Úradná správa č. 1 - 13/14

zo dňa 18.07. 2013

Konferencia ObFZ Kysúc – Stanislav Špila

Schválila dňa 12.7.2013:

 • Vyhodnotenie Súťažného ročníka 2012/2013
 • Volebný a Rokovací poriadok na Konferenciu ObFZ Kysúc dňa 30.11.2013.
 • Volebnú komisiu v zložení predseda Milan Čimbora, členovia Milan Mach a Miroslav Laš.
 • Oficiálneho mediálneho partnera ObFZ Kysúc Kysuca a MY Kysucké noviny.

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 10.07.2013 o.i.:

Schválil:

 • Rozpis súťaže 2013/2014

Zobral na vedomie:

 • Správy predsedov odborných komisií a vyhodnotenie súť. ročníka 2012/2013
 • Správu HK o platobnej disciplíne klubov.

.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

V piatok 12.7. 2013 sa uskutočnil Aktív ObFZ Kysúc.

Všetky súťaže ObFZ Kysúc budú niesť v ročníku 2013/2014 oficiálny názov QUICK SPORT (športový partner ObFZ Kysúc).

1. I. trieda ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 4.8. o 16.30; posledné jesenné 27.10.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. Tatran Turzovka, 2. Slovan Nová Bystrica, 3. Snaha Zborov nad Bystricou, 4. Slovan Podvysoká, 5. Beskyd Svrčinovec, 6. Slovan Rudinská, 7. Spartak Vysoká nad Kysucou, 8. Slovan Ľadonhora H. Vadičov, 9. FK Nesluša, 10. OŠK Rudina, 11. KNM B Povina (HP Povina), 12. Tatran Krásno nad Kysucou B (SO o 15.00), 13. FK Čadca B (HP Horelica), 14. Kysučan Korňa

2. II. trieda ObFZ Kysúc dospelých - 1. kolo 18.8. o 16.00,posledné jesenné 13.10.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. ŠK Javorník Makov B (SO UHČ dosp), 2. FK Lodno, 3. Slávia Zákopčie, 4. Kysučan Ochodnica, 5. Rozkvet Klubina, 6. Tatran Oščadnica, 7. voľný žreb, 8. OŠK Snežnica, 9. Beskyd Svrčinovec B (SO UHČ dosp.), 10 Spartak Radôstka (HP Klubina)

3. I. trieda ObFZ Kysúc dorast - 1. kolo 1.9. o 13.00; posledné jesenné 13.10.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. Kysučan Korňa, 2. Slovan Skalité (SO UHČ dosp)., 3. Kysučan Ochodnica , 4. Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. dosp.), 5. FK Nesluša, 6. OŠK Rudina (SO UHČ dosp.), 7. voľný žreb, 8. Spartak Radôstka (predz. dosp., HP Klubina)

4. I. trieda ObFZ Kysúc dvojičková súťaž mladší a starší žiaci - 1. kolo 31.8.  ml. žiaci o 12.00, star. žiaci o 10.00; posledné jesenné 2.11.

vyžrebované čísla a výnimky – 1. Snaha Zborov nad Bystricou (predz. dosp)., 2. Slovan Podvysoká (predz. dosp.), 3. Tatran Oščadnica (SO), 4. Kysučan Ochodnica (SO), 5. MŠK Snežnica (NE o 10.30, st. žiaci voľný žreb) ., 6. ŠK Javorník Makov (SO predz. B)

5. II. trieda ObFZ Kysúc starší žiaci - 1. kolo 1.9. o 10.00, posledné jesenné 27.10.

vyžrebované čísla a výnimky – 1.  FK Lodno (predz. dosp.), 2. Spartak Vysoká nad Kysucou , 3. OŠK Rudina, 4. Klokočov, 5. TJ Slovan Nová Bystrica, 6.TJ Kysučan Korňa, 7. TJ Beskyd Svrčinovec, 8. REaMOS Kysucký Lieskovec (NE o 9.30), 9. FK Čadca C (HP Horelica), 10. Spartak Radôstka – (predz. dor. ,HP Klubina)

6. Berieme na vedomie oznámenie o organizovaní futbalového turnaja – Zákopčie, Čierne

7. Nariaďujeme predložiť klubom zoznamy hráčov v termíne do 30.7.2013 na ObFZ Kysúc, zároveň sú FK povinné mať v čase ich predkladania vytvorené v systéme ISSF príslušné družstvo, a to aj s uvedením všetkých hráčov podľa predkladanej súpisky hráčov družstva. .

8. Nariaďujeme FK Čadca B Horelica, MŠK Kysucké Nové Mesto B, FK Tatran Krásno nad Kysucou B, TJ Javorník Makov B, predložiť súpisku A mužstiev v termíne do 30.7.2013 na ObFZ Kysúc.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 1. DK dáva klubom na vedomie, že tresty uložené na časové obdobie kratšie ako 6 mesiacov boli prerušené po skončení súťažného ročníka 2012/2013 dňa 30.6.2013 zvyšok trestu sa vykoná po začatí súťažného ročníka 2013/2014 dňa 4.8.2013. DP čl. 10/10. Uvedené sa vzťahuje na týchto previnilcov: a) Emil Sýkora, tréner mužstva Tatran Krásno B bod 119 – zvyšok trestu 15 dní, b) Peter Gavlák, tréner mužstva Tatran Oščadnica bod 123 – zvyšok trestu 21 dní, c) Vladimír Fujak, FK Lodno (1025446) bod 161 – zvyšok trestu 1 mesiac 21 dní, d) Marián Mosor, vedúci mužstva Tatran Oščadnica bod 168 – zvyšok trestu 1 mesiac 26 dní, e) Ladislav Staškovan, tréner mužstva Beskyd Svrčinovec bod 195 – zvyšok trestu 2 mesiace 16 dní.
 2. DK dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2012/2013 do súťažného ročníka 2013/2014 u týchto previnilcov: a) Dávid Súhrada,1191500, Spartak Vysoká – 1 MFZ; b) Marián Odrobiňák 1319489, Kysučan Korňa, dorast – 3 MFZ; c) Stanislav Kopera, 1244521, Slovan Skalité, dorast – 5 MFZ; d) Tomáš Kušnír, 1261158, Slovan Skalité, dorast – 3 MFZ; e) Marián Kekely, 1248336, FK Lodno – 3 MFZ; f) Juraj Janáč, 1195944, FK Nesluša – 2 MFZ; g) Ladislav Šlapka, 1179133, FK Nesluša – 2 MFZ; h) Richard Staškovan, 1135073, Beskyd Svrčinovec – 2 MFZ; i) Matej Jašurek, 1198447, Tatran Oščadnica – 4 MFZ; j) Ivan Mesaroš, 1175428, Rozkvet Klubina – 1 MFZ; k) Jozef Mihálik, 1212717, Spartak Radôstka – 1 MFZ; l) Michal Klago, 1156174, Spartak Vysoká – 3 MFZ; m) Peter Vavrek, 1228810, MŠK KNM B – 1 MFZ.
 3. DK po prešetrení skutočnosti upúšťa od trestu za 4 ŽK pre hráča Spartak Vysoká Štefan Voštinák, 1222763.
 4. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Posledný termín fyzických previerok sa uskutoční 3.8. o 8.00 hod. na štadióne FK Čadca. Zúčastnia sa: Čepec, Jantoš, Kajánek, Kubiš, Kupka, Kvašňovský, Poliak, Ševčík. Úspešné absolvovanie fyzických previerok je podmienkou pre fungovanie R v súťažnom ročníku 2013/2014.
 2. KR nezaradila na nominačnú listinu roč. 2013/2014 R Belanca.
 3. Letný seminár R sa uskutoční dňa 3.8.2013 vo veľkej zasadačke ObFZ Kysúc. Účasť všetkých R bezpodmienečne nutná pod následkami disc. opatrení. Prezentácia 8.30 – 9.00. 9.05 otvorenie
 4. KR žiada R Mosor a Poliak o zaslanie fotografie (pasový formát) na sekretariát ObFZ Kysúc do 20.7.2013 za účelom vystavenia preukazu R.
 5. Ďalšie zasadanie KR 31.7. o 14.30 hod.

Matričná komisia – František Mrmus

 1. Schvaľujeme podľa čl. 11 ods. 2 bod a) PP pre neprofes. fut. Opakovaný prestup Michal Zátorský 1186005 z FK REaMOS Kysucký Lieskovec do TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 2. Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.
 3. V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.
 4. Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:
 • vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej je nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,
 • v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,
 • za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich zodpovedá príslušný FK.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

 1. Nedoplatky klubov za štartovné: Kysučan Ochodnica, Tatran Oščadnica, Čadca B, KNM B, Krásno B
 2. Nedoplatky klubov za činnosť rozhodcov: Kysučan Ochodnica (269 eur), FK Lodno (207), Rozkvet Klubina (181 eur).
 3. Neuhradené el. faktúry po splatnosti: FK Lodno (332 eur), Beskyd Svrčinovec (10 eur), FK Čadca B (57 eur), Kysučan Ochodnica (10 eur), Kysučan Korňa (10 eur)
 4. Preplatky klubov na kaucii (vráti sa klubu na účet): I. trieda: Tatran Turzovka (50 eur), Olešná (24 eur), ŠK Čierne (10 eur), Zborov (50 eur), Korňa (40 eur), Čadca B (30 eur), ŠK Rudina (50 eur), KNM B (30 eur); II: trieda : FK Lodno (26 eur), Makov B (50 eur), Oščadnica (20 eur), Zákopčie (40 eur), Radôstka (40 eur), Klubina (22 eur), Snežnica (4,5 eur), Ochodnica (17 eur), Vadičov (50 eur)
 5. Nedoplatky klubov na kaucii (kluby doplatia ObFZ): Podvysoká  (2,5 eur), Vysoká (64 eur), Krásno B (9 eur)
 6. Splatnosť všetkých pokút a poplatkov je do 23.7.2013 pod následkami pozastavenia pretekárskej činnosti a pozastavenia matričných úkonov.
 7. Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôrazne upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Rozhodcovia, ktorí majú záujem o preukaz člena SFZ, nahlásia svoj záujem na sekretariát ObFZ Kysúc. Cena preukazu je 5 eur.

Sekretariát ObFZ Kysúc bude v mesiaci júl otvorený v dňoch: utorok (9.00 – 15.00), streda (10.00 – 17.00), štvrtok (10.00 – 17.00).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy