Návratka zaslať do 17.7.2019

Žiadame kluby aby do 17.7.2019 na adresu Oblastný futbalový zväz, Športovcov 2525, 022 01 Čadca alebo sekretariat@obfzkysuc.sk zaslali vypísanú návratku. Informácie Vami poskytnuté budú slúžiť k aktualizácií adresára klubov v Rozpise súťaží 2019/2020 a na stránke www.obfzkysuc.sk

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy