Usmernenie SFZ k spusteniu súťaží 16.07.21+ tlačivo čestné prehlásenie covid hráči funkcionári

Oznamuje klubom a funkcionárom, že tlačivo čestné prehlásenie v súvislosti s organizovaním futbalových stretnutí, je domáci FK povinný archivovať 14 dní po ukončení súťažného stretnutia.

USMERNENIE

k spusteniu súťažného ročníka 2021/2022 vo futbale (s výnimkouFortuna ligy) Vychádzajúc z opakovaných dopytov a otázok ohľadom spustenia súťaží v rámci nového súťažného ročníka 2021/2022 (2. futbalová liga, amatérske a mládežnícke súťaže) v súvislosti s aktuálnym nastavením COVID semaforu pre šport a právnej úpravy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom organizácie hromadných športových podujatí si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnych podmienkach (stav k dnešnému dňu - 16.7.2021) organizácie súťaží. Spustenie súťaží je v súčasnosti regulované vyhláškou ÚVZ SR č. 223/2021 a aktuálnym COVID semaforom pre šport. Pri tomto usmernení vychádzame z toho, že od pondelka 19.7.2021 sú všetky okresy v SR zelené v stupni monitoring z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID - 19.

Podmienky organizácie súťažných stretnutí nižších futbalových líg a mládežníckych súťaží

Tréningy

• tréningy sa uskutočňujú v zásade bez obmedzení počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb zúčastnených tréningového procesu

Súťažné stretnutia

• Všetci účastníci súťažného stretnutia vrátane hráčov sa musia preukázať osobe negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na

ochorenie COVID –19 nie starším ako 24 hodín.

• Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdením o tom, že osoba je:

➢ najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

➢ je najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

➢ je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

➢ je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

➢ prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

➢ ide o dieťa do 10 rokov veku.

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za týchto hlavných podmienok:

➢ maximálny počet divákovje v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri,pričom organizátor je povinný zabezpečiť sedenie v každom druhom rade,

➢ všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o skutočnostiach uvedených vyššie, pričom u detí do 10 rokov veku sa test taktiež nevyžaduje,

➢ organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného

podujatia,

➢ v zelených okresoch nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia,

➢ organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet ľudí za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení.

Ďalšie podmienky sú predmetom úpravy vyhlášky a plnenie všetkých podmienok kontroluje organizátor, ktorý je priamo zodpovedný za ich dodržiavanie.

Prílohy na stiahnutie

Futbalové zväzy