Úradná správa č. 10 - 13/14

zo dňa 20.09. 2013

Zmena delegácie:

4. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 22.9. 2013 o 12.30 hod.:

 • Spartak Radôstka - OŠK Rudina: Škorník, Kubica, Janec (HP Klubina , pred. dosp.)

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 18.09.2013 o.i.:

Zobral na vedomie:

1.Priebežné hodnotenie súťaží ObFZ Kysúc

2.Implementáciu ISSF na podmienky ObFZ Kysúc

3.Správu hospodárskej komisie

4.Prípravu konferencie ObFZ Kysúc.

5.Prípravu zimných halových turnajov

 

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.
 2. V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie
 3. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT I. triedy.
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 18.09.2013
 5. Schvaľujeme výsledky 5. kola QUICK SPORT II. triedy.
 6. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 18.09.2013.
 7. Námietka K hostí 7. kolo I. trieda OŠK Rudina – MŠK KNM B – neopodstatnená (RS 28/2).
 8. Námietka TJ Kysučan Ochodnica č. 2, na základe šetrenia a podania vysvetlenia DK je neopodstatnená.
 9. Na základe zápisu R (I. trieda 7. kolo Slovan Vadičov – FK Čadca B ) nariaďujeme TJ Slovan Vadičov zaslať video zo stretnutia v termíne do 24.9.2013 na ObFZ Kysúc.
 10. Udalosti z MFZ I. trieda 7. kolo Slovan Vadičov – FK Čadca B, v šetrení.
 11. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy 29.9. 2013 o 15.00 hod.:
 • TJ Beskyd Svrčinovec - Kysučan Korňa
 • Slovan Rudinská - Slovan Podvysoká
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Snaha Zborov nad Bystricou
 • Slovan Ladonhora Vadičov - Slovan Nová Bystrica
 • FK Nesluša - Tatran Turzovka
 • OŠK Rudina - FK Čadca B Horelica
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - Tatran Krásno nad Kysucou B (HP Povina)

12. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT II. triedy 29.9. 2013 o 15.00 hod.:

 • Kysučan Ochodnica - Spartak Radôstka
 • Rozkvet Klubina - Slávia Zákopčie
 • Tatran Oščadnica - FK Lodno
 • TJ Olešná - Javorník Makov B
 • OŠK Snežnica - TJ Beskyd Svrčinovec B

13. Pripomíname FK, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí.

Úsek mládeže

 1. Hráči v kategórii mládež U 15, U13 sa musia pred MFZ preukázať R platným RP, pričom sú povinní nosiť so sebou na MFZ preukaz poistenca.
 2. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 3. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A (okrem MFZ Ochodnica – Lodno, v riešení).
 4. Schvaľujeme výsledok dohrávky 2 . kolo I. trieda žiaci sk. A TJ Kysučan Ochodnica – Reamos Kys. Lieskovec 2:1
 5. Schvaľujeme výsledky 7. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B.
 6. Schvaľujeme výsledky 2. kola QUICK SPORT ml. žiaci
 7. Nariaďujeme FK v kategórii st. žiaci aby predložili vzájomné dohody dohrávok 1.-4.kola
 8. Na základe námietky TJ Kysučan Ochodnica (7 . kolo I. trieda žiaci sk. A TJ Kysučan Ochodnica – FK Lodno). Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 25.9.2013 o 15.30 hod. R- Jozef Holiač (1312721), TJ Kysučan Ochodnica kapitán Patrik Sagoš (1274421), vedúci mužstva Róbert Marčan, FK Lodno kapitán Daniel Šamaj (1289016), vedúci mužstva Rastislav Zeman, hráč Denis Trúchly 1289023. (poplatok 10eur ZBF Ochodnica)
 9. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 29.9. 2013 o 12.30 hod.:

 

 • Kysučan Ochodnica - Spartak Radôstka (predz. dosp)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité (28.9. o 15.00)
 • FK Nesluša - Kysučan Korňa (predz. dosp)
 • OŠK Rudina - MŠK Kysucké Nové Mesto B (28.9. o 15.00)

10. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A  29.9. 2013 o 10.00 hod.:

 • Tatran Oščadnica - voľný žreb
 • FK Reamos Kys. Lieskovec - Kysučan Ochodnica (9.30)
 • Spartak Radôstka - Slovan  N. Bystrica (HP Klubina)
 • FK Lodno - OŠK Rudina

11. Nariaďujeme odohrať 9. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B  29.9. 2013 o 10.00 hod.:

 • voľný žreb - Javorník Makov B
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - Beskyd Svrčinovec
 • Slovan Podvysoká - FK Čadca C
 • TJ Kysučan Korňa - Slovan Klokočov

12. Nariaďujeme odohrať 4. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci U13::

 • Tatran Oščadnica - Slovan Podvysoká (predz. dorast 28.9. o 10.30)
 • MŠK Snežnica - Javorník Makov (29.9. o 10.30)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

52. Filip Gera, 1210564, Snaha Zborov – 2 MFZ nepod. od 16.9.2013. DP 1/4a.(ZBF 10 eur)

53. Jaroslav Halvoník, 1137218, Slovan Nová Bystrica - 2 MFZ nepod. od 16.9.2013. DP 1/4a.(ZBF 10 eur)

54. Martin Malíček, 1164524, Slovan Rudinská – 4 MFZ nepod. od 16.9.2013. DP 1/6-1b. (ZBF 10 eur)

55. František Bytčánek, 1199739, Slovan Podvysoká – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 16.9.2013. DP 1/13 – 5a. (ZBF 10 eur)

56. Jakub Majtán, 1312226, MŠK KNM B, dorast – 1 MFZ nepod. od 15.9.2013. DP 1/5a. (ZBF 5 eur).

57. Ľuboš Čupka, 1155991, OŠK Snežnica – 1 MFZ nepod. od 16.9.2013. DP 1/5a. (ZBF 10 eur)

58. DK na základe čl 14/1a DP začína disciplinárne konanie vo veci, výtržnosť divákov, zo zápasu 7. kola I. triedy, medzi Slovan Ladonhora Vadičov – FK Čadca B hraného dňa 15.9.2013. DK za účelom objasnenia veci predvoláva na zasadnutie DK dňa 25.9.2013 o 14.30 hod. z uvedeného stretnutia: HÚ – Vladimír Káčerík, HR- Juraj Vojtuš, AR1 – Anton Kubiš, štatutára klubu Slovan Vadičov, vedúceho mužstva FK Čadca B Miroslav Čanecký, tréner mužstva FK Čadca B – Peter Bulej, kapitána mužstva Slovan Vadičov Stanislav Brišš, kapitána mužstva FK Čadca Ján Lokša. Účasť menovaných nutná pod následkami disciplinárnych opatrení. DK zároveň žiada klub Slovan Vadičov o písomné vyjadrenie k diváckemu násiliu z uvedeného stretnutia na DK do stredy 25.9.2013 do 12.00 hod. pod následkami disciplinárnych opatrení.

59. DK na základe podnetu hospodárskej komisie ObFZ Kysúc, DK podľa čl. 14/1/d DP začína disciplinárne konanie za nesplnenie uložených povinností (úhrada zbernej faktúry) voči : a) Beskyd Svrčinovec b) Tatran Krásno, c) Spartak Vysoká, d) Rozkvet Klubina, e) Kysučan Korňa, f) Spartak Radôstka, g) FK Lodno, h) Kysučan Ochodnica, i) FK Čadca,. DK ukladá menovaným klubom do 25.9.2013 (streda) do 12.00 hod. preukázať doklad o splnení povinností, pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení (zastavenie pretekárskej činnosti A družstvu dospelých, zastavenie matričnej činnosti klubu apd).

60. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR plánuje v mesiaci september školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariát@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.
 2. KR upozorňuje všetkých R na povinnosť mať k dispozícii na stretnutí svoje prístupové kódy k ISSF a zároveň nahlasovať prostredníctvom zápisu o stretnutí nepripravenosť nominácii družstiev v ISSF pred stretnutím.
 3. KR predvoláva R Jedinák na 25.9.2013 o 15.30 hod.
 4. Ospravedlnení: Ševčík (oneskorene 21.-22. 9.)
 5. Ďalšie zasadnute KR 25.9.2013 o 15.00 hod.

 

Matričná komisia – František Mrmus

 1. Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.
 2. V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.
 3. Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:
 • vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej je nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdŕžaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,
 • v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,
 • za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich zodpovedá príslušný FK.

Správy zo sekretariátu

 • TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 15. októbra 2013 - prihlášku nájdete na www.ssfz.sk [1] / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.
 • TMK SsFZ pripravuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a C licencie dňa 17. novembra 2013 v Banskej Bystrici. Vyzývame trénerov, ktorí by mali záujem aktívne vystúpiť na uvedenom seminári s teoretickou prednáškou alebo praktickým výstupom (rozsah 30 min.), aby zaslali tému a tézy svôjho výstupu na mail: peterstefanak@gmail.com [2] do 15. októbra 2013.
 1. Za účelom propagácie futbalu na strednom Slovensku, ObFZ na žiadosť SsFZ vyzýva futbalové kluby na Kysuciach na zaslanie fotogalérie s krátkym popisom akejkoľvek rekonštrukcie a inovácie futbalových štadiónov za posledné 4.roky. Materiál bude podkladom pre tvorbu publikácie vydanej SsFZ v Banskej Bystrici. Materiál zasielajte emailovou poštou na adresu sekretariat@obfzkysuc.sk.
 2. Sekretariát ObFZ Kysúc bude v dňoch 27.9.2013 – 1.10.2013 zatvorený.
 3. Žiadame kluby aby nahlásili na ObFZ číslo účtu, na ktorý žiadajú poslať preplatok na kauciách.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy