.9.2016 do 14.12.2016. DP čl. 41/1,3. (10 eur MFZ)

20. D. Org. po objasnení všetkých okolností previnenia, upúšťa od potrestania hráča  Jakub Zajac (1354600) FK Slávia Staškov z MFS IV. liga U13 medzi MŠK Snežnica  - FK Slávia Staškov hraného dňa 1.9.2016. DP čl. 5/2, čl. 38/1, čl. 70, čl. 78. (5 eur MFZ)

21. D. Org. po objasnení všetkých okolností previnenia, z MFS IV. liga U13 medzi MŠK Snežnica  - FK Slávia Staškov hraného dňa 1.9.2016, trestá:

a) vedúceho mužstva FK Slávia Staškov Mário Koňušík – DO, upozornenie. DP čl.9/1a, čl. 10/1.

b) trénera mužstva FK Slávia Staškov Daniel Králik – DO, upozornenie. DP čl.9/1a, čl. 10/1.

(10 eur MFZ)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

Zmeny DLč.7

Stretnutie:

6.liga dospelí  18.9 o 15:00 FK Tatran Turzovka - FK Nesluša Maják - Špalek A

18.9 o 15:00 TJ Tatran Oščadnica - TJ Pokrok Stará Bystrica Mikula – Káčerík

7.liga dospelí  18.9 o 15:00TJ Slávia Zákopčie -TJ Rozkvet Klubina Jantoš – Fonš

5.liga U19 17.9 o 12:30 OŠK Rudina - MŠK Snežnica Funtek – Mrmus

5.liga U19 17.9 o 12:30 FK Polom Raková - TJ Spartak Radôstka Kolesnáč

5.liga U19 17.9 o 14:00 ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Klokočov Kupka

3.liga SŽ/MŹ  17.9 o 10:00 12:00 FK Čadca B - ŠK Javorník Makov Žák

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 

Trénersko metodická komisia - František Mrmus

Vzdelávanie trénerov SsFZ

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať:

- školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    17. – 20. 11. 2016

2. blok    16. – 18. 12. 2016

3. blok    21. – 22. 01. 2017

07. 03. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného).

- školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch:

1. blok    26. – 27. 11. 2016

2. blok    17. – 18. 12. 2016

07. 02. 2017 – záverečné skúšky

Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného)

- doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€

Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na tlačivách prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Správy zo sekretariátu

1. ObFZ Kysúc v spolupráci so spoločnosťou SPORTIKA sa rozhodol podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc. Každý klub si môže na sekretariáte vyzdvihnúť pre potreby klubu lekárničku. Kluby, ktoré si ešte lekárničku nevyzdvihli: Kysučan Korňa, Spartak Vysoká, Čadca Horelica, Kysučan Ochodnica, Spartak Radôstka, Slávia Zákopčie, Slovan Rudinská

2. Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícií na OBFZ Kysúc. KNM, Čadca, S. Bystrica, Krásno nad Kysucou, Raková, Radoľa, Turzovka, Podvysoká.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy