Prehľad a evidencia žltých kariet

Novinka, ktorá pomôže klubom.

Oblastný futbalový zväz Kysúc plní ďalší záväzok a prostredníctvom svojej oficiálnej web stránky vám prináša a dáva k dispozícii ďalšiu službu. Od dnešného dňa máte na stránke v sekcii Tabuľky a výsledky a ďalej pod súťažami I. a II. triedy dospelých (inde sa karty nepočítajú) odkaz na Prehľad žltých kariet (ŽK).

Upozorňujeme vás však, že evidencia zverejnená prostredníctvom web stránky nie je oficiálnym dokumentom, má informatívny charakter a nezbavuje kluby zodpovednosti za vlastnú evidenciu a neoprávnený štart hráča. To znamená, že prípadný nesúlad treba konzultovať s ObFZ Kysúc (Disciplinárna komisia - DK). Stáva sa, že v zápisoch a v ich kópiách môže prísť k nezrovnalostiam a práve takáto verejná evidencia a jej vzájomné porovnávanie (klub - zväz) zníži pravdepodobnosť neoprávneného štartu hráča.

E. Gábriš, ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy