Súpiska hráčov

Pred štartom novej sezóny kluby tradične predkladajú súpisky, resp. zoznamy, hráčov. V sekcii dokumenty už máte k dispozícii súpisku-zoznam hráčov v doc formáte pre vyplnenie elektronicky/počítačom. Súpisky môžete doručiť na ObFZ poštou alebo v úradných hodinách osobne na sekretariát. Odporúčame vám predložiť súpisky v čase, keď zasadá Športovo-technická komisia. O čase najbližších zasadnutí vás budeme informovať prostredníctvom Úradných správ, prípadne mimoriadnym oznamom na našich stránkach. Pri ich vypisovaní sa riaďte Rozpisom súťaží (potvrdenie príslušného lekára, podpisy štatutárnych zástupcov - zástupcu a pod.)

eg

Futbalové zväzy