Úradná správa č.38-18/19

Športovo-technická komisia Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1.Informácia SSFZ - Schválená zmena U19 2019/2020 viac info tu

2.Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3. Upozorňujeme:

3.1. zmena termínu zasadnutia komisie 23.4.2019 o 15.00

3.2. rozlosovavanie nadstavbovej časti bude zverejnené na futbalnet.sk dňa 24.4.2019

3.3. Zmenu termínu,UHČ,HP pre nadsatvbovú časť je potrebné zaslať do 24.4.2019

 

Úsek mládeže:

1.  Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:

IV. liga U 15 QUICK SPORT - 20.-21.apríl 2019

IV. liga U 13 QUICK SPORT - 04.-05.máj 2019

prípravka JUH - 20.-21.apríl 2019

prípravka SEVER - 01.máj 2019 (rozlosovanie bude zverejnené  na futbalnet.sk 24.4.2019)

 

2.Vzájomná dohoda:

2.1. OŠK Rudina - TJ Slovan Podvysoká  MFS 12.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.05.2019 o 16.00 hod.

2.2. FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká  MFS 16.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.05.2019 o 17.00 hod.

2.3.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA   MFS 9.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.05.2019 o 10.00 hod.

2.4.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 26.05.2019 o 10.00 hod.

2.5.TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

2.6. TJ Slovan Klokočov - TJ Kysučan Ochodnica MFS 10.kolo  IV.ligy U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 21.04.2019 o 10.00 hod.(zmena poradia s 13.kolom)

2.7. TJ Slovan Klokočov - TJ Štart Dunajov MFS 11.kolo  IV.ligy U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 27.04.2019 o 10.00 hod.(zmena poradia so 14.kolom)

2.8. TJ Slovan Skalité - OŠK Rudina MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.05.2019 o 17.00 hod.

2.9. FK Čadca - TJ Slovan Skalité MFS 9.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 08.05.2019 o 10.00 hod.

2.10. FK Polom Raková - MŠK Snežnica 13.kolo  IV.ligy U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.04.2019 o 11.00 hod.

2.11. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité 13.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

 

3. Schvaľujeme:

3.1. FK Čadca - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.06.2019 o 12.00 hod.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.17

•14K NE 21.04.2019 16:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Rudinská – ŠK Radoľa: R Makyňa za Špalek O.

•14K NE 21.04.2019 16:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – Športový klub Nesluša:

R Hrtús za Klušák, AR2 Špalek O. za Makyňa

•14K NE 21.04.2019 16:00 VI.liga QUICK SPORT FK Čadca B – FK Vadičov: R Klušák za Hrtús

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

65. Disciplinárny orgán (ďalej len DO) podľa čl.71/1, 2 a,b,g DP začína disciplinárne konanie voči hráčovi mužstva TJ Olešná, Lukáš Palica (1260733), zo stretnutia 13.kola VI.ligy medzi TJ Olešná - TJ Kysučan Korňa hraného dňa 14.4.2019, za konanie podľa čl.49/1b DP. DO podľa čl.76/1 DP menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia veci. DO za účelom objasnenia veci žiada klub TJ Olešná o predloženie videozáznamu z uvedeného stretnutia do stredy 24.4.2019 do 12.00 hod.

66. Disciplinárna sankcia po 5 ŽK - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.37/5a DP na 1 súťažné stretnutie od 15.4.2019 :

a, Erik Gašinec (1228802) - ŠK Radoľa

b, Jaroslav Minárik (1322291) - FK Vadičov

c, Jakub Šimek (1262390) - FK Polom Raková

Disciplinárnu sankciu si vykonajú v najbližšom majstrovskom stretnutí.

 

Matrika - Peter Kubinec

 

1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto ObFZ Kysúc  žiadosť zamietne.

2. O preregistráciu hráča v zmysle čl. 15/5 RaPP je možné požiadať výhradne s použitím formulára Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia (ktorú nájdete v El. podateľni – Registrácia) aj mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia od 01.05 do 30.06.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu.

 

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládeže v pôsobnosti ObFZ Kysúc.  Termín predloženia žiadostí pre podporu turnaja je 30.4.2019.

Viac info tu.

Pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov

Žiadosť o podporu

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalové zväzy