V kresle predsedu ObFZ Kysúc ostáva Stanislav Špila

V ČADCI SA USKUTOČNILA OBLASTNÁ KONFERENCIA ObFZ KYSÚC

PREDSEDOM JE ZNOVU STANISLAV ŠPILA

V sobotu 2.decembra 2017 sa v Čadci uskutočnila Volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu Kysúc, kde účastníci zhodnotili uplynulé 4-ročné obdobie a zároveň vytýčili nové úlohy.

Rokovanie otvoril a viedol dovtedajší predseda zväzu Stanislav Špila. V úvode privítal vzácnych hostí: Viceprezidentov Slovenského futbalového zväzu v Bratislave Juraja Majsniara, predsedu Komisie mládeže Stredoslovenského futbalového zväzu, Jána  Letku, Juraja Jánošíka, Igora Kršku, predsedu ObFZ v Žiline a Jozefa Paršu, predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu v Banskej Bystrici.Tiež privítal primátorov Krásna nad Kysucou Jozefa Grapu a Kysuckého Nového Mesta Jána Hartela.

Jozef Paršo najskôr zhodnotil futbalové súťaže Kysuckých mužstiev najmä vo vyšších ligových súťažiach. Práve tam veľký kus práce urobil  Oblastný futbalový zväz Kysúc na čele s jeho predsedom Stanislavom Špilom. Zvlášť  podčiarkol vzájomnú dobrú spoluprácu medzi okresom a krajom. Ale  tiež vyzdvihol aj aktívnu prácu s mládežou

Aj podpredsedovia Slovenského futbalového zväzu Juraj Jánošík a Ján Letko vyzdvihli vo svojich príhovoroch obojstranne dlhoročnú  a aktívnu spoluprácu. Tiež hovorili o zvýšení spolupráce funkcionárov futbalových klubov s primátormi miest  a starostami obcí.Nezabudli ani na to, že aj poslanci by sa mali ešte viac zapájať do futbalových aktivít.

Druhú časť rokovania už viedol Eduard Gábriš, člen Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu Kysúc v Čadci. Ten v úvode oznámil delegátom, že práve teraz za nového člena ObFZ Kysúc prijali  nový Športový klub Slovania Korňa, čo sa strelo s veľkým aplauzom delegátov.

Potom už s komplexnou správou vystúpil Stanislav Špila. V nej okrem iného zhodnotil futbal na Kysuciach za uplynulé štyri roky. Tiež vyslovil podporu mládežníckym turnajom, kde veľkú spoluprácu zohrávajú aj kontakty s Českým a Poľským futbalovým zväzom.

Správu o hospodárení predniesol predseda Hospodárskej komisie Miroslav Piják. Správu o činnosti ObFZ Kysúc zasa predložila Lenka Rumanová, sekretár zväzu.O reorganizácii súťaží  ObFZ Kysúc hovoril Stanislav Špila.

V následnej diskusii ku zmenám súťaží vystúpili aj delegáti Ladislav Slivka z Novej Bystrice, Pavol Hrtús z Korne, Jozef Pavlík z Makova a primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa. Všetci boli za to, aby sa štruktúra súťaží nemenila a ostala v súčasnej podobe. A s tým následne súhlasili aj ostatní delegáti konferencie.

V ďalšej časti konferencie dostali Ocenenia a zlaté odznaky za rozvoj futbalu: Ladislav Slivka, Richard Halfár, Stanislav Šurkala, Štefan Tomáš, Jozef Čarnecký, Ján Hartel, Pavol Homola, Eduard Gábriš, Jozef Grapa, Pavol Číšecký a Marián Ukrop.

V závere rokovania predseda Volebnej komisie Milan Čimbora najskôr predniesol návrh na voľbu nového predsedu Obfz Kysúc. Keďže na tento post bol nominovaný len doterajší šéf Stanislav Špila, delegáti jednohlasne Stanislava Špilu zvolili  za predsedu aj na ďalšie volebné obdobie.Potom nasledovala voľba  členov Výkonného výboru ObFZ Kysúc. Podpredsedom za Kysucké Nové Mesto sa stal Ján Studený.Podpredsedom za Čadcu sa stal Peter Kubinec. Členovia: Ladislav Šlapka, Milan Škorník, František Mrmus a Ján Súhrada - zástupca Komisie rozhodcov. Členovia Orgánov zabezpečenia spravodlivosti: Miroslav Piják - predseda Hospodárskej komisie, Ľubomír Jurišta - predseda Disciplinárnej komisie. Šéf Odvolacej komisie:  Štefan Vojtuš. Voľba delegátov   na  krajskú konferenciu Stredoslovenského futbalového zväzu Banská Bystrica: Jozef  Pavlík, Ladislav Hejčík, František Mrmus, Peter Kubinec, Miroslav Laš a Ján Studený.

Rokovanie Okresnej konferencie opäť potvrdilo, že záujem o futbal v našom Kysuckom regióne je zo strany jednotlivých klubov skutočne veľký. Zvlášť treba podčiarknť, že sa zvýšila aj starostlivosť o našu futbalovú mládež. Veď v nej je naša budúcnosť.

A tiež  treba vyzdvihnúť, že sa zvýšila disciplína hráčov a funkcionárov, čo je oproti minulosti skutočne veľká zmena.

RASTISLAV     HAJNOŠ

foto1

 

Futbalové zväzy