Delegačný list č. 14 - 14/15

obsadenie halových turnajov Futbal Aréna v Korni:

22.11. 2005/03 8:30 - 17:00 Trúchly, Šlapka, Belanec, Halfar - zodpovedný za obsadenie

23.11. 2006 8:30 - 15:30 Janec, Žák, Súhrada

Futbalové zväzy