Úradná správa č. 10 - 15/16

zo dňa 11.09.2015

 

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo  zo dňa 06.09.2015

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo  zo dňa 06.09.2015

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 09.09.2015.

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 09.09.2015.

2. Na základe zápisu R z MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo FK VADIČOV - TJ Beskyd Svrčinovec, trénera Hostí Pavol Kulla 04.04.1971 odstupujeme na DK.

2.1. Z MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo FK VADIČOV - TJ Beskyd Svrčinovec R Marián Ševčík, odstupujeme na KR

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 8. kolo dňa 20.09.2015 o 15.00 hod.:

FK Polom Raková - FK Nesluša

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Tatran Oščadnica (HP Povina)

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Rudinská

TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Čadca (B)

TJ Slovan Podvysoká - FK Tatran Turzovka

TJ Kysučan Ochodnica - ŠK Radoľa

3.2. Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 20.09.2015 o 15.00 hod.:

FK Lodno - TJ Beskyd Svrčinovec

TJ Slávia Zákopčie - FK VADIČOV

TJ Olešná - TJ Spartak Radôstka

TJ Rozkvet Klubina - voľno

OŠK Snežnica - OŠK Rudina (B)

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 1. a 2. kolo zo dňa 06.09.2015

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 1. kolo zo dňa 04.09.2015

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 3. a 4. kolo zo dňa 06.09.2015

1.4. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 1. a 2. kolo zo dňa 06.09.2015

1.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 09.09.2015

1.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 09.09.2015

2. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 2.kolo FK Polom Raková - TJ Kysučan Ochodnica podľa SP článok 100/b v prospech FK Polom Raková, priznávame 3 body a skóre 3:0.Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica - 66eur MZF v prospech FK Polom Raková. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica v prospech ObFZ Kysúc - 17 eur MFZ.

3. Na základe žiadosti ŠK Javorník Makov oznamujeme zmenu UHČ  3 hod. pred zápasom dospelých kategórie U 15 na súťažný ročník 2015/2016.

4. Vzájomne dohody:

4.1. Štart Dunajov - MŠK Snežnica U15 20.09.2015 o 11.00 hod.

5. ŠTK KM nariaďuje:

5.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 20.09.2015 o 12.30 hod.:

FK Polom Raková - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Čadca (B)

TJ Kysučan Korňa - TJ Spartak Radôstka

5.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 15.09.2015 - utorok o 10.00 hod.:

OŠK Rudina - ŠK Javorník Makov

FK Lodno - FK Slávia Staškov

TJ Tatran Oščadnica - TJ SLOVAN KLOKOČOV

Štart Dunajov - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Kysučan Korňa - J Kysučan Ochodnica

TJ Slovan Skalité - MŠK Snežnica (15.09.2015 o 15.00 hod.)

5.3. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 20.09.2015 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - OŠK Rudina (SO 19.09.2015 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - FK Lodno

Štart Dunajov - MŠK Snežnica (20.09.2015 o 11.00 hod)

TJ Kysučan Korňa (A) - ŠK Javorník Makov

TJ Kysučan Ochodnica - FK Slávia Staškov

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ SLOVAN KLOKOČOV

5.4. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 20.09.2015 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Skalité (SO 19.09.2015 o 12.00 hod.)

FK Slávia Staškov - ŠK Javorník Makov

MŠK Snežnica - voľno

6. Upozorňujeme FK - prípravka na predloženie zoznamu hráčov, potvrdenie o lekárskej spôsobilosti hráčov, nariaďujeme zaslať na ŠTK ObFZ Kysúc.

6.1. Upozorňujeme usporiadajúce kluby na vyhotovenie zápisov o stretnutí (výsledok stretnutia, strelci gólov a dátum narodenia hráča) a zaslanie na sekretariát ObFZ Kysúc.

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

14.  Martin Kubišta (1167337) Beskyd Svrčinovec – DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 7.9.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

15. Peter Minár (1235711) FK Lodno - DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 7.9.2015. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

16. František Plaček (1202506) Kysučan Korňa - DO zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 7.9.2015. DP čl. 49/1b, 2b, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

17. Patrik Timek (1169055) FK Tatran Turzovka - DO zastavenie športovej činnosti na 4 MFS od 7.9.2015. DP čl. 49/1b, 2b, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

18. D.org podľa DP čl. 71/2a začína disciplinárne konanie voči trénerovi družstva Beskyd Svrčinovec Pavol Kulla (1043229) zo MFS 3. kola VII. ligy medzi FK Vadičov – Beskyd Svrčinovec hraného dňa 6.9.2015. D.org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.9.2015 o 14:30 z uvedeného zápasu R – Marián Ševčík, vedúceho družstva Beskyd Svrčinovec Vladimír Čilo, trénera družstva Beskyd Svrčinovec Pavol Kulla a HU – Vladimír Káčerík. Podľa čl. 16/3 DP má tréner družstva Beskyd Svrčinovec Pavol Kulla pozastavený výkon akejkoľvek funkcie súvisiacej s futbalom do rozhodnutia D. org. Účasť menovaných nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.

19. D.org. po prešetrení veci a stanovisku KR ukladá R Pavol Ježík z MFS 2.kola VII. ligy medzi Rozkvet Klubina – FK Lodno hraného dňa 30.8.2015 DO pozastavenie výkonu funkcie R a AR na 1 týždeň nepodmienečne s účinnosťou od 2.9.2015 DP čl. 63/1a,2a. Za prerokovanie menovaný uhradí poplatok 10 EUR.

20.  D.org. po prešetrení veci ukladá družstvu OŠK Rudina (U15) z MFS 3.kola IV. ligy U15 medzi MŠK Snežnica – OŠK Rudina hraného dňa 29.8.2015 DO pokarhanie DP čl. 60. D.org. dôrazne vytýka uvedenému klubu porušenie povinností súťažného poriadku a upozorňuje na možné dôsledky v prípade ak sa bude podobný nedostatok opakovať DP čl. 11/1. (7 Eur MZF)

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmeny DL č.7:

•MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 13.09.2015 o 15.30 hod.: TJ Tatran Oščadnica - FK Nesluša   AR2 Kupka za Greňa

•MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 13.09.2015 o 15.30 hod.: TJ Slovan Rudinská - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)   AR1 Chovanec František

•MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 13.09.2015 o 10.00 hod.:   FK Slávia Staškov - TJ Kysučan Korňa   R O. Spalek za Greňa

•MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 13.09.2015 o 12.30 hod.: ŠK Javorník Makov - Štart Dunajov Dikoš

•MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 13.09.2015 o 12.00 hod.:   FK Slávia Staškov - TJ Tatran Oščadnica   R O. Spalek za Greňa

•SsFZ 2K  15.09.2015 10:00 3A.liga Ž  FK Polom Raková - TJ Snaha Zborov nad Bystricou   O.Špalek

2. Ospravedlnení R: Greňo PN, Maják 13.9., Vojtuš J. 13.9.

3. Na pravidelné zasadnutie KR dňa 16.09.2015 o 15:00 predvolávame R: Ševčík, Greňo, Maják, Dikoš

4. Opakovane predvolávame na pravidelné zasadnutie KR dňa 16.09.2015 o 15,00 R - Ježík P.

5. Škola mladých rozhodcov pokračuje v stredu 16.09.2015 o 15:30 pozeraním a analýzou futbalového stretnutia III. ligy Čadca -Nová Baňa. Zraz rozhodcov zaradených do programu je o 15,00 pred budovou ObFZ Kysúc. Každý si prinesie písacie potreby a blok na zápis poznámok.

6. Zásady pri striedaní na súťažných stretnutiach mládeže riadených SsFZ BB :

- počet striedajúcich dorast 5 hráčov

- počet striedajúcich st. žiaci 7 hráčov

- Striedanie hráčov – v 2. polčase môže R prerušiť hru z dôvodu striedania max.3x, polčasová prestávka sa nepočíta do prerušenia hry z dôvodu striedania v priebehu 2. polčasu.

7. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

8. Oznamujeme R, že na sekretariáte je k dispozícii k zakúpeniu Rozpis súťaže 2015/2016.

9. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ  Kysúc.

10. Žiadame R, ktorí majú s ObFZ Kysúc uzatvorenú zmluvu o brigádnickej práci študenta aby na sekretariát doručili potvrdenie o návšteve školy.

Trénersko - metodická komisia – Mrmus František

1.TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 15. novembra 2015 (nedeľa) v Banskej Bystrici – v budove FiF UMB, Tajovského 40 od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 3. novembra 2015 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko.

2.TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA B licencie pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 13.-15. november 2015, 18. -20.december 2015, 15. – 17. január 2016, záverečné skúšky 8. marec 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

3.TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 27.- 28. november 2015, 19. - 20. december 2015, záverečné skúšky 9. február 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

• V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37RaPP), sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64 Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len DP);

• čl. 64, ods. 1, písm. e) DP, uvádza: "Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj,"

• Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64, ods. 4 DP, ktoré uvádza: "Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia, podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia, podľa tohto DP, ak iný predpis SFZ neustanovuje inak";

• DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil;

• Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť Komory SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru;

• KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

Takto uzatvorené dohody klub nikde nezasiela, ale uchováva si ich pre prípad sporu o výške odstupného.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer (vysvetlenie k zneniu čl. 19/7 RaPP). Príklad: hráč má v tomto (letnom) prestupovom období schválené hosťovanie do 30.6.2016. Toto môže byť v nasledujúcom, teda zimnom prestupovom období predčasne zrušené a v tom istom prestupovom období (zimnom) môže hráč požiadať o prestup, alebo hosťovanie do iného klubu.

Poznámka – hosťovanie môže byť zrušené najskôr v nasledujúcom prestupovom období.

Vzhľadom k tomu, že sa objavujú informácie, že prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho zákonný zástupca. V prípade, že hráči, prípadne ich zákonný zástupca má pocit, že prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) prístup aj iná osoba, môžu si zmeniť prístupové heslo.

Pripomíname, že Platobný predpis sa NEROVNÁ FAKTÚRE, Faktúru musíte vystaviť za klub Vy, alebo Váš účtovník, ekonóm.

Viac informácií nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy

UPOZORNENIE PRE KLUBY!

od 1.9.2015:

- ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!

- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!

- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!

Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy.

Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF.

VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).“

Správy zo sekretariátu

Sekretariát bude dňa 14.9.2015 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Pre matričné úkony využite najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy