Úradná správa č. 10 - 14/15

zo dňa 19.09. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Všeobecné informácie :

1. Oznamujeme, že počas neprítomnosti predsedu ŠTK všetky zmeny, žiadosti, odloženia MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy,  potvrdenia dohôd treba hlásiť  a overiť si na tel. čísle :  0904273079 – Jozef VRTEL – podpredseda ŠTK .

2. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že  kapitán môže vzniesť námietku proti nižšie uvedeným bodom a požiadať R o uvedenie na prednú stranu Zápisu o stretnutí:

-výsledku stretnutia,

-priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu, ale len k posúdeniu napr. konkrétneho zákroku či situácie na HP),

-náležitostiam hracej plochy,

-štartu niektorého súperovho hráča,

-výstroju hráčov súperovho družstva,

-striedaniu náhradníkov,

-popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov.

R sú povinní na zadnej strane zápisu, resp. správy o stretnutí, uviesť  svoje stanovisko k námietke.

Úsek dospelých :

1.ŠTK schvaľuje :

1.1  Výsledky MFS 7. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 14..09.2014 .

1.2  Výsledky MFS 5. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 14..09.2014.

1.3  Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  17..09.2014

1.4  Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  17..09.2014

2.Námietky:

2.1 Námietka kapitána hostí z MFS  7.kola VI. ligy Čadca „B“- Korňa bola prejednaná a odstúpená na DK.

2.2 Námietka kapitána hostí z MFS 7.kola VI. ligy Stará Bystrica - Nesluša bola prejednaná a odstúpená na DK.

3.Odvolanie:

3.1.ŠTK ObFZ Kysúc na svojom zasadnutí dňa 17.09. 2014 sa zaoberala odvolaním ŠK Radoľa vo veci neoprávneného štartu hráča Ján Macúš (1055872) zo stretnutia: 5.kola VI. ligy zo dňa 31.08.2014  MFS ŠK Radoľa – TJ Kysučan Korňa , 4.kola VI. ligy zo dňa 24.08.2014 MFS TJ Slovan Podvysoká - ŠK Radoľa. Vzhľadom na nejednotný výklad čl. 100 v podmienkach ISSF, ŠTK ObFZ Kysúc požiadala o zásadné stanovisko ŠTK SFZ. Zároveň prípad odstupuje odvolacej komisii ObFZ Kysúc.

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Nariaďujeme odohrať dohrávku 5.kola  VII. ligy OŠK Snežnica - OŠK Rudina „B“ dňa 19.10.2014  o 14.00 hod..

4.2. Nariaďujeme odohrať dohrávku 5.kola   VII. ligy  TJ Slovan Vadičov - Kysučan Ochodnica  dňa 19.10.2014 o 14.00 hod..

4.3. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9.kolo dňa 28.09. 2014 o 15.00 hod.:

•ŠK Javorník Makov (B) - TJ Slovan Podvysoká (SO 27.09. 2014 o 15.00)

•ŠK Radoľa  - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

•MŠK Kysucké Nové Mesto (B)  - TJ Slovan Rudinská (HP Povina)

•FK Čadca (B) - TJ Slovan Nová Bystrica (HP Horelica)

•FK Tatran Turzovka  - TJ Snaha Zborov nad Bystricou

•TJ Pokrok Stará Bystrica  - TJ Kysučan Korňa

•TJ Tatran Oščadnica  -  FK Nesluša

4.4. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 28.09. 2014 o 15.00 hod.:

•OŠK Rudina (B)  - FK Lodno (SO 27.09. 2014 o 15.00)

•TJ Olešná  - TJ Spartak Radôstka

•TJ Slovan Ladonhora Vadičov - TJ Slávia Zákopčie

•TJ Rozkvet Klubina - TJ Beskyd Svrčinovec

•OŠK Snežnica (A)  - TJ Kysučan Ochodnica

Úsek mládeže :

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. Žiadame FK o zaslanie vzájomných dohôd neodohraných MFS cez podanie na komisiu ŠTK v ISSF do 23.09.2014  do 12 .00 hod.

3. Berieme na vedomie oznámenie R Jozef Klušák o nespôsobilosti HP.

4.  Dôrazne upozorňujeme na povinnú konfrontáciu  v kategórii mládež .

5. ŠTK KM schvaľuje :

5.1.Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 3.kolo zo dňa 14.09.2014

5.2.Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 7. kolo zo dňa 14.09.2014

5.3.Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 5. kolo zo dňa 14.09.2014

5.4.Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 17.09.2014

5.5.Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 17.09.2014

6.Vzájomné dohody

6.1. Žiaci U15:

•OŠK Rudina- MŠK Snežnica 25.9.2014  o 16.00  hod. 7.kolo

•TJ Slovan Podvysoká - FK Slávia Staškov 3.10. 2014  o 16.00 hod. 2.kolo

•FK Lodno – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 05.10.2014 o 10.00 hod. 7.kolo

7. ŠTK KM nariaďuje :

7.1. Dorast U19:

•MŠK KNM „B“ – TJ Kysučan Korňa dňa 19.10.2014 o 11.00 hod. (HP KNM) 3.kolo

7.2. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast  U19  5. kolo dňa 28.09.2014 o 12:30 hod.:

•FK Čadca (B)  - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (28.09. o 11.30)

•ŠK Javorník Makov - FK Polom Raková (28.09. o 12.00)

•TJ Kysučan Ochodnica - TJ Kysučan Korňa (28.09. o 12.30)

•TJ Spartak Radôstka - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (28.09. o 12.30)

7.3. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  9. kolo dňa 28.09.2014 o 10.00 hod.

•FK Slávia Staškov - MŠK Snežnica (SO 27.09. 2014 o 10.00)

•OŠK Rudina - TJ Slovan Podvysoká

•FK REaMOS Kysucký Lieskovec - TJ Kysučan Ochodnica

•TJ SLOVAN KLOKOČOV -voľno

•FK Lodno - TJ Kysučan Korňa

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠK Javorník Makov

7.4. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 7. kolo dňa  28.09.2014 o 12.00 hod.:

•TJ Slovan Podvysoká - ŠK Javorník Makov (SO 27.09. o 13.00)

•MŠK Snežnica - FK Polom Raková (NE 28.09. o 10.00)

•FK Tatran Turzovka - FK Slávia Staškov (NE 28.09. o 10.30)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

61. Podľa čl.78/1 DP , D.org. po objasnení okolnosti z ÚS.č.9 bod 58 zastavuje disc. konanie, ktoré bolo vedené vo veci údajného fyzického napadnutia hráča Rudinská Martin Malík, nakoľko skutočnosti uvádzané v oznámení sa nepreukázali.

62. Podľa čl.78/1 DP , D.Org. po objasnení okolnosti z ÚS č.9 bod 59 zastavuje disc. konanie, ktoré bolo vedené vo veci údajného obliatia pivom hráča FK Čadca "B" Lukáš Grečmal, nakoľko skutočnosti uvádzané v oznámení sa nepreukázali.

63. D.org. po objasnení veci z US č. 9 bod 40 ukladá podľa čl. 63/1b a 2b a čl. 36/1f DP AR1 Miroslav Žák disciplinárne opatrenie - pozastavenie výkonu funkcie R a AR na 1 mes. od 29.9.2014. (10 eur)

64. D.org. po objasnení veci z US č. 9 bod 40 ukladá podľa čl. 63/1b a 2b a čl. 36/1f DP AR2 Andrej Špalek disciplinárne opatrenie - pozastavenie výkonu funkcie R a AR na 1 mes. od 29.9.2014. (10 eur)

65. D. org. po objasnení veci z US č. 9 bod 40 odstupuje R Rastislav Staškovan na doriešenie D. org. SsFZ.

66. D. org. podľa čl. 71/2 d, j DP začína disc. konanie voči klubu ŠK Radoľa z MFS 5. kolo VI. liga hraného dňa 31.8.2014 medzi Radoľa - Korňa za porušenie RS čl. 32/a,d a DP 64/1a  (nedostatky pri vyhotovení videozáznamu). D.org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.9. o 14:30 hod. štatutárneho zástupcu klubu ŠK Radoľa a videotechnika z uvedeného MFS. Účasť menovaných nutná pod následkami disc. opatrení.

67. D. org. podľa čl. 71/2 a začína disc. konanie voči hráčom a) Roman Židek, 1335383, FK Nesluša - za napadnutie súpera a hrubé urážky na hráča domácich v prerušenej hre. b) Tomáš Židek, 1199654, FK Nesluša za HNS vulgárne nadávky R. c) Marek Faktor, 1254586, Stará Bystrica za oplácanie telesného napadnutia súpera v prerušenej hre  z MFS 7. kolo VI. liga, hraného dňa 14.9.2014 medzi Stará Bystrica - FK Nesluša. D. org. podľa čl. 76/1 DP predbežným opatrením pozastavuje výkon športovej činnosti vyššie uvedeným hráčom do vyriešenia veci. D. org. predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.9.2014 o 14:30 hod. uvedených hráčov, R Jaroslav Maják, kapitána FK Nesluša Lukáš Janec,1199644. Účasť menovaných nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.

68. D. org. podľa 70/2a DP začína disc. konanie vo veci údajného pokrikovania domácich usporiadateľov a divákov na brankára hostí z MFS 7. kolo VI. liga hraného dňa 14.9.2014 medzi Čadca B - Korňa. D. org. žiada klub FK Čadca B o predloženie DVD z uvedeného stretnutia na ObFZ Kysúc v termíne do 23.9.2014 do 15:00 hod. Rešpektovanie predmetnej výzvy D. org. žiada splniť pod následkami dics. opatrení.

69. D. org. na základe žiadostí hráča Kysučan Korňa Michal Učník, 1199507, o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 1 MFS menovanému podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mes. od 17.9.2014. DP čl. 40/1,2 (10 eur MFS)

70. Na základe správy sekretariátu ObFZ Kysúc  D. org. ukladá za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu ObFZ Kysúc, DO - upozornenie podľa DP čl. 64/1a,b. čl. 64/8, čl.9/1a, čl.10 týmto klubom za neuhradenie splatnej MZF: a) Pokrok Stará Bystrica, b) Slávia Zákopčie. Za prerokovanie disc. opatrenia vyššie uvedené kluby zaplatia po 10 eur v MZF.

71. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmeny DL č. 8:

MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  8. kolo

•MŠK Snežnica - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (SO 20.9)  Macejko hrá sa už o 10:00 hod. HP Kysucký Lieskovec

•TJ Snaha Zborov nad Bystricou - FK Čadca (B) AR1 Ľ. Belko za Mojáka

4. kolo ŠK Javorník Makov – FK Tatran Turzovka (19.09. o 16.00) AR2 Kamenišťák za M. Chovanec

SsFZ:

III. liga  sk. A  U15 - SŽ a U13 - MŽ  8. kolo - 20. 9. 2014 o 10:00 - 12:00

Skalité - K. N. Mesto B Staškovan za Žáka

Čadca – V. Krtíš, dorast 8. kolo 21.9.2014  AR2 Zacher

2. Pozastavujeme delegovanie R D. Belko a zároveň menovaného predvolávame na zasadnutie KR dňa 24.9. o 15:00 hod.

3. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 24.9. o 15:30 hod. R Poliak

4. KR oznamuje začiatok Projektu Škola mladého Rozhodcu na deň 3.10.2014 o 16:00 hod. Pozvánky s programom pre prihlásených adeptov budú zaslané mailom

5. Upozorňujeme družstva hrajúce VI. a VII. ligu ObFZ dospelých na plnenie si povinnosti podľa RS čl. 27 (povinnosť mať aktívnych R) Žiadame o vyriešenie si tejto povinnosti kluby :

VI. liga : Kysučan KORŇA (-1), Slovan NOVÁ BYSTRICA (-2), ŠK RADOĽA (-1), Slovan RUDINSKÁ (-2), Tatran TURZOVKA (-1)

VII. liga : TJ Slovan Ľadonhora VADIČOV (-1), TJ Slávia ZÁKOPČIE (-1)

6. Oznamujeme klubom R bez klubovej príslušností : Badura Vladimír, Čuboň Tomáš, Belko Dávid, Brodňan Miroslav, Cisárik Mário, Červenec Peter, Ježík Pavol, Klušák Jozef, Kulla Andrej, Kulla Timotej, Macejko Vladimír, Ondreáš Patrik, Škorník Šimon, Trúchly Štefan.

7. Ospravedlnení R: Mesochoritis PN do prihlásenia, Červenec 20-21.9., Dikoš 20-21.9., Kajánek 20-21.9., Kubošek 20-21.9., Škorník od 22.9. do konca jesennej časti, M. Cisárik do konca jesennej časti, Goliášová Darina 20-21.9., T. Kulla 20-21.9., Kupka 20-21.9.

8. Registrácia R Goliášová Darina TJ Spartak VYSOKÁ NAD KYSUCOU

9. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

Správy zo sekretariátu

Žiadame klub Slávia Zákopčie, aby na sekretariát ObFZ Kysúc predložili doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac august .

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, budú z technických dôvodov k dispozícii na ObFZ až 22.9.2014.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy